Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

Home » Tekstovi » Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti

Na osnovu člana 201. tač. 2) Zakona o planiranju i izgradnji, donet je propis koji najkonkretnije reguliše materiju pristupačnosti:

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. (Preuzimanje pravilnika, pdf)

Ovim pravilnikom bliže su propisani tehnički standardi pristupačnosti i razrađeni urbanističko-tehnički uslovi za planiranje javnih, saobraćajnih i pešačkih površina i prilaza do objekata.

Kako bi se obezbedila primena normativa propisanih ovim pravilnikom, u Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata propisuje se da je tokom kontrole jedan od osnovnih zahteva za objekat bezbednost i pristupačnost (član 6, tačka 4) i to u članu 10. preciznije: Mere za ispunjenje osnovnog zahteva „bezbednost i pristupačnost prilikom upotrebe“ treba da obezbede da prilikom upotrebe objekta ne dođe do opasnosti od nezgoda ili oštećenja pri radu ili upotrebi, kao što su klizanje, pad, sudar, opekotine, strujni udari, povrede od eksplozija i provale, a naročito, da obezbede pristupačnost i korišćenje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

Dok Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora propisuje da kontrola obuhvata naročito: kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i tehničke propise čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (član 3. tačka 2.)

Comments are closed.

Mesto za vašu reklamu