Item image

Pekara Markos (Aleksandrovac)

Pristupačnost prilaza NE
Pristupačnost kretanja kroz objekat/površinu NE