Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)

Opis: žuta zona, 2 parking mesta

Da li je opšte parking mesto u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti? – DA

Mesto za vašu reklamu