Posted on Leave a comment

SMEDEREVO

Смедерево

ТО Смедерево

PRIKAZ PODATAKA:

Мапа
мапа кретања

Градска управа Смедерево, Омладинска 1, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, приступачан услужни центар у приземљу објекта, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и улагања у кретање унутар објекта (лифтом) до служби на спрату (Локална пореска администрација, Суд за прекршаје, Одељење градске управе, Канцеларија представника градске власти).

Центар за социјални рад, Кнез Михајлова 29, +38126672741, @мапаприступачности објекат није приступачан.

Центар за социјални рад, Установа за дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју Сунце, Масарикова 6, (Краља Петра Првог 27), @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града.

Народна кухиња, @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града.

Суфинансирање програмских активности социјално хуманитарних организација, ( едукације, фестивали, спортске активности, јубилеји. Социјално хуманитарних организација које окупљају преко 3000 особа са инвалидитетом) @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града. Социјално становање у заштићеним условима, Јозефа Шулца бб, @мапаприступачности сервис се финансира из буџета града.

Putniče,
Ako te kadgod, put nanese
Na valovite brežuljke grožđem okićene,
Ako te vode Dunava moćnog dovedu
Pred vrata Đurđevog grada
Ako te vinom napiju čudesno lepe žene,
Pitaćeš gde si lepotu tražio do sada!… A. Babić

Црвени Крст Смедерево, Месна заједница Радинац, Мала Крсна, Смедеревска 5

Колективни центар Смедерево, Ора Радинац 11311, Радинац

Клуб Црвеног крста Смедерево, Гундулићева 3

Установа за дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју Сунце, Масарикова 6, (Краља Петра Првог 27),

Градски савез социјално хуманитарних организација Смедерево, Дине Манчића 1

Градска организација глувих и наглувих Смедерево, Дине Манчића 1

Народна библиотека, Центар за културу, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија.

Полицијска управа Смедерево, Деспота Гргура 2, @мапаприступачности објекат није приступачан.

Храм Светог Ђорђа, Његошева бб, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.

Основне школе у Смедереву нису приступачне, не постоје приступачни тоалети.

Трг Републике, Трг Републике Смедерево, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.

Шеталиште, Краља Петра Првог, пешачка зона, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.

Шеталиште поред Дунава, паралелно са улицама Деспота Ђурђа и Горанском улицом,пешачка зона, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.

крај приказа података

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.