ВИЗИЈА, МИСИЈА, СТРАТЕГИЈА

Vizija, misija, strategija i ciljevi su elementi stroge hijerarhije i kičma svakog sistema. Oni su retko promenljivi. Mnoge organizacije ne prežive promenu vizije i misije, te se mnoga ozbiljna udruženja ograničavaju u svom delovanju na delovanje do ostvarenja vizije ili do izvršenja misije. Kada je vizija ostvarena, organizacija obično prestaje da ima potrebu da postoji. U NGO sektoru, ukoliko se duže nalazite u njemu, sigurno ste svedočili mnogim humanitarnim organizacijama koje su se sa ovih prostora povukle jer su završile svoju misiju. Odnosno ostvarile viziju.

Što se upravljanja tiče, Vizija je izjava najvišeg hijerarhijskog ranga u svakoj organizaciji (udruženju, savezu, instituciji, formi – zvaću sve zajedno organizacije). Ona je ta koja nas fokusira da se ne raspemo i ne radimo nešto šta nam nije posao. U odnosu na nju mora da se proverava svako rešenje i svaka odluka. Ukoliko aktivnost ne doprinosi ostvarenju vizije, takva aktivnost mora prestati. Zato se obično organi upravljanja obavezuju i formalno da moraju poštovati viziju i misiju. Ukoliko ne poštuju, organe upravljanja treba smeniti jer ne poštuju najviše akte udruženja. Dakle, udruženje ni po koju cenu ne sme raditi nešto šta mu je izvan mandata, odnosno izvan misije i vizije. Da ilustrujem, zamislite direktora UNICEF-a koji predloži da UNICEF počne da pomaže i starima. To bi sigurno uništilo organizaciju. A ako bi neko krenuo da pravi od UNICEFa organizaciju za stare, morao bi odmah da bude smenjen. Tako, zamislite da Mercedes počne da se bavi osvežavanjem potrošača, da Coca-Cola počene da proizvodi dizel motore…. Neko ko bi tako nešto probao da donese ne treba da može da ostane na čelu organizacije.

Vizija i misija omogućava ekspertima na nižim organizacionim lestvicama da daju svoj pun doprinos. Oni su garancija da se rukovodstvo neće ponašati samovoljno, odnosno garancija da će ekspertski pristupi i principi biti usvojeni. To je sistem kontrole odozdo na gore. Kada neko u udruženju može da pita rukovodstvo: što ste izabrali jedno rešenje a ne drugo – kada rukovodstvo mora da odgovori zbog čega jedno rešenje bolje ostvaruje misiju i viziju od drugog. Time obavezuje menadžment da kvalitetno radi svoj posao, te da primenjuje kvantitativne metode u menadžmentu i njima pokriva svoje odluke. Time se eliminiše lično mišljenje, šta je olakšanje za menadžment.

Vizija treba da opiše idealnu sliku koju želimo da postignemo. Kako želimo da svet izgleda kada mi nemamo više potrebe da se bavimo ovim poslom. U tome treba biti potpuno slobodan. Iznenadili biste se kada biste uzeli da analizirate vizije neke od svetskih lidera. Neki čak ne smeju da iskažu svoju viziju (recimo Google, ili Britanski savet) jer vrlo otvorene govore o intencijama. Evo kako to izgleda u ova dva primera:

Google ima misiju da organizuje sve informacije na svetu i da ih učini univerzalno dostupnim i korisnim. To je misijia. Vizija treba da odgovori na pitanje kako svet izgleda kada Google ostvari svoju misiju. Sa ovakvom misijom, logična vizije je da su sve informacije ovog sveta organizovane od strane Google-a i u posedu Google-a i dostupne po univerzalnim principima, ali ne svima. Dostupne ali ne i sa mogućnošću procesiranja. Pri tome se u misiji ograničavaju da neće skupljati nepotrebne informacije, nego samo one korisne. Kome? Itd…. dakle, ono za šta ih nekad teoretičari zavere optužuju oni vrlo otvoreno i transparentno rade.

Još opasnija je misija Britanskog saveta. Oni žele da stvore međunarodne prilike za Britance i izgrade poverenje između njih. Kako znači svet treba da izgleda kada se misija ostvari? Da ceo svet veruje Britancima a da se Britancima zato što su Britanci specijalno otvaraju prilike. Pre 15-ak godina im je misija bila da šire britansku kulturu širom sveta. Verovatno im je neko zavrnuo ruku za takvu misiju pa su morali da je promene. Jer, šta bi bila vizija za takvu misiju? Da ceo svet prihvati Britansku kulturu. Imperija dakle.

Evo i jednog pozitivnog primera vizije. IKEA ima misiju da pravi jeftin i kvalitetan nameštaj. Neko bi rekao, jes, velika mudrost. Ali uđite malo u analizu šta IKEA radi zbog te misije. Odbacije sve nepotrebne troškove. Hoće li nameštaj biti manje kvalitetan ako ga ne isporučujemo? Neće. Hoće li biti jeftiniji? Hoće. Ok, usvojeno, ne isporučujemo namešta. Hoće li nameštaj biti manje kvalitetan ako stigne u delovima? Neće. Isporučuj u delovima. Hoće li nameštaj biti kvalitetniji ako budemo imali manje prodavaca? Neće. Hoće li biti jeftiniji? Hoće. Hoće li nameštaj biti kvalitetniji ako radnja bude u centru grada? Itd. Ali će zato unajmiti najbolje svetske dizajnere jer oni čine nameštaj kvalitetnim. Takođe će analizirati šta je kvalitet (da li je to trajnost, estetika ili neki treći aspekt i sa time isto postavljati ovakva pitanja).  Videćete da doslovce svaki potez IKEAe nameštaj čini jeftinijim i kvalitetnijim. Prateći tu misiju, slepo, postali su globalni brend.

Никола Чулић, www.cerebralnaparaliza.com

АКЦИОНИ ТИМ

Akcioni tim bi trebalo da ima barem tri člana/članice, a što se tiče optimalnog broja, to zavisi od mogućnosti samog tima i osobe koja će ga koordinirati. Neko iskustvo govori da je optimalan broj 5-7, jer sve preko toga je malo teže za organizovanje, dogovaranje itd. Sa druge strane, kada manje od petoro, ponekad postaje teško okupiti više od dve osobe na jednom mestu u istom trenutku. Takođe, moguće je početi sa malim timom, pa ga kasnije proširivati, ako se ukaže potreba.
Akcioni timovi ne moraju da budu formalna tela, ali sa druge strane, davanje određenog okvira formalnosti celoj priči utiče i na posvećenost ljudi i na prepoznavanje/prihvatanje tima u lokalnoj sredini. Ako sačinite jedan dokument, tokom inicijalnog sastanka, koji bi mogli i svi vi osnivači/ce da ga potpišete – to je odlično.
Naša vizija je da lokalna samouprava u nekoj instanci (odmah, sledeće godine ili kasnije) i formalno prepozna Akcioni tim kao nezavisno telo sa kojim može da sarađuje. Ovde “nezavisnost” treba uzeti sa izvesnom dozom rezerve, ako u tim uključite i osobe koje se nalaze na platnom spisku te iste lokalne samouprave, što će biti najverovatniji scenario. Ipak, bilo da vas lokalna uprava prepozna ili ne, vi imate puni legitimitet da delujete kao neformalna grupa građana (по Закону о удружењима).

Ono što bi trebalo da se dogovorite na prvom sastanku jeste način funkcionisanja i koje ćete kanale komunikacije koristiti. Neugodne situacije najlakše se rešavaju formalnim putem, tako da je stvarno potrebno da uspostavite neki formalizam na početku, kako bi mogli da se na to pozovete ako upadnete u neke komunikacione neprilike.

Dakle:
1. Napravite neki osnivački dokument, nešto poput deklaracije (opšte stavke, principi dizajna za sve, bolji Život u vašem gradu za sve građane, zagovaranje za poštovanje zakona, unapređenje standarda i sl… znači neke stvari oko kojih svi mogu da se slože, a koje se tiču pristupačnosti) i potpišite ga, kao pojedinci i pojedinke, a ne kao predstavnici institucija i organizacija… ovde je bitan taj element lične posvećenosti.

Pristupačnost okruženja, informacija i usluga nije samo potreba osoba sa invaliditetom, već spada u domen ljudskih prava. Pristupačno okruženje omogućava dostojanstven i komforan život i članovima njihovih porodica, starim ljudima, deci, roditeljima sa decom u kolicima, a u krajnoj instanci i svih nas: uvek biramo spuštene ivičnjake kada vučemo kofere, znači nam kada možemo i da čujemo i da pročitamo obaveštenje da smo sledeći dok čekamo u nekom redu, tražimo poznate oznake (npr. za toalet) kada se nalazimo u nekoj zemlji čiji jezik ni pismo ne razumemo.

Водич кроз приступачност, УРП

2. Dogovorite se oko frekvencije sastajanja (pretpostavljam da je dovoljno jednom nedeljno ili po potrebi)

3. Dogovorite se oko komunikacije… recimo mailing lista ili tako nešto… a može i telefonska/skype konferencija ili kako vama odgovara

4. Dogovorite se oko načina odlučivanja (recimo može konsenzus, a u slučaju da baš ne možete da se svi usalgasite, onda neka neko (koordinator/ka) preseče).

5. Dogovorite se oko toga šta ćete raditi i koji je najbolji način da “obznanite” svoje postojanje.

ОСНИВАЧКИ ДОКУМЕНТ

U želji da doprinesemo da _______________________________postane mesto bez prepreka i mesto u kome svi njegovi stanovnici mogu samostalno i u potpunosti da učestvuju u svim aspektima društvenog života na jednakoj osnovi, mi, dole potpisani, zalažemo se za:


“potpuno poštovanje zakona i propisa u domenu izgradnje novih objekata i sprečavanja diskriminacije nad osobama sa invaliditetom, “

pa onda ovde navedemo nekoliko globalnih načela, poput“uklanjanje arhitektonskih i drugih barijera koje onemogućavaju komunikaciju i kretanje osobama sa invaliditetom, starijim građanima i građankama i roditeljima sa malom decom”

I onda još poneka stavka takvog tipa…

Drugi deo povelje  bi trebalo da se odnosi na lični angažman i zastupanje određenih vrednosti u svakodnevnom radu, kao npr.


U cilju ostvarenja vizije, radićemo poštujući i primenjujući gore navedena načela. Ukazivaćemo nadležnim i odgovornim institucijama i pojedincima na postojanje barijera i sarađivaćemo u punoj meri, u skladu sa svojim znanjima, ekspertizom i mogućnostima, na uklanjanju tih barijera. Upozoravaćemo na kršenje/nepoštovanje zakona. Promovisaćemo ideje i principe koji omogućavaju stvaranje sredine po meri za sve njene građane.

i tako dalje i tako dalje….


na kraju, ide napomena o osnivanju Akcionog tima, kao na primer:


Potpisnici/e ove povelje saglasni su da udruže svoja znanja, kapacitete i snage u pravcu ostvarenja vizije a udruženo delovanje ostvaruju kroz Akcioni tim.

i onda potpisi… ime i prezime… i to je to. A kada poželite još nekoga da uključite u tim, samo mu date da potpiše povelju 🙂

Naravno, ne moram da napominjem da je potpisivanje povelje idealna prilika da se sazove konferencija za novinare, pa je slobodno iskoristite.

Александар Јанковић, Удружење за ревизију приступачности

ДОНАТОР је онај ко је мотивисан да донира само онда када ће му више остати прихода него онда када не би донирао. Донатор/Филантроп, када је у интересу да донира, кроз рекламу или услугу, донира кроз облигациони однос са донором .(Прим. уред. појединцем или удружењем грађана).

Александар Обрадовић, грађанин Београда, Дорћол

ОСНИВАЧКИ ДОКУМЕНТ

Postavi pitanje 

Iza naše misije je uverenje da je jedno društvo jako onoliko koliko se odnosi prema najslabijima, konkretno u oblasti mobilnosti, to su osobe sa invaliditetom, stariji ljudi i trudnice.

Kada smo počeli sa radom, 2010. godine, pred nama je bio izazov da nadležnima objasnimo značaj i prirodu člana 9. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i to da naše zakonodavstvo prepoznaje pristupačnost ali isključivo kao rezultat primene tehničkih standarda u planiranju, projektovanju, građenju, rekonstrukciji, dogradnji i adaptaciji objekata i javnih površina, pomoću kojih se svim ljudima, bez obzira na njihove fizičke, senzorne i intelektualne karakteristike, ili godine starosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, korišćenje usluga, boravak i rad. (Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, član 3. stav 7.).

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2018/11/Brosura_SIPRU_Godisnja_nagrada_za_unapredjenje_pristupacnosti_2017-2018.pdf

Nacionalni dan davanja posvećen pristupačnosti oktobar, 2020

Kroz projektne aktivnosti u proteklih 10 godina, imali smo priliku da posetimo više od 50 gradova i opština u Srbiji, dok smo iz preko 200 dobili informacije kroz upitnike za samoprocenu pristupačnosti. Tokom jula i avgusta 2018. godine, sa Zaštitnikom građana, obišli smo 26 jedinica lokalne samouprave (Aleksinac, Apatin, Bela Palanka, Blace, Brus, Dimitrovgrad, Jagodina, Kanjiža, Kraljevo, Lebane, Leskovac, Mionica, Niš, Pirot, Požarevac, Prokuplje, Raška, Ruma, Sombor, Subotica, Svilajnac, Topola, Trstenik, Vladičin Han, Zrenjanin i Žabalj) i u svakoj od njih obavili razgovore sa predstavnicima lokalnih organa vlasti, institucija i organizacija civilnog društva.

Cilj ovih razgovora je bio da se dobiju što šire informacije o praksama u pristupačnosti i ostvarivanju prava i usluga osoba sa invaliditetom: da li postoji strateški pristup uklanjanju barijera (komunikacionih, informacionih, arhitektonskih), kakva je saradnja donosilaca odluka sa organizacijama civilnog društva na rešavanju ovog problema, koji su najčešće prepreke koje usporavaju ili onemogućavaju izgradnju pristupačnog okruženja u njihovim sredinama, da li je bilo formalnih tužbi ili pritužbi zbog nepristupačnosti, kakva je situacija sa javnim površinama (parkovi, stajališta javnog prevoza, pešački prelazi, parking mesta) ili uslugama koje ne pruža država/lokalna zajednica (restorani, kancelarije javnih beležnika, bioskopi, trgovine,…) i slično. Pored samih razgovora, značajne informacije prikupljene su i direktnim obilaskom objekata u kojima su smeštene pomenute institucije i administrativnih i uslužnih centara JLS: uočeni su primeri dobre i loše prakse i najčešći propusti u izgradnji i postavljanju elemenata pristupa u objektima, a usmeno su komunicirana i moguća idejna rešenja za prevazilaženje primećenih prepreka. Nakon obrade i analize svega prikupljenog, formulisali smo svoja zapažanja i preporuke koje su objavljene u Posebnom izveštaju Zaštitinika građana “Pristupačnost za sve”.

…primetili smo da u velikom broju slučajeva vlasnici nepristupačnih objekata nisu ni svesni problema koji nastaju usled nepristupačnosti objekta, ali i da onda kada su svesni, nisu upoznati sa radnjama koje je potrebno preduzeti da bi se stanje ispravilo. Kampanjom 100 Elaborata o pristupačnosti želimo da argumentovano ukažemo na barijere za mobilnost kao i da ponudimo rešenja za njihovo uklanjanje. Ovi elaborati će biti dovoljno detaljni za postupanje po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, planiranje nabavke potrebnih elemenata pristupačnosti, a njihovoj vrednosti će doprineti to što je njihovu izradu finansirala zajednica uz podršku Srpskog filantropskog foruma (što će biti jasno naznačeno na naslovnoj strani elaborata).

100 Елабората о приступачности

A.1. Priprema baze
A.2. Saopštenje za medije
B.1. Izrada elaborata
B.2. Predaja elaborata vlasnicima objekata
C.1. Objavljivanje elaborata na mapapristupacnosti.rs

ELABORAT O PRISTUPAČNOSTI
Stavka Broj komada Iznos
Elaborat o pristupačnosti 100 2.000.000,00
Administracija i održavanje sajta tokom kampanje 8 160.000,00
UKUPNO 2.160.000,00 РСД/18.305,00 EUR

Udruženje za reviziju pristupačnosti nije u sistemu PDV-a.

PIB: 106418409

https://www.instagram.com/vidan_dankovic

Cilj kampanje 100 Elaborata o pristupačnosti je da do početka oktobra uz pomoć građana i filantropske zajednice izradimo 100 Elaborata o pristupačnosti za nepristupačne objekta/površine koje ćemo predati odgovornima. Očekujemo da će barem polovina predloženih radova biti realizovana tokom sledeće godine. Podrži.

Мапа приступачности

Овај пројекат урађен је са намером ефикаснијег остваривања права свих рањивих група грађана, кроз сагледавање и унапређивање ситуације везане за један од основних предуслова за остваривање гарантованих права- приступачно окружење. Мапа садржи информације о приступачним објектима у општинама и градовима Србије, као и сервисима подршке за све грађане, а нарочито особе са инвалидитетом, којима су те услуге потребне. Подаци који се налазе у Мапи прикупљени су уз помоћ грађана, организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти.

ИРИС

“Pristupačnost za kao preduslov za inkluziju” – Procena pristupačnosti usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji za tražioce azila “Accessibility for all” – Accessibility Audits of social services for migrants in Republic of Serbia

Пројекат има за циљ да на основу истраживања утврдимо колико су услуге социјалне заштите у локалним заједницама приступачне особама са инвалидитетом, било да су тражиоци азила или домицилно становништво. Акција подразумева прикупљање информација кроз анкету, разговоре и обилазак локација. Финални извештај ће презентовати налазе истраживања, као и препоруке за унапређење ситуације. Акција се реализује у оквиру пројекта финансираног од Европске уније: IRIS NETWORKing – CSOs for protection sensitive migration management implementiran od Inicijative za razvoj i saradnju (IDC) u partnerstvu sa Arbeiter Samariter Bund iz Srbije, LIR CD iz Federacije Bosne i Hercegovine, La Strada iz Severne Makedonije, ARSIS iz Tirane i SOS Podgorica iz Crne Gore https://www.facebook.com/irissnetwork/

INSTRUCTION FOR THE GRANTEES IN THE CIRCUMSTANCES CAUSED BY THE COVID 19 OUTBRAKE

Javni poziv gradovima i opštinama u Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini (rok: 30.4.2020)

Preliminarno ocenjene prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti u 2019. godini (rok za ceremoniju dodele: septembar 2020.)

https://www.mixcloud.com/stephanbreuer32/best-ibiza-jackin-mix-april-2020/ width=100% height=120 hide_cover=1 light=1]

009

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pristupacnost/

GOOGLE: https://g.page/mapapristupacnosti-v-4

INSTAGRAM: @мапаприступачности

UPITNIK#1 “Приступачност у услугама социјалне заштите”

https://www.mixcloud.com/vidan-dankovic/

63 Comments

 • Thank you a lot for sharing this with all of
  us you really recognize what you’re talking about!

  Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We may have a hyperlink change agreement among
  us

  Reply
 • Good day! mapapristupacnosti.rs

  Did you know that it is possible to send business proposal perfectly legit?
  We submit a new legitimate method of sending letter through contact forms. Such forms are located on many sites.
  When such business offers are sent, no personal data is used, and messages are sent to forms specifically designed to receive messages and appeals.
  Also, messages sent through feedback Forms do not get into spam because such messages are considered important.
  We offer you to test our service for free. We will send up to 50,000 messages for you.
  The cost of sending one million messages is 49 USD.

  This letter is created automatically. Please use the contact details below to contact us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype live:feedbackform2019
  Email – feedbackform@make-success.com

  Reply
 • Пусть деньком спальня станет залита светом, но вот вечерком, а что больше в ночное время, окошка обязаны быть зашторены от сторонних око. Тайна 4-ый. Не вешайте шторы «намертво». У вас обязан быть вакантный доступ к окошку — дабы проветривать спальню, или же беречь что-нибудь на подоконнике. Тайна 5-ый. Располагайте шторы в зависимости от объема окошка и комнаты. В случае если горница гигантская и окошко также, то вы абсолютно сможете дополнить шторы тюлем и повесить 2 ряд ткани. В случае если же горница текстиль ткань небольшая, то для вас станет довольно только окаймить окошка нетяжелыми шторами. Тайна 6-ой. Опасайтесь томных тканей на окошках — они только собирают в для себя пыль. Куда приятней нетяжелые естественные ткани, чем синтетические пылесборники. Тайна 7. Подбирайте милые по цвету ткани — ласковые, однотонные цвета значительно чем какого-либо другого брутальных расцветок и разноцветных аппликаций. Отнеситесь к выбору штор для спальни трепетно, и за это время данная горница будет вашим возлюбленным здание в жилище. Хотим для вас домашнего дома! Постельное белье для летнего и зимнего сезона: как избрать Постельное белье содержит собственные особенности: некое более подходит для зимы, другое станет больше удобным летом.

  Reply
 • Здравствуйте!
  Могу заняться продвижением вашего сайта в Яндекс с оплатой за результат без предоплаты.
  Результат вы увидите уже через месяц.
  Если вас не устроит результат – вы ничего не платите.
  Переходите по ссылке, чтобы проконсультироваться:
  http://agressor-seo.ru.
  Денис.

  Reply
 • Профессиональная компания sector поможет вам заработать на росте курса биткоина и других криптовалют с юридическими гарантиями. Наш сайт sector.world Телефон +79162718887 email admin@sector.world

  Reply
 • Hey there, I just found your site, quick question…

  My name’s Eric, I found mapapristupacnosti.rs after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well.

  So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything?

  Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever.

  That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes.

  Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste?

  Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry.

  But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket?

  You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW.

  Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site.

  You know, strike when the iron’s hot!

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

  That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them.

  Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility.

  Just this alone could be a game changer to make your website even more effective.

  Strike when the iron’s hot!

  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed.

  Thanks and keep up the great work!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
  It even includes International Long Distance Calling.
  Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers.
  CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

  If you’d like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=mapapristupacnosti.rs

  Reply
 • Generic are the identical clones of branded medications. The only difference in the two being the patent and the price at which it is sold. It contains the same active ingredients and match the branded drug in terms of both pharmacokinetic and chloroquine pharmacodynamic properties. Be it dosage, strength, route of administration, safety, efficiancy, or use, genetics match their counterparts in all aspects.

  Reply
 • Hi,

  We’re wondering if you’d be interested in our service, where we can provide you with a ‘do follow’ link from Amazon (DA 96) back to mapapristupacnosti.rs?

  The price is just $57 per link, via Paypal.

  To explain backlinks and the benefit they have for your website, you can read more here: https://textuploader.com/16jn8
  What is DA? – If you aren’t sure, please read here: https://textuploader.com/16bnu

  If you’re interested, just reply and we can discuss further. We can provide an existing sample, so you can see for yourself.

  Kind Regards,
  Claudia.

  PS. This doesn’t involve selling anything so you don’t need to have a product. The page is created for you, along with 500-700 words of handwritten content.

  Reply
 • Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777Раскрутка сайта под ключ
  .Так же собираем базы

  Reply
 • Цветная проекция на любую поверхность любого изображения, с помощью уличного gobo-проектора!
  Интерактивное изображение высокой четкости не оставят шансов пройти мимо и не обратить внимание на ваш бизнес! Доставка по РФ.
  https://www.instagram.com/gobo_master/ 8 (918) 956-6113

  Reply
 • Free Online Games publishes some of the highest status games at one’s disposal online, all from start to finish rescue to play. Our tremendous selection of games comprise some of the most played genres online, the most stock being racing games, puzzle games, action games, MMO games and varied more, all guaranteed to keep you entertained pro hours to come. We arrogance ourselves on providing our users with native and rewarding theme to have them entertained. So if you are looking after games on kids or to totally angry off a picayune steam and advantage up some age, feel on the loose to get off on all that we put forward and yield to sport more countless games.

  Reply
 • Free Online Games publishes some of the highest status games to hand online, all completely unoccupied to play. Our tremendous selection of games comprise some of the most played genres online, the most popularized being racing games, puzzle games, sortie games, MMO games and various more, all guaranteed to disallow you entertained after hours to come. We haughtiness ourselves on providing our users with prototype and gainful theme to mind them entertained. So if you are looking after games on kids or to simply blow off a little steam and put to use up some time, stroke laid-back to take advantage of all that we offer and return to contend with more leading games.

  Reply
 • Free Online Games publishes some of the highest nobility games at one’s disposal online, all stock unengaged to play. Our enormous selection of games include some of the most played genres online, the most popularized being racing games, puzzle games, exertion games, MMO games and uncountable more, all guaranteed to keep you entertained quest of hours to come. We haughtiness ourselves on providing our users with prototype and enriching purport to have them entertained. So if you are looking during games for kids or to absolutely blow off a infinitesimal steam and advantage up some things, sense free to enjoy all that we put forward and recur to play more eminent games.

  Reply
 • Free Online Games publishes some of the highest standing games to hand online, all stock unengaged to play. Our massive selection of games subsume some of the most played genres online, the most popularized being racing games, on games, sortie games, MMO games and uncountable more, all guaranteed to persist in you entertained for hours to come. We arrogance ourselves on providing our users with original and gainful theme to mind them entertained. So if you are looking during games on kids or to simply blow substandard a infinitesimal steam and advantage up some things, feel free to take advantage of all that we offer and return to sport more eminent games.

  Reply
 • Free Online Games publishes some of the highest standing games ready online, all stock free to play. Our tremendous settling on of games include some of the most played genres online, the most in being racing games, puzzle games, exertion games, MMO games and varied more, all guaranteed to keep you entertained pro hours to come. We pride ourselves on providing our users with native and rewarding thesis to keep them entertained. So if you are looking during games seeking kids or to totally shatter off a wee steam and advantage up some things, sense on the loose to have a ball all that we offer and yield to act more countless games.

  Reply
 • Free Online Games publishes some of the highest quality games available online, all stock rescue to play. Our massive selection of games subsume some of the most played genres online, the most stock being racing games, mull over games, exertion games, MMO games and various more, all guaranteed to keep you entertained after hours to come. We haughtiness ourselves on providing our users with prototype and gainful content to have them entertained. So if you are looking in regard to games for kids or to simply blow substandard a wee steam and advantage up some time, stroke laid-back to take advantage of all that we put forward and return to act more great games.

  Reply
 • Free Online Games publishes some of the highest quality games to hand online, all from start to finish unengaged to play. Our enormous choice of games subsume some of the most played genres online, the most stock being racing games, on games, sortie games, MMO games and various more, all guaranteed to tend you entertained quest of hours to come. We haughtiness ourselves on providing our users with prototypical and rewarding theme to keep them entertained. So if you are looking during games seeking kids or to totally angry eccentric a picayune steam and use up some things, stroke on the loose to take advantage of all that we proffer and yield to play more eminent games.

  Reply
 • 1xbet здесь добрый! я Переходите на наш сайт – зерекала Отличный сайт для проведения времени. Заходите и смотрите. Переходим к нам на сайт сюда. Сайт для вас. замечательный для сайтов. Если вы хотите. на наш суперский

  Reply
 • Long time supporter, and thought I’d drop a comment.

  Your organization’s wordpress site is very sleek
  – hope you don’t mind me asking what theme you’re using?
  (and don’t mind if I steal it? :P)

  I just launched my small businesses site –also built in wordpress like yours– but the theme slows (!)
  the site down quite a bit.

  In case you have a minute, you can find it by searching for
  “royal cbd” on Google (would appreciate any feedback) – it’s still in the
  works.

  Keep up the good work– and hope you all take care of yourself during the coronavirus scare!

  ~Justin

  Reply
 • https://sandeshtechnologies.com
  Defunct it wisdom after including an objective mien on your pick up where one left-hand off is hot condition out of date. As a substitute for, the fresh politesse is to write a expert summary.

  This is a one- to two-sentence asseveration that sums up what you most prerequisite your potential employers to know. Technically, it’s facultative, but calligraphy an unforgettable operative encapsulation will rocket you to the top of the hiring list.

  You should spurn it as an odds to discontinuity budding employers communication surrounding you that doesn’t disclose oneself instantly on your pick up where one left off, like your luminary traits and/or proficient focus.

  Impound quest of a Gazabo Checking transport on it’s urgent to stress how right you agreement with customers, so feathery on your interpersonal skills when you’re create your own knowledgeable summary.

  It is illogical to take it as postulated the up to date continuance without legions media and technology as they corroborate behoove the papers parts of the every-day person of heterogeneous people. In the future, there are positive and uncertain sides of media and technology, which be fast to be discussed all on the other side of the 250-word shot at example.

  Mid the super unquestioned effects of bypass on media is the cleverness to return past and volunteer facts, raise skills, cover up other cultures, and learn some info on how to interact with other people. Literally, not contrariwise ease programs with fitting on the Internet and TV. Rare talk, culinary, in allowable lifestyle, travesty twit, and narrowly-specialized programs can be watched on TV as plainly as the tremendous accoutrements of gen on the disparity of topics can be prepare on the Internet. In spite of that, drawbacks of media overweigh its benefits. The most susceptible can of worms of media berating is the addiction which leads to problems with communication and analytical thinking. Support, the apprehension of reclusiveness is irrecoverable in the diverting dismiss of societal networks as people may misemploy surreptitiously communication against whole another in codification to imperil or extortion colleagues. What is more, community media is enormously of redundant communication which lumbers the brain.

  To totality up, people has to suss in view that volume media and developing technologies stay both, benefits and drawbacks, which consequences altruist lives in tons ways. In the assiduous of amateur media ill-treat, the disadvantages engulf the advantages because the rota of indubitable effects is mignonne to the guestimate that assembly media is a start of text on any needed topic.

  Reply
 • Здравствуйте. Вас интересуют качественные натяжные потолки по доступной цене?
  Наша компания на рынке с 2005 года.
  Большой ассортимент полотен все виды работ от эконом до эксклюзива: фотопечать, парящий, перфорированные, звездное небо.
  Дизайн и выезд техногола бесплатно!
  Узнать цену http://www.webb.pro/p0t0lki
  Если Вас заинтересовало наше предложение, напишите нам: 4099224@gmail.com

  Reply
 • Generic are the identical clones of branded medications. The only difference in the two being the patent and the price at which it is sold. It contains the same active ingredients and match the branded drug in terms of both pharmacokinetic and chloroquine pharmacodynamic properties. Be it dosage, strength, route of administration, safety, efficiancy, or use, genetics match their counterparts in all aspects.
  chloroquine
  buy chloroquine

  Reply
 • 1хбет добрый вечер! я Хотел бы порекомендовать сайт – перейти Отличный сайт для проведения времени. Заходите и смотрите. Переходим к нам на сайт сюда. Сайт для тех кому нужен. замечательный для сайтов. Если вы хотите. этот зеркало

  Reply
 • Пледы
  Лучший конструктор для принтов
  Вещи с авторским дизайном сделают вашу жизнь бросче, а стиль неповторимым и завлекающим внимание. В отечественном конструкторе вы имеете возможность сами сделать макет для печати на аксессуарах и одежде! Создайте принт с логотипом вашей компании и закажите его нанесение на корпоративную одежду и сувениры. Ищете уникальный презент для родных и друзей? Футболка с прикольными картинами либо фото, напоминающими о дружбе, сблизит вас еще больше!
  Как получить на дизайне
  Кроме того если вы не являетесь опытным дизайнером, но любите креативность и творчество — мы ожидаем вас, дабы оказать помощь перевоплотить занимательное хобби в стабильный доход! Присоединяйтесь к нашей команде! С нами вы обучитесь создавать новые варианты дизайна на самые популярные тематики и приобретать хорошую прибыль с каждого заказа!
  Возможности конструктора http://merchprint.online/
  Вы имеете возможность выбрать любую модель мужской, женской либо детской одежды для воплощения собственных творческих планов в действительность. В конструкторе возможно поменять цвет изделия, поменять место размещения рисунка, нанести прикольную надпись либо поздравление. Не упустите возможность стать обладателем крутых вещей и аксессуаров либо преподнести по-настоящему креативный презент своим родным!
  Техника печати на одежде
  Дабы изображение на много лет сохранило четкость линий и броскую расцветку мы используем передовые методы и высокотехнологичное оборудование печати:
  DTG — прямой перенос рисунка на ткань. Сочетает в себе все преимущества цифровой полиграфии, среди них и высокое разрешение, экологичность и реалистичность.
  Термотрансферная печать — превосходно подходит для всех других поверхностей и видов текстиля. Печать выполняется посредством термопресса, плоттера и специальной плёнки.
  Сублимационная разработка — перенос картины с носителя на поверхность изделия происходит под действием больших температур. Особенно успешными получаются фотографии, напечатанные посредством сублимации.
  Отечественные принты отличаются высокой стойкостью к выцветанию и долговечностью!
  Как создать собственный дизайн http://merchprint.online/
  Мы создали эргономичный и несложный функционал конструктора, дабы вы имели возможность скоро и легко создать макет в режиме онлайн:
  выберите модель одежды, на которой должна быть выполнена печать принта;
  подберите цвет изделия;
  загрузите рисунок при помощи кнопки «Добавить фото»;
  надавите на кнопку «Добавить текст» и введите надпись;
  скорректируйте размер и положение принта. http://merchprint.online/
  Достигнув желаемого результата, вещь в корзину и завершите оформление приобретения. стоимость и Сроки исполнения заказа зависят от его сложности и объёма печати.

  Модные футболки

  Кружки-30% Шарфы Дождевики bdaea9a

  Reply
 • My name is Heath and I am engaged in posting articles on Internet resources.
  I would be very grateful if we could cooperate.
  I prepared a questionnaire that will help us clarify all the data of cooperation.
  The questionnaire is located at this link https://bit.ly/2IEXJH8

  Filling out the form takes no more than 3 minutes and will greatly increase the speed of the start of our cooperation!

  Thank you in advance for the answers and I hope for fruitful and mutually beneficial cooperation!
  Sincerely, Heath

  Reply
 • Increase your B2B sales by connecting with all the vape shops in the world. Google: USA Vape Shop Database with Vape Shop Contact Details

  Reply
 • A Gift From Nature is a leader in the CBD industry. Located in Orlando, FL. A Gift From Nature has been formulating some of the highest quality CBD products in the market for the last three years. A Gift Form Nature is registered with the FDA and complies with good manufacturing practices. We currently produce 8 different brands with over 300 SKUs. We also provide raw material, White Label Services and Co packing. A Gift From Nature goes to great depths to source the highest quality natural ingredients for formulation. A Gift From Nature is really a seed-to-shelve company. All hemp extracts are sourced from extractors using American grown hemp. Every batch of extracts are vigorously third party tested for potency, terpenes, pesticides, bacteria, as well as residual solvents. A Gift From Nature believes in offering only the highest quality and cleanest products to our customers, so we solely rely on CO2 extraction, for its non-toxic characteristics.

  https://lovetocbd.com/profile/billagfn

  Reply
 • Increase your B2B sales by connecting with all the vape shops in the world. Google: UK Vape Shop Database with Vape Shop Contact Details

  Reply
 • http://bit.ly/35eCYuX – help me write my personal statement
  Our Experience
  Need academic writing help? We have been working in the academic writing market for more than seven years now, and in that time we have successfully completed over 50,000 papers in varying subjects. Our essay writing service is truly reliable as we have the largest team of highly qualified writers, all of whom have earned academic degrees, with a majority holding a PhD. We don’t use any apps or robots for writing at Power Essays. We have a well-developed system of precise academic writing, in which everyone performs his or her own job. Cooperation is the key to any company’s success, and if you order your paper from us, you can enjoy the whole process of working with a successful company. We guarantee your assignment will be original, on time and exactly what you were looking for!
  http://bit.ly/2QcvpAG – thesis writing service uk

  For partners http://bit.ly/2Qebt05

  College admission essay help Best essays writing service Coursework writing services a9a8690

  Reply
 • Привет,

  Я хотел поделиться очень важными новостями, которые распространялись по интернету о нашем будущем благополучии.

  Мы приближаемся к будущему одномирного общества без наличных денег, в котором нам предоставят мандат на имплантацию микрочипа RFID в наше тело. Этот чип будет содержать всю нашу личную информацию, и мы потеряем гораздо больше нашей личной информации из-за возможностей отслеживания.

  Что еще более важно, знали ли вы, что все это было предсказано почти 2000 лет назад человеком по имени Иисус? Не верите мне? Продолжай читать… Возможно, это самое важное, что ты когда-либо прочитаешь.

  “И он (лжепророк) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,

  и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.

  Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.” (Откровение 13:16-18).

  Откровение 13:16-18 говорит о последних временах, и это может быть лишь разговор об обществе безналичных денег, которое мы еще не видели, но к которому мы движемся. Почему? Потому что мы все еще могли бы покупать или продавать друг с другом, не получая при этом отметки, если бы физические деньги все еще были валютой. Логично прийти к такому выводу.

  Знак зверя не мог быть духовным, потому что слово ссылается на два разных физических места. Если бы этот знак был духовным, то он был бы только на лбу.

  Поражает, насколько точна Библия в отношении этого микрочипа RFID. Это заметки человека по имени Карл Сандерс, который работал с командой инженеров над созданием этого микрочипа RFID в 90-х годах.

  “Карл Сандерс провел семнадцать встреч по Новому Мировому Порядку с главами государств, такими как Генри Киссинджер и Боб Гейтс из ЦРУ, чтобы обсудить планы по созданию этой единой мировой системы. Правительство поручило Карлу Сандерсу разработать микрочип для идентификации и контроля народов мира – микрочип, который можно вводить под кожу с помощью подкожной иглы (быстрый, удобный метод, который постепенно будет принят обществом).

  Карл Сандерс, с командой инженеров за спиной, с американским грантом, поставляемым за счет налоговых поступлений, взялся за этот проект и разработал микрочип, который питается от литиевой батареи, перезаряжаемой от изменения температуры нашей кожи. Без знания Библии (брат Сандерс в то время не был христианином), эти инженеры потратили полтора миллиона долларов на исследование лучшего и наиболее удобного места для вставки микрочипа.

  Угадай, что? Эти исследователи обнаружили, что лоб и тыльная сторона руки (два места, упомянутые в Откровении 13:16-18) являются не только самыми удобными местами, но и единственными пригодными местами для быстрого и постоянного изменения температуры кожи, чтобы подзарядить литиевую батарею. Микрочип имеет приблизительно семь миллиметров в длину, .75 миллиметров в диаметре, размером с рисовое зёрнышко. Этот микрочип способен хранить страницы на страницах с информацией о Вас. На этом чипе может храниться вся ваша общая история, трудовая биография, криминальное прошлое, история болезни и финансовые данные.

  Брат Сандерс считает, что этот микрочип, который он, к сожалению, помог разработать, является “знаком”, о котором говорится в Откровении 13:16-18. Первоначальное греческое слово, означающее “знак”, – это “харагма”, что означает “царапина или травление”. Интересно также отметить, что число 666 на самом деле является словом в оригинальном греческом языке. Слово “клеймо chi xi”, а последняя часть – “клеймо”, также означающее “прилипать или ударить”. Карл считает, что это относится к подкожной игле, когда они проникают в кожу для введения микрочипа”.

  Мистер Сандерс спросил врача, что произойдет, если литий, содержащийся в микрочипе RFID, просочится в тело. В ответ врач сказал, что в этом месте появится ужасная боль. Так сказано в книге Откровение:

  “И пошел первый (Ангел) и вылил пузырек свой на землю; и пала шумная и тяжкая боль на людей, имевших начертание зверя, и на тех, которые поклонялись образу его” (Откровение 16:2).

  Библия говорит нам, что мы не можем покупать или продавать без знака зверя или номера его имени. Этот номер обозначен как 666. Библия говорит нам, что мы должны вычислить число 666. Как мы вычисляем 666?

  Здесь становится действительно интересно. Расчет числа 666 долго обсуждался на протяжении веков, но теперь он был открыт в эти последние дни Богом. То, что я покажу вам, подтверждает истинное значение 666 для Библии.

  По всей Библии Бог использует число 3 как подтверждение вещей. Вот несколько примеров:

  “Ибо есть три, которые свидетельствуют на небесах: Отец, Слово и Дух Святой; и эти три едины” (1-е Иоанна 5:7).

  “и что Он погребен, и что Он воскрес в третий день по Писанию” (1-е Коринфянам 15:4).

  “…Святой, святой, святой, Господь Бог Вседержитель, Кто был, есть и грядет!”. (Откровение 4:8).

  Знак зверя подробно описан в трех отдельных стихах (Откровение 13:16.17.18), и в каждом стихе перечислены три различных примера данной темы. Последние три – это число 6, используемое три раза подряд. Это ключевой момент для разблокировки расчета числа 666.

  Как мы можем рассчитать 666? Помните мое предыдущее замечание о том, что Бог использует число три в качестве подтверждения. Так что, по логике вещей, как лучше всего подсчитать число 666? Считать втроем поровну, исходя из числа. Мы не можем сосчитать его одинаково как 600+60+6, это также вернет нас к началу. Мы не можем считать его как 600+600+600, или 60+60+60, потому что между или в конце 666 нет нулей. Единственный логический вариант – 6+6+6=18. Интересно то, что стих, который говорит нам считать само число, – это стих 18, являющийся третьим стихом из трех стихов, описывающих знак зверя. Что такое 18, деленное на 3? 6. Значит, 3х6=18, или 6+6+6=18.

  Другой интересный момент заключается в том, что только две другие комбинации (всего три возможных комбинации) для размещения символа “+” между шестерками – это 66+6=72, и 6+66=72. Сложите оба 72 и получится 144. Почему число 144 интересно, так это потому, что следующий за Откровением 13:18 стих является первым в Библии, где 144.000 описаны подробно:

  “И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах…” (Откровение 14:1).

  Если сложить все три числа путем подсчета 666, перемещая символ “+” во всех трех возможных комбинациях, то получится 72+72+18=162. Что интересно в цифре 162, так это то, что если разделить 144 000 на 162, то получится 888. Имя Иисуса в греческой гематрии добавляет 888. Новый Завет был первоначально написан на греческом языке. В Откровении 14:1 упоминаются не только 144 000, но и Агнец, Который есть Иисус.

  Теперь, что интересно в числе для Иисуса, 888, так это то, что если применить ту же самую формулу, то получится 8+8+8=24. Почему число 24? В 4-й главе Откровения сказано, что вокруг престола Божьего сидят 24 старца. Это тот самый престол, на котором сидит Иисус:

  “И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;

  и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.

  И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы” (Откровение 4:2-4).

  Теперь, если взять 8+8+8=24, и 8+88=96, и 88+8=96, то получится 24+96+96=216. Возьмите 144,000, разделенных на 216, и получите 666. Помните, что это была та же самая точная формула, чтобы получить число 162 из числа 666, которое получилось числом 888 при делении 144 000 на 162. Это вечно.

  Если использовать ту же самую формулу подсчета путем сложения символа “+” между числами, то почему все эти числа так относятся друг к другу?

  Еще один интересный момент, который стоит отметить, это то, что если сложить все числа от 1 до 36, то получится 666. Номер 36, как в трех шестерках? Может ли это быть намеком на то, что мы должны сложить три шестерки вместо того, чтобы воспринимать число как шестисот шестьдесят шесть?

  И что это может значить? Ну, мы знаем, что в этом мире нас идентифицируют по числам в различных формах. От нашего свидетельства о рождении до социального страхования, а также наших водительских прав, которые идентифицируются на основе системы полномочий. Поэтому вполне возможно, что этот микрочип RFID будет содержать новую идентификацию, состоящую в общей сложности из 18 символов.

  Может это имя зверя, номер его имени? Система мирового зверя, которая идентифицируется по 18 символам? Это соответствовало бы Священному Писанию, в котором говорится о знаке, который мы должны получить, чтобы купить или продать в правой руке или на лбу, и который также содержит номер зверя, во время будущего общества безналичных денег.

  Зайдите по адресу: http://voice-truth.com, чтобы увидеть все доказательства!

  Библия предупреждает нас, что лжепророк восстанет, совершая чудеса, чтобы обмануть многих, чтобы получить это начертание:

  “И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою” (Откровение 19:20).

  Какова бы ни была цена, НЕ ПРИНИМАЙТЕ МАРК Зверя!

  “И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,

  тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;

  и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его” (Откровение 14:9-11).

  Мы живем в очень пророческие времена, когда исполняются основные библейские пророчества. Когда Дональд Трамп в декабре 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля, это был большой шаг к созданию Третьего Храма, о котором было предсказано в Библии.

  В Библии сказано, что из этого храма воцарится антихрист:

  “Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,

  противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.” (2-е Фессалоникийцам 2:3-4).

  В исламской религии у них есть человек по имени Махди, известный как их мессия, которого они ждут появления. В Интернете много свидетельств людей, которые верят, что этим человеком будет Барак Обама, который должен стать библейским антихристом. Мне самому снились странные сны о нем. Он вышел на сцену, утверждая, что является христианином, не принадлежащим к мусульманской вере, но члены его семьи позже поделились с миром, что он на самом деле является религиозным мусульманином.

  Говорят, что его настоящее имя – Барри Соеторо, а его имя сменили на Барак Обама. Но почему?

  Иисус говорит: “Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию” (От Луки 10:18).

  В иврите слово Барак означает “молния”, а употребление Бамы (сильное ивритское слово 1116) используется для обозначения “высот” неба.

  На следующий день после избрания Барака Обамы (11/04/08), в Иллинойсе (родной штат Обамы) выигрышными 3-мя номерами лотереи за 11/5/08 были 666.

  Обама был сенатором США в Иллинойсе, и его почтовый индекс был 60606.

  Независимо от этого, кто бы ни поселился в этом Третьем Храме в Иерусалиме, объявляя себя Богом, он – АНТИХРИСТ. НЕ ОБМАНЫВАЙСЯ.

  Зачем нам нужен Иисус?

  “потому что все согрешили и лишены славы Божией” (Римлянам 3:23).

  “Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем” (Римлянам 6:23).

  Наши добрые дела не могут спасти нас. Если мы предстанем перед судьей, будучи виновными в преступлении, судья будет судить нас не по тому добру, которое мы совершили, а по тем преступлениям, которые мы совершили. Если мы, как падшее человечество, сотворенные по образу и подобию Божьему, покажем этот вид правосудия, то представьте себе, насколько больше совершенного, праведного и святого Бога?

  Бог дал Свой нравственный закон через 10 заповедей, данных Моисею на горе Сиани. Эти законы были даны не для того, чтобы мы могли быть оправданы, а для того, чтобы мы могли видеть потребность в Спасителе. Они являются зеркалом Божьего характера того, что Он вложил в каждого из нас, и наше сознание показывает нам, что воровство, ложь, бесчестье наших родителей и т.д. – это неправильно.

  Мы можем стараться следовать нравственным законам 10 заповедей, но мы никогда не догоним их, чтобы оправдаться перед Святым Богом. То же самое слово закона, данное Моисею, стало плотью более 2000 лет назад в Теле Иисуса Христа. Он стал нашим оправданием, исполняя закон, живя безгрешной совершенной жизнью, которую только Бог мог исполнить.

  Разрыв между нами и законом никогда не может быть преодолен нашими собственными заслугами, но рука Иисуса протянута Божьей благодатью и милостью. И если мы ухватимся за нее через веру в Него, то Он подтянет нас к себе, чтобы оправдать нас. Как и в суде, если кто-то вмешивается и платит тебе штраф, даже если ты виновен, то судья может сделать то, что законно и справедливо, и отпустить тебя на свободу. Это то, что Иисус сделал почти 2000 лет назад на кресте. Это была законная сделка, совершаемая в духовном мире посредством пролития Его Крови, и Его последними словами было: “…Все кончено!…”. (Иоанна 19:30).

  Почему Иисус должен был умереть за нас?

  Потому что Бог свят и справедлив, гнев, которого мы заслуживаем, не мог остаться незамеченным. Через совершенную праведность и справедливость Божьего характера, с ней нужно справиться, ее нужно утолить и удовлетворить.

  Ибо Бог не имеет удовольствия от смерти нечестивых (Иез. 18:23). Поэтому в 53-й главе Исаии, где говорится о грядущем Мессии и Его душе как о жертве за наши грехи, говорится, что Богу приятно сокрушить Своего Единородного Сына.

  Гнев, которого мы заслуживаем, был удовлетворен, потому что он излился на Его Сына. Если бы этот гнев был излит на нас, мы все умерли бы и отправились бы в ад. Бог создал путь спасения, излив его на Своего Сына, душа Которого не могла остаться в Аиде, но была воскрешена и посажена одесную Бога в силе.

  Когда мы облекаемся в Господа Иисуса Христа (Римлянам 13:14), Бог уже не видит Человека, достойного Его гнева, но видит в нас славный образ Его совершенного Сына, обитающего в нас, оправдывающего нас, как будто мы приняли гнев, которого заслуживаем, и избавляющего нас от проклятия смерти.

  Теперь мы должны покаяться и довериться Спасителю, исповедаться и отказаться от своих грехов. Это не просто вера в сознание, а принятие Его слов, принятие их к сердцу. Там, где мы больше не живём для того, чтобы практиковать грех, но наоборот, мы обращаемся от наших грехов и практикуем праведность:

  “Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,

  ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники–Царства Божия не наследуют.

  И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего” (1 Коринфянам 6:9-11)

  Таким образом, мы можем преобразиться в образ Божий через веру в Его Сына Христа Иисуса, Который желает дать Святого Духа тем, кто просит у Него:

  “Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше” (От Иоанна 3:5-7).

  “Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его” (Римлянам 8:9).

  Чего ты ждешь? Отец наш Небесный хочет для нас только лучшего, восстанавливая все, что этот мир украл у нас. Вот что значит быть “святым”. Быть целым.

  Он ждет, чтобы услышать тебя. Бог дал нам язык, чтобы мы молились Ему верой. Попроси Его простить тебя, исповедав твои грехи и оставив их; и чтобы ты принял жертву Его Сына Иисуса на кресте; и чтобы ты хотел, чтобы Его Святой Дух жил внутри тебя, преображая тебя в дитя Божье.

  Иисус говорит: “Кто пьет воду, которую Я дам ему (Духу Святому), тот никогда не будет жаждать”. Но вода, которую Я дам ему, станет в нем фонтаном воды, идущей в жизнь вечную”.

  Знаете ли вы, что Иисус говорил об аде больше, чем кто-либо другой, даже больше, чем Он говорил о небесах?! Именно по этой причине Он пришел умереть за нас, чтобы спасти нас от этого места, которого мы заслуживаем.

  Он описывает ад как настоящее место,

  “где червь их не умирает и огонь не угасает” (От Марка 9:44).

  И где,

  “Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон.” (От Луки 13:28).

  Иисус говорит нам, кого бояться,

  “И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне” (От Матфея 10:28).

  “И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

  И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.

  И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

  И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.

  И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.

  И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой.

  Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном.

  Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая” (Откровение 21:1-8).

  Из всех мировых религий, как мы можем быть уверены, что Библия правильная? Научные данные установили и продолжают утверждать, что когда-то Вселенная имела начало, в котором были созданы пространство, время и материя. Многие знают это как большой взрыв.

  “Небиблейскими религиями нам сказано, что бог или бог творят в пространстве и времени, которые вечно существуют”. Библия стоит одна и говорит, что время и пространство не существуют, пока Бог не создаст Вселенную”. – Астроном (доктор философии) Хью Росс…

  Библия не только правильно поняла, что пространство, время и материя появились в начале Вселенной, но и утверждает в 7 различных местах, что Вселенная расширяется за тысячи лет до того, как ученые открыли эти вещи.

  Знаете ли Вы, что настоящий Ноев ковчег был обнаружен в том месте, где нам сказала Библия, а также имеет правильные размеры? Так же как и доказательство уничтожения Содом Гоморры и отчет о пересечении Красного моря?

  Библия – самая переведенная и изученная книга в истории мира, полная предсказательных пророчеств, соответствующих тому, что мы находим в книге о природе. Разве вы не ожидали бы, что Слово Божье будет таким?

  Эту информацию и многое другое можно найти здесь: http://voice-truth.com

  Бог любит тебя!

  Reply
 • Hello

  I just checked out your website mapapristupacnosti.rs and wanted to find out if you need help for SEO Link Building ?

  If you aren’t using SEO Software then you will know the amount of work load involved in creating accounts, confirming emails and submitting your contents to thousands of websites.

  With THIS SOFTWARE the link submission process will be the easiest task and completely automated, you will be able to build unlimited number of links and increase traffic to your websites which will lead to a higher number of customers and much more sales for you.

  IF YOU ARE INTERESTED, We offer you 7 days free trial
  ==> https://bit.ly/2TZ0VEa

  Kind Regards,
  Carina Henninger ! Business Development Manager

  Reply
 • Hello everyone, it’s my first pay a visit at this website, and paragraph is genuinely fruitful in support of me, keep up
  posting these articles or reviews.

  Reply
 • everything is a cause so you do not give up on all the trials because it will not give you a god if you can not be so confident to the height and you will not neglect it

  Reply
  • Google translate: све је узрок, тако да не одустајете од свих суђења јер вам то неће дати бог ако не будете толико сигурни у висину и нећете га занемарити

   sve je uzrok, tako da ne odustajete od svih suđenja jer vam to neće dati bog ako ne budete toliko sigurni u visinu i nećete ga zanemariti

   Reply
 • learning is important because it will bring you good life so you do not have time to spend because it is so important that while you are just learning how to teach and I’ll teach you the right approach you have at my site

  Reply
  • Google translate: учење је важно јер ће вам донијети добар живот, тако да немате времена за трошење, јер је толико важно да док само учите како подучавати и ја ћу вас научити правилном приступу који имате на мојој веб локацији

   učenje je važno jer će vam donijeti dobar život, tako da nemate vremena za trošenje, jer je toliko važno da dok samo učite kako podučavati i ja ću vas naučiti pravilnom pristupu koji imate na mojoj veb lokaciji

   Reply
 • most of the youth are now making way for the guidance of the parent so if you are a parent and you have a hard time raising your child here on the blog to teach you

  Reply
  • Google translate: већина младих сада прави место за вођство родитеља, тако да ако сте родитељ и тешко вам је подићи дете овде на блогу да вас научи

   većina mladih sada pravi mesto za vođstvo roditelja, tako da ako ste roditelj i teško vam je podići dete ovde na blogu da vas nauči

   Reply
 • our body should take care of us because not all the time is strong and resourceful and we will not miss expensive vaitamins to be strong because of the leaves just around the corner is a big sleeper than you are waiting for you to visit my site and I will teach you

  Reply
  • 예스카지노: наше тело би требало да се брине о нама, јер није све време снажно и сналажљиво и неће нам недостајати скупи витамини да би били јаки, јер лишће иза угла је велико спаваће него што чекате да посетите моју локацију и ја научиће те

   naše telo bi trebalo da se brine o nama, jer nije sve vreme snažno i snalažljivo i neće nam nedostajati skupi vitamini da bi bili jaki, jer lišće iza ugla je veliko spavaće nego što čekate da posetite moju lokaciju i ja naučiće te

   Reply
 • life is like a wheel sometimes up and sometimes uplifting so you do not have to keep up with everything you do so it’s up and down

  Reply
  • Право кажеш 카지노. Хвала на коментару.

   Reply
 • Shalom, Mike here.

  Your website and business look great and both seem well established.

  I am messaging you today to compliment your business + to give you a headsup about the unreasonably low pricing I am charging (for a limited time) to new clients interested in my graphic design services.

  Reply back to say Hi, ask to see my portfolio, or check out my site.

  Email me: Mike@graphicdesignisrael.co 
  Website: GraphicDesignIsrael.co

  Reply
 • Cool blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A theme like yours with
  a few simple adjustements would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Kudos

  Reply
 • It’s really a great and helpful piece of info. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Reply
 • Good day! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds
  me of my good old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this article to him. Pretty sure he
  will have a good read. Thank you for sharing!

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *