ĆUPRIJA

Ћуприја

PRIKAZ PODATAKA

Помоћ и нега у кући за одрасла и старија лица,
Лични пратилац детета. Општина Ћуприја, 13. Октобра 7 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у санитарне просторије
Градски трг, @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију

Парк код суда, Анђе Ранковић бб, @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију

Моравски парк, Ж. Дамјановића бб. @мапаприступачности парк је приступачан.

Завод за јавно здравље Поморавље Ћуприја, М Новаковића бб, +381358470568, @мапаприступачности објекат није приступачан

Фонд ПИО, Јована Курсуле бб, +381358470568, @мапаприступачности објекат је приступачан

ЈКП Услуга, Анђе Ранковић бб, +381358470568, @мапаприступачности објекат није приступачан

Центар за социјални рад, Цара Лазара 89, +381358470568, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан

Дом здравља Ћуприја, Цара Лазара бб, +381358470568, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у санитарне просторије

ЈП Дирекција за изградњу и уређење општине Ћуприја, Карађорђева 74, +381358470568, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Дечија радост, Брегалничка бб, +381358470568, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Водовод и канализација, Гробљанска бб, @мапаприступачности објекат није приступачан
Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаквића бб, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у санитарне просторије

2 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *