Policijska upava (Smederevo)

Policijska uprava u Smederevu je jedna od institucija koja je apsolutno nepristupačna za osobe sa invaliditetom. Prilaz do samog objekta je pristupačan, ali se onda odmah na ulazu nailazi na stepenice.

Pristupačnost prilaza

Da li je prilaz do objekta/javne površine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepeništa, stepenika, ivičnjaka i sl.) i strmih uspona? – DA
Ukoliko prilaz do objekta/javne površine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenišna platforma/ lift? – NE
Da li postoji adekvatna rampa na ulazu u objekat ili neko pomagalo za savladavanje visine? – NE
Da li je ulaz dovoljno širok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakoćom? – NE
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Pristupačnost kretanja kroz objekat

Da li je obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrašnjosti objekta/javne površine? – NE
Da li je obezbeđen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbežene taktilne linije vođenja za slepe i slabovide? – NE
Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama širine minimalno 90 cm? – NE
Da li je unutračnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene liftovima? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su rešene koso podiznim sklopivim platformama? – NE
Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama širine minimum 80 cm i bez praga višeg od 1 cm? – NE
Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce širine minimum 80 cm i bez praga višeg od 0,5 cm? – NE
Da li su hodnici bez prepreka i dobro osvetljeni? – NE

Pristupačnost informacija
Da li je obezbeđena pristupačna veb strana i dokumentacija koja se preuzima (prema standardima koji omogućavaju slepim i slabovidim osobama da uz upotrebu softvera citaju dokument)? – NE
Da li je obezbeđena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbeđen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE
Da li je obezbeđen asistivni slušni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE
Da li u unutrašnjosti postoji jasno označen pult za informacije? – NE

Pristupačnost usluga

Da li je obezbeđen pristupacan šalter/pult? – NE
Da li je obezbeđena pristupačnost telefonskih govornica? – NE
Da li je obezbeđena pristupačnost bankomata? – NE