Интерактивна мапа приступачности

Интерактивна мапа приступачности


Израђено уз подршку Заштитника грађана Републике Србије. 

БЕСПЛАТНО: Katalog001_2020-08 TOALETI IDEAL Senta - ENG.pdf (UVOZ - NL) CENA 200.000,00 EUR 2020-08 TOALETI IDEAL Senta - ENG.pdf 20 godina standarda pristupačnosti u Srbiji

Захваљујемо свим градовима и општинама које су одговориле на наше упите (азбучним редом):Апатин, Аранђеловац, Бабушница, Бајина Башта, Бачка Топола, Бела Паланка, Београд, Блаце, Богатић, Бољевац, Бујановац, Ваљево, Велико Градиште, Владичин Хан, Врњачка Бања, Вршац, Голубац, Димитровград, Жабаљ, Житорађа, Зајечар, Зрењанин, Инђија, Ириг, Јагодина, Кнић, Књажевац, Ковин, Косјерић, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лајковац, Лапово, Лозница, Мало Црниће, Медвеђа, Мионица, Неготин, Ниш, Нова Варош, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нови Пазар, Нови Сад, Опово, Осечина, Панчево, Пећинци, Пирот, Пландиште, Пожаревац, Прибој, Рума, Свилајнац, Сента, Смедерево, Сомбор, Сремски Карловци, Стара Пазова, Суботица, Тител, Топола, Тутин, Ћуприја, Чајетина, Шид.


ПОДАЦИ СУ УПИСАНИ У ОВУ МАПУ:


Реализује Удружење за ревизију приступачности уз подршку Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Заштитника грађана а у сарадњи са организацијама особа са инвалидитетом. Интерактивна мапа приступачности има за циљ унапређење права особа са инвалидитетом и других рањивих група путем креирања Мапе приступачности (accessibility map) објеката јавне намене. Овај пројекат спроводимо са намером ефикаснијег остваривања права свих рањивих група грађана, кроз сагледавање и унапређивање ситуације везане за један од основних предуслова за остваривање гарантованих права - приступачно окружење. Мапа садржи информације о приступачним објектима у општинама и градовима Србије, као и сервисима подршке за све грађане, а нарочито особе са инвалидитетом, којима су те услуге потребне. Подаци који се налазе у Мапи прикупљени су уз помоћ грађана, организација цивилног друштва, јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти. С тим у вези, а у циљу лакшег и бржег информисања грађана о приступачности објеката јавне намене, као и ефикаснијег остваривања њихових права, поставили смо Мапу приступачности као интернет презентацију: https://mapapristupacnosti.rs/wordpress -Интерактивна мапа приступачности

Уредник Видан Данковић

УРП

претражи

Хвала свим контрибуторима и контрибутеркама, волонтеркама и волонтерима! Радимо на мапирању приступачности од 2014. године са мисијом да се на најбољи могући начин прикажу подаци прикупљени на терену. Има их у децембру 2020. преко 3000 обрађених. Интерактивна мапа приступачности наставља да ради powered by Google. Захваљујемо се институцијама Републике Србије, а посебно Министарству државне управе и локалне самоуправе и Канцеларији за ИТ и еУправу, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарству за рад, запошљавање, социјална и борачка питања, Делегацији ЕУ у Србији, Регионалном центру за едукацију запослених у јавној управи (РЕСПА), Националној организацији особа са инвалидитетом (НООИС) и свим савезима, Министарству простора, Локалним самоуправама и организацијама које окупљају особе са инвалидитетом а посебно чланицама Савеза за приступачност Србије (САПС) који су омогућили да пројекат преживи кризу узроконану пандемијом COVID19. @Дизајн за све. УРП (Удружење за ревизију приступачности) ПИБ: 106418409 МАТИЧНИ БРОЈ: 28002998, СЕДИШТЕ: Београд, ВОЖДОВАЦ