Item image

Gradski bazen (Zrenjanin)

Pristupačnost prilaza

Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
  • Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? (?) – DA 
  • Da li je obezbeđen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? (?) – DA 
  • Da li su obezbeđene taktilne linije vođenja za slepe i slabovide? (?) – DA 
  • Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama širine minimalno 90 cm? (?) – DA 
  • Da li je unutrašnjost objekta bez stepenika i prepreka? (?) – DA 
  • Da li su hodnici bez prepreka i dobro osvetljeni? (?) – DA
Pristupačnost informacija
  • Da li je obezbeđena taktilna info tabla? (?) – DA 
  • Da li je obezbeđen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? (?) – DA
  • Da li je obezbeđen pristupačan šalter/pult? (?) – DA

Mesto za vašu reklamu