Posted on Leave a comment

Grad Sombor

Град Сомбор амблем

ПРИКАЗ ПОДАТАКА https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/3194/pristupacnost-

ОПШТИНАБР_БМНАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТААДРЕСА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ БМ НАЛАЗИБИРАЧКО МЕСТО СЕ НАЛАЗИ1. ПРИЛАЗ ДО ОБЈЕКТА2. ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ3. ПАРКИНГ МЕСТО 4. УЛАЗ У ОБЈЕКАТ5. ВРАТА НА УЛАЗУ6. КРЕТАЊЕ УНУТАР ОБЈЕКТА7. ФОРМЕ ИНФОРМАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СА БИРАЧИМАНАПОМЕНЕПРЕПОРУКЕ
СОМБОР1ОШ “НИКОЛА ВУКИЧЕВИЋ” – УЧИОНИЦА БРОЈ 7СОМБОР, ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА БР. 4учионица бр. 7.у приземљуса препрекама (постоје ивичњаци)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 6 степеника висине 16 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 2 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР2МЗ “ЦРВЕНКА” СОМБОР, КОЊОВИЋЕВА БР. 1велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 16,50 цм)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР3ДОМ “МИЛЧИЋ”СОМБОР, МИЛЧИЋ ББдом културеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомдовољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР4МЗ “ЦРВЕНКА” СОМБОР, КОЊОВИЋЕВА БР. 1велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 16,50 цм)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР5МЗ “ЦРВЕНКА” СОМБОР, КОЊОВИЋЕВА БР. 1мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 16,50 цм)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање, 4 степеника висине 7 цм и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР6ХЕДЕРА – СВЕЧАНА САЛА (БИВША КАЛОСОВА ПУМПА)СОМБОР, СУБОТИЧКИ ПУТ ББсвечана салау приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачаномогућавају несметани улазак у објекатсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР7СОШО “ВУК КАРАЏИЋ”СОМБОР, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА БР. 98 у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР8СОШО “ВУК КАРАЏИЋ”СОМБОР, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА БР. 98трпезаријау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР9ДОМ СОМБОР, БИЛИЋ ББкафанау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомдовољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 4 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР10ОСНОВНА ШКОЛАСОМБОР, РАНЧЕВО ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 15,50 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом, са степеником пред вратима висине 18 цм и са прагом од 2,5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР11ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕСОМБОР, ЖЕЛЕЗНИЧКА ББшколска просторијау приземљуса препрекама (степеници)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 10+15 цм)довољно су широка, тешка без механизма и са прагом висине 3 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР12СШ “СВЕТИ САВА” – БИВША ЗГРАДА РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТАСОМБОР, ПОДГОРИЧКА БР. 7 учионицау приземљуса препрекама (ивичњаци)са препрекама (ивичњаци)постоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 18 цм)довољно су широка, тешка без механизма и са прагом висине 15 цмније у једном нивоу и не постоји могућност вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се спуштање ивичњака
СОМБОР13ЗЗ “РАВАНГРАД”СОМБОР, ГРАДИНА ББ у приземљубез препрекане постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, у равни је са тротоаромдовољно су широка, отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР14КАФАНА “СТОПЕР”СОМБОР, ФИЛИПА КЉАЈИЋА БР. 49кафанау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 2+16 цм)отежан је улазак у објекат због прага висине 16 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР15ДОМ МЗ “МЛАКЕ” – МАЛА САЛАСОМБОР, БЕОГРАДСКА БР. 31мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР16ДОМ “ЛЕНИЈА”СОМБОР, ЛЕНИЈА ББдому приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 15 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР17ДОМ МЗ “МЛАКЕ” – ВЕЛИКА САЛА – ДЕСНОСОМБОР, БЕОГРАДСКА БР. 31велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмније у једном нивоу и не постоји могућност вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР18МЗ “СЕЛЕНЧА” – ВЕЛИКА САЛАСОМБОР, СОНЋАНСКИ ПУТ БР. 24велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је – постоји рампадовољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР19МЗ “СЕЛЕНЧА” – МАЛА САЛАСОМБОР, СОНЋАНСКИ ПУТ БР. 24мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмније у једном нивоу и не постоји могућност вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР20ОСНОВНА ШКОЛАСОМБОР, ЖАРКОВАЦ ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 10 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 2 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР21ОСНОВНА ШКОЛАСОМБОР, ЛУГОВО ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 10 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР22ДОМ СОМБОР, ЧИЧОВИ ББдому приземљуса препрекама – степеницине постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР23ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” – ФИСКУЛТУРНА САЛАСОМБОР, СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ ББхолу приземљубез препрека-спуштени ивичњацибез препрека (има спуштене ивичњаке)постоји, приступачно у односу на тротоарније приступачан (има степенице – 6+4 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом све је у једном нивоу, ходници до просторија БМ довољно су широки за кретање инвалидских колицаније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР24ЦЕНТАР ЗДРАВКАСОМБОР, СТАПАРСКИ ПУТ Ц-11канцеларијау приземљуса препрекама – степеницибез препрека, спуштени ивичњацине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 6 степеника висине 17 цм)довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР25ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “ВЕРА ГУЦУЊА” – ОБЈЕКАТ ЂУРЂЕВАКСОМБОР, СПОРТСКА ББ, УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТАфискултурна сала без препрекабез препрека, спуштени ивичњаципостоји, приступачно у односу на тротоарприступачан, у равни је са тротоаромомогућавају несметана улазак, отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР26ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “ВЕРА ГУЦУЊА”СОМБОР, СПОРТСКА ББхолу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – постоји рампадовољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР27ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” – УЧИОНИЦА БРОЈ 1СОМБОР, СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ ББучионица 1.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 10 степеника висине 16 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР28ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” – УЧИОНИЦА БРОЈ 2СОМБОР, СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ ББучионица 2.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 10 степеника висине 16 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР29ДОМ МЗ “СТАРА СЕЛЕНЧА”СОМБОР, ДАЛМАТИНСКА БР. 10Дом Месне заједницеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 3 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР30ГРАДСКО КУПАЛИШТЕ (ШТРАНД)СОМБОР, АПАТИНСКИ ПУТ ББ у приземљубез препрека не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачаномогућавају несметан улазаксве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР31ДОМ МЗ “СТАРА СЕЛЕНЧА” – КАНЦЕЛАРИЈА МЗ СОМБОР, ДАЛМАТИНСКА БР. 10канцеларија Месне заједницеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 16 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР32ОШ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”СОМБОР, БУКОВАЦ ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР33БИВША ПРОДАВНИЦА “ПЕР СУ”СОМБОР, ЈОВАНА ПОПОВИЋА БР. 46Бпродавницау приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има 1 степеник, висине 10 цм)омогућавају несметан улазак у објекатсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР34ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛАСОМБОР, ХАЏИЋА СВЕТИЋА БР. 18ходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 2 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР35ДОМ КУЛТУРЕ У САЛАШИМА НЕНАДИЋСОМБОР, НЕНАДИЋ ББвелика салау приземљуса препрекама – земљани путне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 18 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР36ПК “СОМБОР” – БИВША КАСАРНАСОМБОР, ВЕНАЦ РАДОМИРА ПУТНИКА БР. 1канцеларија бр. 23на спратубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 18 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због тешких вратаније у једном нивоу и не постоји могућности вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР37ДОМ КУЛТУРЕ У САЛАШИМА КОЗАРАСОМБОР, КОЗАРА ББвелика салау приземљуса препрекама – земљани путне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР38МЗ “ГОРЊА ВАРОШ” – МАЛА САЛАСОМБОР, XII ВОЈВОЂАНСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ БР. 57мала салау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР39СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛАСОМБОР, АПАТИНСКИ ПУТ БР. 90трпезаријау приземљуса препрекама – ивичњацибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 6 степеника висине 17 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе и спуштање ивичњава
СОМБОР40ПУ “ВЕРА ГУЦУЊА” (ЛОГОР)СОМБОР, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА БР. 2трпезаријау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР41ЈКП “ЧИСТОЋА” – БИВША СИНАГОГАСОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА БР. 12ходнику приземљуса препрекама – степенициса препрекама – ивичњаципостоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 9 степеника висине 16 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се спуштање ивичњака
СОМБОР42ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”СОМБОР, МОНОШТОРСКА БР. 4ходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР43ДЕЧИЈА УСТАНОВА “ВЕРА ГУЦУЊА” (КОД ВЕЛИКОГ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА)СОМБОР, ГЕОРГИ ДИМИТРОВА ББходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР44ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”СОМБОР, ШИКАРСКИ ПУТ БР. 34учионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 17,5 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР45ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”СОМБОР, МОНОШТОРСКА БР. 4трпезаријау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР46МЗ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”АЛЕКСА ШАНТИЋ, СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР. 29салау приземљуса препрекама – степеницибез препрека не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 1х17,5 и 2х15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али је отежан улазак због прага висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР47КАФАНА “ОСЛОБОЂЕЊЕ”АЛЕКСА ШАНТИЋ, ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА ББсалау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР48МК “БАЧКИ БРЕГ” – МАЛА САЛАБАЧКИ БРЕГ, ЈУГОСЛОВЕНСКА БР. 20мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 5 степеника висине 15 цм)отежан је улазак, врата су тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 15 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР49ВЕЛИКА ШКОЛА БАЧКИ МОНОШТОР, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 27учионица бр. 1.у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР50ВЕЛИКА ШКОЛА БАЧКИ МОНОШТОР, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 27учионица бр. 2.у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР51ВЕЛИКА ШКОЛА БАЧКИ МОНОШТОР, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 27учионица бр. 3.у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР52МК “БЕЗДАН”БЕЗДАН, ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 3велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР53ОШ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”БЕЗДАН, ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 25 у приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР54ОШ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”БЕЗДАН, ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 25 у приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР55ЗГРАДА ДВДБЕЗДАН, РОДИНА БР. 19велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР56ДОМ ОМЛАДИНЕРАСТИНА, СОЛУНСКИХ БОРАЦА БР. 4салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР57ЗГРАДА ДВДГАКОВО, КРАЉА ПЕТРА I БР. 68сала ДВД-ау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР58МК “ДОРОСЛОВО”ДОРОСЛОВО, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 61месна заједницау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 23 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР59ЗГРАДА УДРУЖЕЊА БОРАЦАКЉАЈИЋЕВО, ЈНА БР. 43 у приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, у равни је са тротоаромомогућавају несметани улазак, довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР60ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”КЉАЈИЋЕВО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР. 51учионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 5 степеника висине 16 цм)довољно су широка и отварају се са лакоћом, али са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР61ДОМ КУЛТУРЕ – УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА IКЉАЈИЋЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 45 салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР62ДОМ КУЛТУРЕКЉАЈИЋЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 45канцеларијау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР63ДОМ КУЛТУРЕ – МАЛА САЛАКОЛУТ, ТРГ БОРАЦА ББмала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР64ДОМ КУЛТУРЕ – МАЛА САЛАРИЂИЦА, СВЕТОГ САВЕ БР. 52мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 1х5 и 3х15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР65ДОМ КУЛТУРЕ – ХАЛАРИЂИЦА, СВЕТОГ САВЕ БР. 52халау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 1х5 и 3х15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР66МЗ “СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 3салау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 6х17 и 1х13 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али са прагом висине 3 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР67ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, ТРГ СЛОБОДЕ БР. 1учионицау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 14 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР68ДОМ КУЛТУРЕСТАНИШИЋ, ОСЛОБОЂЕЊА БР. 92холу приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 1х18,5 и 2х15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али са прагом висине 4 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР69ЗГРАДА МКУД “АДИ ЕНДРЕ”СТАНИШИЋ, ДАЛМАТИНСКА БР. 114салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 1х17 и 1х15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али са прагом висине 13,5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР70ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” – ПРОСТОР У ВЕЛИКОМ УЛАЗУ – ХОЛСТАНИШИЋ, ЊЕГОШЕВА БР. 12холу приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 16 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР71ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” – УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КАРАЂОРЂЕВ ПЛАЦ – ЛЕВОСТАПАР, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 20учионица 1.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР72ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” – УЛАЗ ЛЕВОСТАПАР, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 20учионица 2.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР73МК “ТЕЛЕЧКА”ТЕЛЕЧКА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР. 1сала за састанкеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 10 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР74МЗ “ЧОНОПЉА”ЧОНОПЉА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 21салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР75ДОМ КУЛТУРЕЧОНОПЉА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 19салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР76ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”ЧОНОПЉА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 34улаз, ходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
ОПШТИНАБР_БМНАЗИВ БИРАЧКОГ МЕСТААДРЕСА ПРОСТОРИЈА У КОЈОЈ СЕ БМ НАЛАЗИБИРАЧКО МЕСТО СЕ НАЛАЗИ1. ПРИЛАЗ ДО ОБЈЕКТА2. ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ3. ПАРКИНГ МЕСТО 4. УЛАЗ У ОБЈЕКАТ5. ВРАТА НА УЛАЗУ6. КРЕТАЊЕ УНУТАР ОБЈЕКТА7. ФОРМЕ ИНФОРМАЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СА БИРАЧИМАНАПОМЕНЕПРЕПОРУКЕ
СОМБОР1ОШ “НИКОЛА ВУКИЧЕВИЋ” – УЧИОНИЦА БРОЈ 7СОМБОР, ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА БР. 4учионица бр. 7.у приземљуса препрекама (постоје ивичњаци)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 6 степеника висине 16 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 2 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР2МЗ “ЦРВЕНКА” СОМБОР, КОЊОВИЋЕВА БР. 1велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 16,50 цм)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР3ДОМ “МИЛЧИЋ”СОМБОР, МИЛЧИЋ ББдом културеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомдовољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР4МЗ “ЦРВЕНКА” СОМБОР, КОЊОВИЋЕВА БР. 1велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 16,50 цм)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР5МЗ “ЦРВЕНКА” СОМБОР, КОЊОВИЋЕВА БР. 1мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 16,50 цм)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање, 4 степеника висине 7 цм и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР6ХЕДЕРА – СВЕЧАНА САЛА (БИВША КАЛОСОВА ПУМПА)СОМБОР, СУБОТИЧКИ ПУТ ББсвечана салау приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачаномогућавају несметани улазак у објекатсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР7СОШО “ВУК КАРАЏИЋ”СОМБОР, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА БР. 98 у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР8СОШО “ВУК КАРАЏИЋ”СОМБОР, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА БР. 98трпезаријау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)довољно су широка, али тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР9ДОМ СОМБОР, БИЛИЋ ББкафанау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомдовољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 4 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР10ОСНОВНА ШКОЛАСОМБОР, РАНЧЕВО ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке), али је тротоар узакне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 15,50 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом, са степеником пред вратима висине 18 цм и са прагом од 2,5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР11ЗГРАДА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕСОМБОР, ЖЕЛЕЗНИЧКА ББшколска просторијау приземљуса препрекама (степеници)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 10+15 цм)довољно су широка, тешка без механизма и са прагом висине 3 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР12СШ “СВЕТИ САВА” – БИВША ЗГРАДА РАДНИЧКОГ УНИВЕРЗИТЕТАСОМБОР, ПОДГОРИЧКА БР. 7 учионицау приземљуса препрекама (ивичњаци)са препрекама (ивичњаци)постоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 18 цм)довољно су широка, тешка без механизма и са прагом висине 15 цмније у једном нивоу и не постоји могућност вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се спуштање ивичњака
СОМБОР13ЗЗ “РАВАНГРАД”СОМБОР, ГРАДИНА ББ у приземљубез препрекане постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, у равни је са тротоаромдовољно су широка, отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР14КАФАНА “СТОПЕР”СОМБОР, ФИЛИПА КЉАЈИЋА БР. 49кафанау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 2+16 цм)отежан је улазак у објекат због прага висине 16 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР15ДОМ МЗ “МЛАКЕ” – МАЛА САЛАСОМБОР, БЕОГРАДСКА БР. 31мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР16ДОМ “ЛЕНИЈА”СОМБОР, ЛЕНИЈА ББдому приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 15 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР17ДОМ МЗ “МЛАКЕ” – ВЕЛИКА САЛА – ДЕСНОСОМБОР, БЕОГРАДСКА БР. 31велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмније у једном нивоу и не постоји могућност вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР18МЗ “СЕЛЕНЧА” – ВЕЛИКА САЛАСОМБОР, СОНЋАНСКИ ПУТ БР. 24велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је – постоји рампадовољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР19МЗ “СЕЛЕНЧА” – МАЛА САЛАСОМБОР, СОНЋАНСКИ ПУТ БР. 24мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмније у једном нивоу и не постоји могућност вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР20ОСНОВНА ШКОЛАСОМБОР, ЖАРКОВАЦ ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 10 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 2 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР21ОСНОВНА ШКОЛАСОМБОР, ЛУГОВО ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 10 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР22ДОМ СОМБОР, ЧИЧОВИ ББдому приземљуса препрекама – степеницине постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР23ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” – ФИСКУЛТУРНА САЛАСОМБОР, СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ ББхолу приземљубез препрека-спуштени ивичњацибез препрека (има спуштене ивичњаке)постоји, приступачно у односу на тротоарније приступачан (има степенице – 6+4 степеника висине 15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом све је у једном нивоу, ходници до просторија БМ довољно су широки за кретање инвалидских колицаније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР24ЦЕНТАР ЗДРАВКАСОМБОР, СТАПАРСКИ ПУТ Ц-11канцеларијау приземљуса препрекама – степеницибез препрека, спуштени ивичњацине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 6 степеника висине 17 цм)довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР25ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “ВЕРА ГУЦУЊА” – ОБЈЕКАТ ЂУРЂЕВАКСОМБОР, СПОРТСКА ББ, УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТАфискултурна сала без препрекабез препрека, спуштени ивичњаципостоји, приступачно у односу на тротоарприступачан, у равни је са тротоаромомогућавају несметана улазак, отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР26ДЕЧИЈИ ВРТИЋ “ВЕРА ГУЦУЊА”СОМБОР, СПОРТСКА ББхолу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – постоји рампадовољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР27ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” – УЧИОНИЦА БРОЈ 1СОМБОР, СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ ББучионица 1.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 10 степеника висине 16 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР28ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” – УЧИОНИЦА БРОЈ 2СОМБОР, СЛАВИШЕ ВАЈНЕРА ЧИЧЕ ББучионица 2.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 10 степеника висине 16 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом и без прагасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР29ДОМ МЗ “СТАРА СЕЛЕНЧА”СОМБОР, ДАЛМАТИНСКА БР. 10Дом Месне заједницеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 3 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР30ГРАДСКО КУПАЛИШТЕ (ШТРАНД)СОМБОР, АПАТИНСКИ ПУТ ББ у приземљубез препрека не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачаномогућавају несметан улазаксве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР31ДОМ МЗ “СТАРА СЕЛЕНЧА” – КАНЦЕЛАРИЈА МЗ СОМБОР, ДАЛМАТИНСКА БР. 10канцеларија Месне заједницеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 16 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР32ОШ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”СОМБОР, БУКОВАЦ ББучионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР33БИВША ПРОДАВНИЦА “ПЕР СУ”СОМБОР, ЈОВАНА ПОПОВИЋА БР. 46Бпродавницау приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има 1 степеник, висине 10 цм)омогућавају несметан улазак у објекатсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР34ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛАСОМБОР, ХАЏИЋА СВЕТИЋА БР. 18ходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 2 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР35ДОМ КУЛТУРЕ У САЛАШИМА НЕНАДИЋСОМБОР, НЕНАДИЋ ББвелика салау приземљуса препрекама – земљани путне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 18 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР36ПК “СОМБОР” – БИВША КАСАРНАСОМБОР, ВЕНАЦ РАДОМИРА ПУТНИКА БР. 1канцеларија бр. 23на спратубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 18 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због тешких вратаније у једном нивоу и не постоји могућности вертикалне комуникацијеније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР37ДОМ КУЛТУРЕ У САЛАШИМА КОЗАРАСОМБОР, КОЗАРА ББвелика салау приземљуса препрекама – земљани путне постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР38МЗ “ГОРЊА ВАРОШ” – МАЛА САЛАСОМБОР, XII ВОЈВОЂАНСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ БР. 57мала салау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)довољно су широка, али је отежан улазак због прага висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР39СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛАСОМБОР, АПАТИНСКИ ПУТ БР. 90трпезаријау приземљуса препрекама – ивичњацибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 6 степеника висине 17 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе и спуштање ивичњава
СОМБОР40ПУ “ВЕРА ГУЦУЊА” (ЛОГОР)СОМБОР, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА БР. 2трпезаријау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР41ЈКП “ЧИСТОЋА” – БИВША СИНАГОГАСОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА БР. 12ходнику приземљуса препрекама – степенициса препрекама – ивичњаципостоји прописно обележено паркинг местоније приступачан (има степенице – 9 степеника висине 16 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се спуштање ивичњака
СОМБОР42ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”СОМБОР, МОНОШТОРСКА БР. 4ходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР43ДЕЧИЈА УСТАНОВА “ВЕРА ГУЦУЊА” (КОД ВЕЛИКОГ КАТОЛИЧКОГ ГРОБЉА)СОМБОР, ГЕОРГИ ДИМИТРОВА ББходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР44ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”СОМБОР, ШИКАРСКИ ПУТ БР. 34учионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 17,5 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР45ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”СОМБОР, МОНОШТОРСКА БР. 4трпезаријау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР46МЗ “АЛЕКСА ШАНТИЋ”АЛЕКСА ШАНТИЋ, СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР. 29салау приземљуса препрекама – степеницибез препрека не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 1х17,5 и 2х15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али је отежан улазак због прага висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР47КАФАНА “ОСЛОБОЂЕЊЕ”АЛЕКСА ШАНТИЋ, ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА ББсалау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР48МК “БАЧКИ БРЕГ” – МАЛА САЛАБАЧКИ БРЕГ, ЈУГОСЛОВЕНСКА БР. 20мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 5 степеника висине 15 цм)отежан је улазак, врата су тешка са механизмом за аутоматско затварање и са прагом висине 15 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР49ВЕЛИКА ШКОЛА БАЧКИ МОНОШТОР, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 27учионица бр. 1.у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР50ВЕЛИКА ШКОЛА БАЧКИ МОНОШТОР, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 27учионица бр. 2.у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР51ВЕЛИКА ШКОЛА БАЧКИ МОНОШТОР, ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА БР. 27учионица бр. 3.у приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан (постоји рампа)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР52МК “БЕЗДАН”БЕЗДАН, ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 3велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)постоји прописно обележено паркинг местоприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР53ОШ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”БЕЗДАН, ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 25 у приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР54ОШ “БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”БЕЗДАН, ЖРТАВА ФАШИЗМА БР. 25 у приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР55ЗГРАДА ДВДБЕЗДАН, РОДИНА БР. 19велика салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР56ДОМ ОМЛАДИНЕРАСТИНА, СОЛУНСКИХ БОРАЦА БР. 4салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР57ЗГРАДА ДВДГАКОВО, КРАЉА ПЕТРА I БР. 68сала ДВД-ау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР58МК “ДОРОСЛОВО”ДОРОСЛОВО, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 61месна заједницау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 1 степеник висине 23 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР59ЗГРАДА УДРУЖЕЊА БОРАЦАКЉАЈИЋЕВО, ЈНА БР. 43 у приземљубез препрекабез препрекане постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан, у равни је са тротоаромомогућавају несметани улазак, довољно су широкасве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР60ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”КЉАЈИЋЕВО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР. 51учионицау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 5 степеника висине 16 цм)довољно су широка и отварају се са лакоћом, али са прагом висине 5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР61ДОМ КУЛТУРЕ – УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА IКЉАЈИЋЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 45 салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР62ДОМ КУЛТУРЕКЉАЈИЋЕВО, МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 45канцеларијау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР63ДОМ КУЛТУРЕ – МАЛА САЛАКОЛУТ, ТРГ БОРАЦА ББмала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР64ДОМ КУЛТУРЕ – МАЛА САЛАРИЂИЦА, СВЕТОГ САВЕ БР. 52мала салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 1х5 и 3х15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР65ДОМ КУЛТУРЕ – ХАЛАРИЂИЦА, СВЕТОГ САВЕ БР. 52халау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 1х5 и 3х15 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се промена бирачког места
СОМБОР66МЗ “СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР. 3салау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 7 степеника висине 6х17 и 1х13 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али са прагом висине 3 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР67ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ, ТРГ СЛОБОДЕ БР. 1учионицау приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 14 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћомсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР68ДОМ КУЛТУРЕСТАНИШИЋ, ОСЛОБОЂЕЊА БР. 92холу приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 3 степеника висине 1х18,5 и 2х15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али са прагом висине 4 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР69ЗГРАДА МКУД “АДИ ЕНДРЕ”СТАНИШИЋ, ДАЛМАТИНСКА БР. 114салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)не постојине постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 1х17 и 1х15 цм)довољно су широка, отварају се са лакоћом али са прагом висине 13,5 цмсве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР70ОШ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” – ПРОСТОР У ВЕЛИКОМ УЛАЗУ – ХОЛСТАНИШИЋ, ЊЕГОШЕВА БР. 12холу приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 4 степеника висине 16 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР71ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” – УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КАРАЂОРЂЕВ ПЛАЦ – ЛЕВОСТАПАР, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 20учионица 1.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР72ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” – УЛАЗ ЛЕВОСТАПАР, ВУКА КАРАЏИЋА БР. 20учионица 2.у приземљуса препрекама – степеницибез препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 20 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа предлаже се постављање покретне рампе
СОМБОР73МК “ТЕЛЕЧКА”ТЕЛЕЧКА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР. 1сала за састанкеу приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомније приступачан (има степенице – 2 степеника висине 10 цм)омогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР74МЗ “ЧОНОПЉА”ЧОНОПЉА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 21салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР75ДОМ КУЛТУРЕЧОНОПЉА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 19салау приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – у равни је са тротоаром/приступном стазомомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
СОМБОР76ОШ “МИРОСЛАВ АНТИЋ”ЧОНОПЉА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 34улаз, ходнику приземљубез препрека (има спуштене ивичњаке)без препрека (има спуштене ивичњаке)не постоји предвиђено паркинг место за возила особа са инвалидитетомприступачан је – постоји рампаомогућавају несметан улазак, довољно су широка и отварају се са лакоћом, без прага сусве је у једном нивоуније обезбеђен никакав посебан начин за олакшану комуникацију слепих и глувих особа  
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.