ŠID

Шид

PRIKAZ PODATAKA:
Спортска хала Шид, Матије Гупца, +381222717276, @мапаприступачности: објекат није приступачан.
Стадион ФК Шид, Јанка Веселиновића, +381222717276, @мапаприступачности: објекат није приступачан.
Стадион ФК Шид, Славка Мердановића, +381222717276, @мапаприступачности: објекат није приступачан.
Стадион ФК Раднички Шид, Лазе Костића, +381222717276, @мапаприступачности: објекат није приступачан.
Трг културе Шид, Карађорђева, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Словачки парк, Светог Саве, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина није приступачна.
Парк Светог Саве, Светог Саве, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Парк Зелени појас, Славка Мердановића, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина није приступачна,
Парк 7. Јула, улица 7, Јула, прилаз, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина није приступачна,
Зелена пијаца, Кнеза Милоша, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина није приступачна,
Вашариште Шид, Цара Душана, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина није приступачна,
Градско гробље Шид, Цара Душана, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина није приступачна,
Русинско гробље Шид,Ђуре Киша, +381222717276, @мапаприступачности: јавна површина није приступачна,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *