Item image

Viši sud (Kraljevo)

U situacijama kada se osobe sa invaliditetom javljaju kao stranke u postupcima pred ovim sudom, izlazi im se u susret, sudije izlaze na teren kako bi uzeli izjave od stranaka na zapisnik, obezbedjuje se prevoz strankama do suda ukoliko se stranke otezano krecu….

Pristupačnost prilaza
Da li je prilaz do objekta/javne povrsine bez prepreka za korisnike invalidskih kolica (stepenista, stepenika, ivicnjaka i sl.) i strmih uspona? – NE
Ukoliko prilaz do objekta/javne povrsine nije u ravni sa ulazom, da li postoji rampa/ stepenisna platforma/ lift? – NE
Da li postoji adekvatna rampa na ulazu u objekat ili neko pomagalo za savladavanje visine? – NE
Da li je ulaz dovoljno sirok, bez praga i da li se vrata otvaraju sa lakocom? – DA
Da li se vrata automatski otvaraju? – NE

Pristupačnost kretanja kroz objekat
Da li je obezbedjeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom u unutrasnjosti objekta/javne povrsine? – DA
Da li je obezbedjen pristup informacijama i komunikacijama osobama sa invaliditetom (prvenstveno slepim i gluvim osobama)? – NE
Da li su obezbedjene taktilne linije vodjenja za slepe i slabovide? – NE
Da li su hodnici od ulaza do pulta za informacije, soba i drugih prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimalno 90 cm? – NE
Da li je unutrasnjost objekta bez stepenika i prepreka? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene rampama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene liftovima? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene podiznim platformama? – NE
Ukoliko postoje razlike u visini, da li su resene koso podiznim sklopivim platformama? – NE
Da li su vrata prostorija namenjenih korisnicima/cama sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 1 cm? – NE
Da li su vrata toaleta koji koriste korisnici/ce sirine minimum 80 cm i bez praga viseg od 0,5 cm? – NE
Da li su hodnici bez prepreka i dobro osvetljeni? – NE

Pristupačnost informacija
Da li je obezbedjena pristupacna veb strana i dokumentacija koja se preuzima (prema standardima koji omogucavaju slepim i slabovidim osobama da uz upotrebu softvera citaju dokument)? – NE
Da li je obezbedjena taktilna info tabla? – NE
Da li je obezbedjen sistem znakova/oznaka za orijentaciju u prostoru? – NE
Da li je zaposlena osoba koja poznaje srpski znakovni jezik? – NE
Da li je obezbedjen asistivni slusni sistem (na pr. induktivna petlja)? – NE
Da li u unutrasnjosti postoji jasno oznacen pult za informacije? – NE
Pristupačnost usluga
Da li je obezbedjen pristupacan salter/pult? – NE