Posted on Leave a comment

POŽAREVAC

Пожаревац

PRIKAZ PODATAKA:

Градски парк, Дринска 2, +38112539665, @мапаприступачности парк је приступачан, недостају системи за оријентацију.

Управна зграда Пожаревац, Дринска 2, +38112539665, @мапаприступачности објекат није приступачан.

Дом здравља Пожаревац, Јована Сербановића 10-12, +38112222440, @мапаприступачности објекат је приступачан.

Центар за социјални рад, Моше Пијаде 27, +38112531601, @мапаприступачности објекат није приступачан,
Центар за социјални рад, Братства и јединства 2, 38112531601, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Моше Пијаде бб, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица. Не пружају услуге особама са потпуним губитком вида или слуха.

ЈКП Комуналне службе, дирекција, Југ Богданова 22, +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Водовод и канализација, дирекција, Југ Богданова 22, +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, РЈ одржавање-гаража, Поречка бб, +38112555650, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈКП Комуналне службе, РЈ Рециклажни центар, Иве Маринковића бб , +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, РЈ Прихватилиште за псе и мачке луталице, Илије Гојковића бб , +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, Пијаца Круг, Моше Пијаде бб , +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, Пијаца Стари млин, Шумадијска бб , +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, Пијаца Пионирски трг, Вука Караџића бб , +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, Пијаца Костолац, Боже Димитријевића бб-Костолац, +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, РЈ Костолац управна зграда, Боже Димитријевића бб-Костолац, , +38112555650, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица
ЈКП Комуналне службе, РЈ Старо гробље Пожаревац, Охридска бб , +38112555650, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈКП Комуналне службе, РЈ Ново гробље Пожаревац, Боже Димитријевића бб , +38112555650, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Комуналне службе, РЈ Гробље Костолац, Поречка бб – Костолац , +38112555650, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈКП Паркинг сервис Пожаревац, Воје Дулића 28, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна су додатна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица.
ЈП Топлификација, дирекција, Трг Радомира Вујевића 2, +38112975, +38112542785, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица. Одговори се односе на шалтер салу, остале канцеларије су неприступачне.
ЈП Топлификација, помоћне канцеларије, +38112975, +38112542785,Трг Радомира Вујевића 16, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
ЈП Топлификација, магацин, Ђуре Ђаковића бб, +38112975, +38112542785, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца, Лоле Рибара 2, +38112222068, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈР ДП Радио Пожаревац, Таковска 5, +38112541656, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у прилаз и улаз, унутрашњост објекта и приступачност информација за слепа и глува лица, санитарне просторије су приступачне.

Отворени базен, Хала спортова Партизанска 1, @мапаприступачности објекат је приступачан.

Туристичка организација Пожаревац, /, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.

Народна библиотека Илија Петровић Пожаревац, , +38112221029, @мапаприступачности потребна улагања у прилаз и улаз објекта до приступачног шалтера,. Информације су приступачне за слепе преко веб стране, на којој се налази звучна библиотека са фондом доступним у републици Србији.
Центар за кукултуру Пожаревац, Јована Шербановића 1, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија (лифт до сутеренског дела) и информација за слепа и глува лица.
Народни музеј Пожаревац, Др Воје Дулића 10, +38112223597, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у прилаз, и приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Народни музеј Пожаревац, Историјски архив, Др Воје Дулића 10, +38112223597, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Народни музеј Пожаревац, Фондација Пожаревачки мир 1718, Тулба, +38112223597, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у прилаз, и приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Народни музеј Пожаревац, Музеј културне историје, Немањина 9, +38112223597, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у прилаз, и приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Народни музеј Пожаревац, Управна зграда етно парка Тулба, Етно парк Тулба, +38112223597, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у прилаз, и приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Народни музеј Пожаревац, Кућа, Немањина 33, +38112223597, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у прилаз, и приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.

Народни музеј Пожаревац, Спомен збирка М. Марковића, Др Воје Дулића 12, +38112223597, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у прилаз, и приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.

ПУ Љубица Вребалов, Лептирић,Книнска бб, @мапаприступачности објекат није приступачан.

ПУ Љубица Вребалов, Пчелица, Немањина 8, @мапаприступачности објекат није приступачан.

ПУ Љубица Вребалов, Даница Радосављевић, Голубачка бб, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица.

ПУ Љубица Вребалов, Полетарац, Чеде Васовића 49, @мапаприступачности објекат није приступачан.

ПУ Љубица Вребалов, Сунашце, Лучица, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у прилаз, и приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.

ПУ Љубица Вребалов, Мајски цвет , Рударска 1, Костолац, @мапаприступачности објекат није приступачан.

ПУ Љубица Вребалов, Бубамара , Косовска бб, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у унутрашњост објекта и приступачност информација за слепа и глува лица, санитарне просторије су приступачне.

ПУ Љубица Вребалов, Невен, Сопотска 2, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.

ПУ Љубица Вребалов, Бамби , Вука Караџића 1, @мапаприступачности објекат није приступачан.

Спомен парк Пожаревац, +38112524665, @мапаприступачности објекат није приступачан,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.