Item image

Park Čair, Medijana (Niš)

U podzemnom prolazu u centru grada Nisa postavljena je platforma za kretanje osoba sa invaliditetom i cesto je u kvaru.U narednom periodu treba ukloniti sve barijere koje su na smetnji osobama sa invaliditetom ili koje nisu uradjene po standardima i sto se tice pristupacnosti javnih povrsina u gradu.
Pristupačnost prilaza
Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – NE
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenisna platforma/ lift? – DA

Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – DA
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbedjene taktilne linije vodjenja za slepe i slabovide? – NE
Da li je unutrasnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene liftovima? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene koso podiznim sklopivim platformama? – NE

Pristupačnost informacija

Da li je obezbedjena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbedjen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – DA