Item image

Poljoprivrednja apoteka "Semenarna" (Svrljig)

Nepristupacan objekat, ima stepenice na ulazu, pretrpano robom pa ima malo prostora, nepregledno, nedovoljno osvetljeno

Pristupačnost prilaza
Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – NE
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenisna platforma/ lift? – NE
Da li postoji adekvatna rampa na ulazu u objekat ili neko pomagalo za savladavanje visine? – NE
Da li je ulaz dovoljno sirok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakocom? – NE
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Pristupačnost kretanja kroz objekat
Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – NE
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbedjene taktilne linije vodjenja za slepe i slabovide? – NE
Da li je unutrasnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene liftovima? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene koso podiznim sklopivim platformama? – NE

Pristupačnost informacija
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE

Pristupačnost usluga
Da li je obezbedjen pristupacan salter/pult? – NE