Item image

JP Radio Televizija (Kruševac)

Pristupačnost prilaza
  • Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? (?) – NE 
  • Ukoliko prilaz do objekta/javne površine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenišna platforma/ lift? (?) – DA 
  • Da li je ulaz dovoljno širok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakoćom? (?) – DA
  • Da li se vrata automatski otvaraju? (?) – NE
Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
  • Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? (?) – DA 
  • Da li je obezbeđen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? (?) – NE
  • Da li je obezbeđena pristupačnost sanitarnih prostorija? (?) – DA
————————————————-
PRIJAVA PROMENE ILI GREŠKE:

Ime i prezime (оbavezno)

Vaš Email (obavezno)

Naziv objekta (obavezno)

URL adresa objekta počinje sa http://mapapristupacnosti.rs/

Promena - greška (obavezno)

Komentar