Item image

Specijalna bolnica "Merkur"

Prisupačnost prilaza

Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – DA
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenisna platforma/ lift? – NE
Da li je ulaz dovoljno sirok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakocom? – DA
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Pristupačnost kretanja kroz objekat

Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – DA
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbedjene taktilne linije vodjenja za slepe i slabovide? – NE
Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimalno 90 cm? – NE
Da li je unutrasnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene liftovima? – DA
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene koso podiznim sklopivim platformama? – NE
Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 1 cm? – NE
Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 0,5 cm? – DA
Da li postoje sobe namenjene osobama sa invaliditetom? – DA

Pristupačnost informacija

Da li je obezbedjena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbedjen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE
Da li je obezbedjen asistivni slusni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE
Da li u unutrašnjosti postoji jasno označen pult za informacije – DA

Pristupačnost usluga

Da li je obezbedjen pristupačan šalter/pult- NE
Da li je obezbedjena pristupacnost sanitarnih prostorija? – NE
Da li opsta bolnica ili zdravstveni centar ima: Hidraulicnu ginekolosku stolicu (za pregled zena sa invaliditetom)? – NE
Da li opsta bolnica ili zdravstveni centar ima: Mamograf koji po visini moze da se prilagodjava? – NE
Da li je obezbedjena pristupacnost trpezarije? – NE
Da li pored zvucnog alarma postoje i vizuelni alarmi? – NE