Posted on Leave a comment

SVILAJNAC

Свилајнац

Положај

По матеметичко-географском положају, територију општине Свилајнац одређују следеће координате: 44º19’10” и 44º03’20” с.г.ш.и 21º08′ и 21º25” и.г.д. Најсевернија тачка се налази у атару села Кушиљева, најјужнија у атару села Војске – обе на десној обали Велике Мораве. Најзападнија је у моравском меандру (Лаповски кључ) у атару села Црквенца, а најисточнија на развођу Грабовачке и Врланске реке (село Роанда).

Према административно-територијалној подели, општина Свилајнац припада централној Србији, то јест њеном југоисточном делу, и североисточном делу Поморавског управног округа. Територија општине (326 км2) је неправилног троугластог облика са територијалним продужецима у западном – моравском делу где се, као што је већ речено, налазе најсевернија и најјужнија тачка.
На северу се граничи са општином Жабари, на истоку са општинама Деспотовац и Петровац, на југу са територијом општине Јагодина, а на западу са Баточином и Великом Планом.
Општина Свилајнац припада средњем Поморављу јер се цела њена западна страна ослања на ток исте реке и великим делом чини њену природну границу. Територија општине обухвата и једну мању географску целину, Доњу Ресаву, коју чини доњи ток истоимене реке и њено ушће у Велику Мораву чија је десна притока.
Природне границе општине Свилајнац нису јасно одређене. Брдски предели на североистоку-истоку постепено прелазе у Хомољске планине и Бељаницу (1339 м), а на  југоистоку и југу у Кучајске планине (1243 м). Северозападна област је обележена низијским рељефом и срастањем алувијалних равни Ресаве и Велике Мораве. Чак и западни део територије који највећом дужином границе прати ток Велике Мораве не поклапа се са њом потпуно те не чини стриктну природну линију граничења.
Географски положај општине Свилајнац је веома повољан. Као што је већ речено, налази се у централном делу Србије што јој даје приближно пођеднаку удаљеност од западне и источне границе са суседним државама, ако и пођеднаку удаљеност од северних и јужних граничних прелаза. Положај на десној обали Велике Мораве и у доњем току Ресаве даје изванредне могућности за насељавање становништва, а плодни алувијални наноси пружају могућности за интензивно бављење пољопривредом. Осим тога, долине река су погодне за изградњу саобраћајница и повезивање са другим крајевима земље, те поред и кроз општину Свилајнац пролазе важне саобраћајнице.

Мапе приступачности Општине Свилајнац

PRIKAZ PODATAKA:
@мапаприступачности Награда ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА за активности и иницијативе ПРАВОВРЕМЕНОГ ПЛАНИРАЊА И УКЛАЊАЊА АРХИТЕКТОНСКИХ БАРИЈЕРА Награђена иницијатива: РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.