Item image

Policijska stanica (Ćićevac)

Policijska stanica nepristupačna je za osobe u invalidskim kolicima. Na ulazu postoji tri visoka stepenika, nema rampe. Uska ulazna vrata. Prostorije na spratu su nepristupačne zbog velikog broja stepenika, nema lifta. Loše osvetljeni hodnici.

 

Pristupačnost prilaza

 

Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? – NE

Ukoliko prilaz do objekta/javne površine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenišna platforma/lift? – NE

Da li postoji adekvatna rampa na ulazu u objekat ili neko pomagalo za savladavanje visine? – NE

Da li je ulaz dovoljno širok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakoćom? – NE

Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

 

Pristupačnost kretanja kroz objekat

 

Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? – NE

Da li je obezbeđen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE

Da li su obezbeđene taktilne linije vođenja za slepe i slabovide? – NE

Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama širine minimalno 90 cm? – NE

Da li je unutrašnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE

Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene rampama? – NE

Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene liftovima? – NE

Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene podiznim platformama? – NE

Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene koso podiznim sklopivim platformama? – NE

Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama širine minimum 80 cm i bez praga višeg od 1 cm? – NE

Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce širine minimum 80 cm i bez praga višeg od 0,5 cm? – NE

Da li postoje sobe namenjene osobama sa invaliditetom? – NE

Da li su hodnici bez prepreka i dobro osvetljeni? – NE

 

Pristupačnost informacija

 

Da li je obezbeđena pristupačna veb strana i dokumentacija koja se preuzima (prema standardima koji omogućavaju slepim i slabovidim osobama da uz upotrebu softvera čitaju dokument)? – NE

Da li je obezbeđena taktilna info tabla? – NE

Da li je obezbeđen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE

Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE

Da li je obezbeđen asistivni slusni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE

Da li je opšte parking mesto u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti? – NE

Da li je pešački prelaz u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti? – NE

Da li je stajalište javnog prevoza u skladu sa tehničkim standardima pristupačnosti? – NE

 

Pristupačnost usluga

 

Da li je obezbeđen pristupačan šalter/pult? – NE