Gimnazija Leskovac (Leskovac)

Objekat ima dvokrilna ulazna vrata, ali i desetak stepenika ispred njih. Gimnazija ima 2 sprata, a nema lift. Postoje muško-ženski wc-i na svakom spratu, ali su izuzetno mali. Ima veliko školsko dvorište koje vodi do zadnjeg ulaza škole. Do sale za fizičko nema prepreka, ali zadnji ulaz u školu koji je ujedno i put do sale ima veliki betonski prag.

Pristupačnost prilaza
Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? – NE
Ukoliko prilaz do objekta/javne površine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenišna platforma/ lift? – NE                                                                                                 Da li postoji adekvatna rampa na ulazu u objekat ili neko pomagalo za savladavanje visine? – NE
Da li je ulaz dovoljno širok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakoćom? – DA
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Pristupačnost kretanja kroz objekat
Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? – NE
Da li je obezbeđen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbeđene taktilne linije vođenja za slepe i slabovide? – NE
Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama čirine minimalno 90 cm? – NE
Da li je unutrašnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene liftovima? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene koso podiznim sklopivim platformama? – NE
Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama đirine minimum 80 cm i bez praga višeg od 1 cm? – NE
Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce širine minimum 80 cm i bez praga viđeg od 0,5 cm? – NE                                                                                                                           Da li su hodnici bez prepreka i dobro osvetljeni? – DA

Pristupačnost informacija
Da li je obezbeđena pristupačna veb strana i dokumentacija koja se preuzima (prema standardima koji omogućavaju slepim i slabovidim osobama da uz upotrebu softvera čitaju dokument)? – NE
Da li je obezbeđena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbeđen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE
Da li je obezbeđen asistivni slušni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE                        Da li u unutrašnjosti postoji jasno označen pult za informacije? – NE

Pristupačnost  usluga                                                                                                                Da li je obezbeđen pristupačan šalter/pult?                                                                          Da li je obezbeđena pristupačnost biblioteke? – NE
Da li je obezbeđena pristupačnost kabineta za nastavu? (širina vrata kabineta za nastavu, komunikacije unutar kabineta i amfiteatara i sl.) – NE
Da li su literatura, učila i nastavni programi prilagođeni studentima sa invaliditetom? Ukoliko je odgovor DA, molimo vas da navedete konkretne primere (npr. udžbenička literatura, uđila, pomoćna nastavna sredstva i informaciona tehnologija su obezbeđeni u odgovorajućem formatu za slepe i slabovide studente, kao i za studente koji imaju teškoce pri učenju): – NE
Da li pored zvucnog alarma postoje i vizuelni alarmi? – NE