Item image

Arheološki park (Kruševac)

Pristupačnost prilaza
  • Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? (?) – NE
  • Ukoliko prilaz do objekta/javne površine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenišna platforma/ lift? (?) – NE
Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
  • Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? (?) – NE
Pristupačnost informacija
  • Da li je obezbeđen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? (?) – NE