Posted on Leave a comment

VELIKO GRADIŠTE

Велико Градиште

Велико Градиште

PRIKAZ PODATAKA
Адреса Житни трг 1,
12220 Велико Градиште
Телефон 012/662 122Фаx 012/661 128
Општинска управа, Житни трг 1, +38112662124, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан
Не постоје сервиси подршке које пружа јединица локалне самоуправе
Парк на Дунаву, @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацијуПарк код Аутобуске станице @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију
Парк на Тргу Младена Милорадовића, @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију
Народна библиотека, Кнеза Лазара 6, @мапаприступачности прилаз савладане препреке, објекат није приступачан
Културни центар, Кнеза Лазара 28, +38112663202, @мапаприступачности потребна су улагања у приступачност прилаза у објекту савладане препреке
Центар за социјални рад, Сарајевска 2, +38112662955, @мапаприступачности објекат је приступачан али постојећи санитарни чвор није усклађен са прописима правилника о санитарним просторијама
Здравствена станица Мајиловац, +38112662240, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у санитарни чвор и информације за слепа и глува лица
Здравствена станица Средњево, @мапаприступачности објекат није приступачан (у плану је изградња новог објекта)
Дом здравља Велико Градиште, Војводе Путника 28, +38112662240, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица
Народни музеј Велико Градиште, Кнеза Лазара 40, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Вук Караџић, Мајиловац, +38112674008, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Вук Караџић, Ђураково +38112674008, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Вук Караџић, Курјаче +38112674008, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Вук Караџић, Сираково +3811266208, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Браничево, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Средњево, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Камијево, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Десине, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Љубиње, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Печаница, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Чешљева бара, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Гарево, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Дољашница, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Миша Живановић, Макце Раброво, +38112662124 @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Иво Лола Рибар, Др Бошка Вребалова 19, +38112662124, @мапаприступачности потребна су додатна улагања у приступачност објекта.
ОШ Иво Лола Рибар, Бискупље, +38112662124, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека сам објекат није приступачан
ОШ Иво Лола Рибар, Тополовник, +38112662124, @мапаприступачности објекат није приступачанОШ Иво Лола Рибар, Рам, +38112662124, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Иво Лола Рибар, Острово, +38112662124, @мапаприступачности прилаз објекту није савладан, објекат је приступачан уз додатна улагања у информације за слепе и глуве особе
ОШ Иво Лола Рибар, Затоње, +38112662124, @мапаприступачности прилаз објекту није савладан, објекат је приступачан уз додатна улагања у информације за слепе и глуве особе
ОШ Иво Лола Рибар, Кусиће, +38112662124, @мапаприступачности објекат је неприступачан али постоји могућност адаптација
ОШ Иво Лола Рибар, Кисиљево, +38112662124, @мапаприступачности прилаз потребна улагања, објекат је приступачан уз додатна улагања у информације за слепе и глуве особе.
ОШ Иво Лола Рибар, Триброде, +38112662124, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Иво Лола Рибар, Пожежено, +38112662124, @мапаприступачности објекат није приступачан
Средња школа, +38112674008, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан
ПУ Мајски цвет, Бошка Вребалова 1, +38112662124, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Туристичка организација, Војводе Путника 2, +38112663179, @мапаприступачности објекат није приступачан
Туристички информативни центар Сребрно језеро, Језерска бб, +38112663179, @мапаприступачности објекат није приступачан

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.