Item image

Arbeiter Samariter Bund Serbia ASB (Beograd)

Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – NE
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenisna platforma/ lift? – DA
Da li je ulaz dovoljno sirok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakocom? – DA
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – DA
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE

Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 1 cm? – DA
Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 0,5 cm? – DA