SMEDEREVO

Смедерево

ТО Смедерево

PRIKAZ PODATAKA:
Градска управа Смедерево, Омладинска 1, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, приступачан услужни центар у приземљу објекта, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и улагања у кретање унутар објекта (лифтом) до служби на спрату (Локална пореска администрација, Суд за прекршаје, Одељење градске управе, Канцеларија представника градске власти).
Центар за социјални рад, Кнез Михајлова 29, +38126672741, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Центар за социјални рад, Установа за дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју Сунце, Масарикова 6, (Краља Петра Првог 27), @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града.
Народна кухиња, @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града.
Суфинансирање програмских активности социјално хуманитарних организација, ( едукације, фестивали, спортске активности, јубилеји… 14 Социјално хуманитарних организација које окупљају преко 3000 особа са инвалидитетом) @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града.
Социјално становање у заштићеним условима, Јозефа Шулца бб, @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града.
Црвени Крст Смедерево, Месна заједница Радинац, Мала Крсна, Смедеревска 5
Колективни центар Смедерево, Ора Радинац 11311, Радинац
Клуб Црвеног крста Смедерево, Гундулићева 3
Установа за дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју Сунце, Масарикова 6, (Краља Петра Првог 27),
Градски савез социјално хуманитарних организација Смедерево, Дине Манчића 1
Градска организација глувих и наглувих Смедерево, Дине Манчића 1
Народна библиотека, Центар за културу, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија.
Полицијска управа Смедерево, Деспота Гргура 2, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Храм Светог Ђорђа, Његошева бб, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Основне школе у Смедереву нису приступачне, не постоје приступачни тоалети.
Трг Републике, Трг Републике Смедерево, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Шеталиште, Краља Петра Првог, пешачка зона, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Шеталиште поред Дунава, паралелно са улицама Деспота Ђурђа и Горанском улицом,пешачка зона, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *