Item image

Park Otpora i pobede,kod muzičke škole Stefan Mokranjac (Kraljevo)

Pristupačnost prilaza
Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – DA
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenisna platforma/ lift? – DA
Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu
Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – DA
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – DA
Da li su obezbedjene taktilne linije vodjenja za slepe i slabovide? – NE

Pristupačnost informacija
Da li je obezbedjena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbedjen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE