Za opis novog objekta na Mapu pristupačnosti, potrebno je popuniti upitnik koji se nalazi na ovom linku. Pristupačnost se ogleda u detaljima i zbog toga vas molimo da se pre popunjavanja ovog formulara uverite o detaljima objekta ili javne površine.

Molimo vas i da negde prekopirate Google maps koordinate objekta/javne površine. Koordinate možete dobiti upisom adrese u formatu ULICA, KUĆNI BROJ (ako ga ima), MESTO na sajtovima: http://www.latlong.net/ ili http://www.mapcoordinates.net/en

Izaberite link koji odgovara sadržaju/nameni objekta ili javne površine: (ukoliko posmatrani objekat ima više sadržaja/namena, molimo da se upitnik popuni za svaku namenu posebno).

Hvala!