APATIN Adresa Telefon Email Broj stanovnika Površinа Website http//www PRIKAZ PODATAKA: Пешачка зона, Српских владара (од Средње до Петефи Шандора) @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију. Дом здравља, Свилојево, Главна @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију Министарство финансија, Пореска управа, филијала Апатин, Српских владара 31, +38125773045 @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Основни суд Сомбор, Апатин, Светог Саве 2, +38125414506, @мапаприступачности објекат није приступачан Полицијска станица Апатин, Српских владара 34, @мапаприступачности објекат није приступачан Општинска управа, Српских владара 29, +38125772122, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Општинска управа Апатин, Средња бб, +38125772122, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Месна канцеларија Пригревица, +38125822512, @мапаприступачности објекат није приступачан Месна канцеларија Купусина, Апатински пут 4, +38125786631, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан постоје степенице нема коридора за кретање, ширина врата и ходника одговара стандардима као и висина прагова (до 2цм). Месна канцеларија Свилојево, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Месна канцеларија Сента, +38125792039 у приземљу објекта се налази сала за приредбе и биоскоп а на првом спрату месна заједница, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Народна библиотека, Петефи Шандора, + 38125773913, @мапаприступачности објекат није приступачан Општински културни центар, Петефи Шандора, + 38125772040, @мапаприступачности објекат није приступачан Народна библиотека Сонта, Сонта, +38125773913 @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у санитарни простор Спомен библиотека Пригревица, Краља Петра Првог, +38125773913, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у санитарни простор ОШ Иван Горан Ковачић, Војвођанска 58, +38125792960, школа се састоји из три објекта и сви су неприступачни ОШ Младост Пригревица са спортском халом, Вука Караџића 6а, +38125822766, @мапаприступачности објекат није приступачан ОШ Младост Пригревица Фискултурна сала, Краља Петра Првог 55, +38125822766, @мапаприступачности објекат није приступачан ОШ Жарко Зрењанин, Српских владара 25, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступача ОШ Киш Ференц, Свилојево, +38125797004, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Гимназија Никола Тесла, Блок 112 бб @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Техничка школа са домом ученика, Пригревачка 72, +38125772744, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан. Основна музичка школа Стеван Христић, Светог Саве 1, +38125773388, @мапаприступачности објекат није приступачан ПУ Пчелица, Блок 112, @мапаприступачности објекат није приступачан. Дом здравља, Нушићева бб, +38125773722, Дом здравља Апатин има три зграде, две имају платформе за прилаз а једна има лифт. Зграда у којој се налази медицина рада, општа медицина, лабораторија, очно није приступачна. Специјална болница за рехабилитацију Јунаковић, Пригревачка бб (Бања Јунаковић) @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан ЈКП Наш дом, Железничка 4, +38125772345, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан. ЈП Путничко пристаниште, Марина Апатин, Дунавска обала бб, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, недостају информације за слепе и глуве особе. Центар за социјални рад, С. Милетића 6, +3812577365, @мапаприступачности објекат је приступачан Локална самоуправа пружа следеће сервисе подршке Помоћ у кући, здравствена нега и надзор, психосоцијална и материјална помоћ Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју Социјално становање у заштићеним условима и Тим за хитне интервенције за спречавање насиља у породици и заштите жртава насиља.