Udruženje za reviziju pristupačnosti svake godine u oktobru organizuje aktivnosti u okviru kampanje “Oktobar mesec pristupačnosti”. Posveti nekoliko sati nedeljno svog vremena u oktobru i doprinesi mapiranju pristupačnih i nepristupačnih objekata u Srbiji na www.mapapristupacnosti.rs!

Priključi se akciji popunjavanjem ovog formulara:

Ime i Prezime (obavezno)

Email adresa (obavezno)

Poruka

Tokom rada ćeš se upoznati sa time šta u stvari znači pristupačnost i koji su njeni bitni elementi.

Od 1. do 31. oktobra 2015. preko 100 volontera je pomoglo da se unapredi postojeća baza podataka.

Mapa je projekat Udruženja za reviziju pristupačnosti koji je započet 2011. godine i konstantno je unapređujemo vizuelno, funkcionalno i novim sadržajem – sopstvenim i donatorskim sredstvima. Cilj nam je da Mapa pristupačnosti, osim što predstavlja osnov za stalno praćenje stanja u ovoj oblasti, istovremeno promoviše i primere dobre prakse. Podaci o pristupačnosti javnih objekata i javnih površina dobijeni su od korisnika i korisnica Mape kao i od jedinica lokalne samouprave, državnih organa i drugih organa javne vlasti u saradnji sa Zaštitnikom građana.

Leave a Reply