Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)

Opis: 1 parking mesto

Da li je opšte parking mesto u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti? – DA

Mesto za vašu reklamu