Item image

Akva Park (Jagodina)

Pristupačnost prilaza
  • Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? (?) – DA
  • Da li postoji adekvatna rampa na ulazu u objekat ili neko pomagalo za savladavanje visine? (?) – NE 
  • Da li je ulaz dovoljno širok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakoćom? (?) – DA
Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
  • Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? (?) – DA 
  • Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene liftovima? (?) – DA 
  • Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce širine minimum 80 cm i bez praga višeg od 0,5 cm? (?) – DA 
  • Da li su vrata restorana koji koriste korisnici/ce minimum 90 cm? (?) – DA 
  • Da li postoje sobe namenjene osobama sa invaliditetom? (?) – DA
Pristupačnost informacija
Pristupačna parking mesta
  • Da li je opšte parking mesto u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti? (?) – DA

Mesto za vašu reklamu