Item image

Udruženje pčelara (Raška)

Pristupačnost prilaza

Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – DA
Da li je ulaz dovoljno sirok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakocom? – DA
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE
Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – DA
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbedjene taktilne linije vodjenja za slepe i slabovide? – NE
Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimalno 90 cm? – DA

Pristupačnost kretanja kroz objekat

Da li je unutrasnjost objekta bez stepenika i prepreka? – DA
Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 1 cm? – DA

Pristupačnost informacija 
Da li je obezbedjena pristupacna veb strana i dokumentacija koja se preuzima (prema standardima koji omogucavaju slepim i slabovidim osobama da uz upotrebu softvera citaju dokument)? – NE
Da li je obezbedjena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbedjen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE
Da li je obezbedjen asistivni slusni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE
Da li u unutrasnjosti postoji jasno oznacen pult za informacije? – DA
Da li je opste parking mesto u skladu sa tehnickim standardima pristupacnosti? – DA
Da li je pesacki prelaz u skladu sa tehnickim standardima pristupacnosti? – DA

Pristupačnost usluga

Da li je obezbedjen pristupacan salter/pult? – DA
Da li je obezbedjena pristupacnost telefonskih govornica? – DA
Da li je obezbedjena pristupacnost sanitarnih prostorija? – NE
Da li je obezbedjena pristupacnost biblioteke? – DA
Da li u prostoru postoji odvojena prostorija za nepusace? – NE