Posted on Leave a comment

RUMA

Рума

PRIKAZ PODATAKA:

Општинска управа Рума, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија.

Центар за социјални рад Рума, @мапаприступачности објекат је приступачан.

Дом здравља Рума, @мапаприступачности објекат није приступачан.

Културни центар Рума, Вељка Дугошевића, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија.

Хотел Рума, Вељка Дугошевића. @мапаприступачности објекат је приступачан.

ЈП Комуналац, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Водовод, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Стамбено, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Гас, @мапаприступачности објекат није приступачан.
напомена…сви ЈП уписани на истом упитнику
Велики парк, Главна, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у прилаз и системе за оријентацију.
Мали парк, Главна, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у прилаз и системе за оријентацију.
Стари парк, Главна, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у прилаз и системе за оријентацију.
напомена…сви паркови уписани на истом упитнику
Трг, Главна, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у прилаз и системе за оријентацију.
Шеталиште, Орловићева, излетиште Борковац, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у прилаз и системе за оријентацију.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.