Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)

Opis: 1 parking mesto, iza pošte

Da li je opšte parking mesto u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti? DA

Mesto za vašu reklamu