Posted on Leave a comment

BOGATIĆ

Богатић

PRIKAZ PODATAKA
Парк Богатић, улица Војводе Степе и Мике Витомировића @мапаприступачности: јавна површина није приступачна

Opština Bogatić Vojvode Stepe 2, Bogatić 15350 /

Дом Здравља Богатић Bogatić /

Svečana sala “BOROVIĆ“Bogatić /

Posted on Leave a comment

BLACE

Блаце

Блаце

PRIKAZ PODATAKA
Зграда општине, Карађорђева 4, +38127379210, @мапаприступачности објекат није приступачан
Центар за социјални рад са домским одељењем, Светог Саве бб, +38127379210, @мапаприступачности прилаз савладане препреке, објекат није приступачан
Јединица локалне самоуправе не пружа услуге социјалне заштите.
Дом здравља Блаце, Браће Вуксановић 55, @мапаприступачности прилаз савладане препреке, објекат није приступачан
Културни центар Драинац, Краља Петра Првог 70, +38127379210, @мапаприступачности објекат није приступачан
Дом за смештај старих особа, Браће Вуксановић 55, +38127379210, @мапаприступачности прилаз савладане препреке, објекат није приступачан
Народна библиотека Рака Драинац, Краља Петра Првог 58, @мапаприступачности прилаз савладане препреке, објекат није приступачан
ЈКП Блаце, Радомира Путника бб, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Спортска хала Чика Душко Јовановић, Браће Вуксановић бб, +38127379210, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, Браће Вуксановић 20, @мапаприступачности прилаз савладане препреке, објекат није приступачан
ОШ Стојан Новаковић, Вука Караџића бб, @мапаприступачности прилаз савладане препреке, објекат није приступачан
Парк испред Средње школе Блаце, Краља Петра Првог, @мапаприступачности представља целину дворишта средње школе @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију
Парк у центру града – Улица шљиве, Краља Петра Првог, @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију
Парк у центру града – код фонтане, Краља Петра Првог, @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију

Posted on Leave a comment

BELA PALANKA

Bela Palanka

Бела Паланка

PRIKAZ PODATAKA
Општинска управа Бела Паланка, Карађорђева, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Дом здравља Бела Паланка, Бранислава Нушића 2, +38118855023, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Центар за социјални рад Бранко Миловановић Цига, Српских владара 51, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан. Центар пружа следеће дневне услуге у заједници -помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју, услуга се финансира из буџета-дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју и инвалидитетом, услуга се финансира 30% из буџета-помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица, услуга се финансира из буџета-дневни боравак за одрасла и стара лица, услуга се финансира из буџета, Бранислава Нушића бб
Народна библиотека Вук Караџић, Крсте Јоцића, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Туристичка организација Бела Паланка, Крсте Јоцића бб, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Радио Бела Паланка, Крсте Тошића 4, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Центар за културу Бела Паланка, Српских владара 52, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка, Српских владара 60, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Спортски центар Бањица, Николе Тесле бб, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈКП Комнис, Српских владара 51, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Аутобуска станица, Српских владара бб, +38118855023, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у прилаз и системе за оријентацију.
Парк у центру, центар Беле Паланке, +38118855023, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Трг у центру, центар Беле Паланке, +38118855023, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Шеталиште, Врело, +38118855023, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
ПУ Драгица Лаловић, ***, +38118855023, @мапаприступачности објекат није приступачан

Posted on Leave a comment

BAČKA TOPOLA

Бачка Топола

PRIKAZ PODATAKA
Трг Др Зоран Ђинђић, @мапаприступачности трг је приступачан недостају системи за оријентацију
Трг код Библиотеке, @мапаприступачности трг је приступачан недостају системи за оријентацију
Градски парк, @мапаприступачности трг је приступачан недостају системи за оријентацију
Центар за социјални рад, Петофи бригаде 20, +38124715398, @мапаприступачности објекат је приступачан изузев информација и комуникација за слепа и глува лица.
ЈП Тржница, Карађорђева бб, +38124715198, @мапаприступачности објекат је приступачан изузев информација и комуникација за слепа и глува лица.
Народна библиотека, Главна 26, +38124711725, @мапаприступачности објекат није приступачан
Дом културе, Главна 12, +38124713515, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, сам објекат није приступачан
Туристичка организација општине Топола, +38124711020, @мапаприступачности објекат је неприступачан
Арт галерија, Маршала Тита 60, +38124716093, @мапаприступачности улаз и прилаз без препрека, сам објекат није приступачан.
Дом здравља Јанош Хаџи, Светог Стефана 1 @мапаприступачности савладане су препреке до улаза у објекте, недостају информације и комуникације за слепа и глува лица
Школа за основно музичко образовање, Главна 84, +38124715504 @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈИП Бачка Топола, Дунавска 8/3 +38124715910 @мапаприступачности прилаз приступачан, улаз приступачан, користи просторије објекта на трећем спрату. Потребна улагања у санитарне просторије и информације и комуникације за слепа и глува лица
Основна школа Никола Тесла, Фрушкогорска 1, +38124715411, @мапаприступачности неприступачно
ОШ Дожа Ђерђ, објекат се састоји из две зграде, у старој згради школе не постоји санитарни чвор и објекат није приступачан док у новој згради постоји приступачан прилаз и улаз али су неприступачне санитарне просторије и недостају информације и комуникације за слепа и глува лица.
ОШ Вук Караџић, Маршала Тита 1, Криваја, +38124724001, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Братство и јединство, Закина 5, Бајша, +38124721011, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Ст Ковач Ђула, Стара Моравица, +38124741026, @мапаприступачности објекат је приступачан, недостају информације и комуникације за слепа и глува лица
ОШ 18. октобар, Ново Орахово, @мапаприступачности школска зграда није наменски грађена за потребе школе, у буџету нису предвиђена средства за ту намену, школа покушава пројектно да обезбеди средства.
ПУ Бамби, Дунавска 8, @мапаприступачности објекат је неприступачанПУ Бамби, Маршала Тита 29, +381244726006, @мапаприступачности објекат је неприступачан

Posted on Leave a comment

BABUŠNICA

Бабушница

PRIKAZ PODATAKA
Стајалишта јавног превоза у општини Бабушница нису прилагођена за коришћење особама са инвалидитетом.
Нема информација за резервисана општа паркинг места на територији општине.
Јединица локалне самоуправе не пружа сервисе подршке.

Centar za socijalni rad Babušnica /


Дом културе Бабушница, Саве Ивковића 1, бр. телефона +381 10 385154 ( у згради дома културе налази се и народна библиотека, туристичка организација, канцеларија месне заједнице општине бабушница и биоскоп) @мапаприступачности објекат није приступачан.
Полицијска станица Саве Ивковића 9, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и развој, адрреса / бр телефона / @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Општинска управа, Ратка Павловића 1, бр. телефона +381 10 385112 @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈКП Комуналац, Седмог јула 20, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Техничка школа Бабушница, Омладинских бригада бб, бр. телефона +381 10 385999 @мапаприступачности нису савладане баријере до објекта, објекат је приступачан
Гимназија Бабушница, Омладинских бригада бб, бр. телефона +381 10 385999 @мапаприступачности нису савладане баријере до објекта, објекат је приступачан
Основна школа Деспот Стефан Лазаревић, Седмог јула 26, бр. телефона +381 10 385021@мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Дом здравља Др Јован Ристић, Улица Ивана Миладиновића 2, +38110385144, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
РФЗО, експозитура Бабушница. @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ПУ Дечија радост, Бабушница, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Дечији парк Дрвенград, +381 10 385112 лок 164 Старо игралиште, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.

Posted on Leave a comment

ARANĐELOVAC

Аранђеловац

PRIKAZ PODATAKA
Општинска управа Аранђеловац, Венац слободе 10, +38134710100, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Центар за социјални рад Сава Илић, Краља Петра Првог 2а, +38134710100, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, Николе Пашића 70, +38134701078, финансирање из буџета општине.
Дом здравља Аранђеловац, Краља Петра Првог 62, +38134701078, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ПУ Дуга, војводе Путника 9, +38134701078, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија.
Трг венац слободе, Венац слободе, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Парк Буковичка бања, Буковичка бања, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију

Posted on Leave a comment

APATIN

Апатин

Prikaz podataka:

Пешачка зона, Српских владара (од Средње до Петефи Шандора) @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.

Министарство финансија, Пореска управа, филијала Апатин, Српских владара 31, +38125773045 @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан

Основни суд Сомбор, Апатин, Светог Саве 2, +38125414506, @мапаприступачности објекат није приступачан

Полицијска станица Апатин, Српских владара 34, @мапаприступачности објекат није приступачан
Општинска управа, Српских владара 29, +38125772122, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан

Општинска управа Апатин, Средња бб, +38125772122, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан

Дом здравља, Нушићева бб, +38125773722, Дом здравља Апатин има три зграде, две имају платформе за прилаз а једна има лифт. Зграда у којој се налази медицина рада, општа медицина, лабораторија, очно није приступачна.

Специјална болница за рехабилитацију Јунаковић, Пригревачка бб (Бања Јунаковић) @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан

Дом здравља, Свилојево, Главна @мапаприступачности савладане су препреке, без система за оријентацију


Месна канцеларија Пригревица, +38125822512, @мапаприступачности објекат није приступачан
Месна канцеларија Купусина, Апатински пут 4, +38125786631, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан постоје степенице нема коридора за кретање, ширина врата и ходника одговара стандардима као и висина прагова (до 2цм).
Месна канцеларија Свилојево, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан
Месна канцеларија Сента, +38125792039 у приземљу објекта се налази сала за приредбе и биоскоп а на првом спрату месна заједница, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан
Народна библиотека, Петефи Шандора, + 38125773913, @мапаприступачности објекат није приступачан
Општински културни центар, Петефи Шандора, + 38125772040, @мапаприступачности објекат није приступачан
Народна библиотека Сонта, Сонта, +38125773913 @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у санитарни простор
Спомен библиотека Пригревица, Краља Петра Првог, +38125773913, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у санитарни простор
ОШ Иван Горан Ковачић, Војвођанска 58, +38125792960, школа се састоји из три објекта и сви су неприступачни
ОШ Младост Пригревица са спортском халом, Вука Караџића 6а, +38125822766, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Младост Пригревица Фискултурна сала, Краља Петра Првог 55, +38125822766, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Жарко Зрењанин, Српских владара 25, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступача
ОШ Киш Ференц, Свилојево, +38125797004, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан
Гимназија Никола Тесла, Блок 112 бб,  @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан
Техничка школа са домом ученика, Пригревачка 72, +38125772744, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан.
Основна музичка школа Стеван Христић, Светог Саве 1, +38125773388, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Пчелица, Блок 112, @мапаприступачности објекат није приступачан.

ЈКП Наш дом, Железничка 4, +38125772345, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан.
ЈП Путничко пристаниште, Марина Апатин, Дунавска обала бб, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, недостају информације за слепе  и глуве особе.


Центар за социјални рад, С. Милетића 6, +3812577365, @мапаприступачности објекат је приступачан
Локална самоуправа пружа следеће сервисе подршке:
Помоћ у кући, здравствена нега и надзор, психосоцијална и материјална помоћ
Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју
Социјално становање у заштићеним условима и
Тим за хитне интервенције за спречавање насиља у породици и заштите жртава насиља.