Posted on Leave a comment

BABUŠNICA

Бабушница

PRIKAZ PODATAKA
Стајалишта јавног превоза у општини Бабушница нису прилагођена за коришћење особама са инвалидитетом.
Нема информација за резервисана општа паркинг места на територији општине.
Јединица локалне самоуправе не пружа сервисе подршке.

Centar za socijalni rad Babušnica /


Дом културе Бабушница, Саве Ивковића 1, бр. телефона +381 10 385154 ( у згради дома културе налази се и народна библиотека, туристичка организација, канцеларија месне заједнице општине бабушница и биоскоп) @мапаприступачности објекат није приступачан.
Полицијска станица Саве Ивковића 9, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и развој, адрреса / бр телефона / @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Општинска управа, Ратка Павловића 1, бр. телефона +381 10 385112 @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈКП Комуналац, Седмог јула 20, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Техничка школа Бабушница, Омладинских бригада бб, бр. телефона +381 10 385999 @мапаприступачности нису савладане баријере до објекта, објекат је приступачан
Гимназија Бабушница, Омладинских бригада бб, бр. телефона +381 10 385999 @мапаприступачности нису савладане баријере до објекта, објекат је приступачан
Основна школа Деспот Стефан Лазаревић, Седмог јула 26, бр. телефона +381 10 385021@мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Дом здравља Др Јован Ристић, Улица Ивана Миладиновића 2, +38110385144, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
РФЗО, експозитура Бабушница. @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ПУ Дечија радост, Бабушница, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Дечији парк Дрвенград, +381 10 385112 лок 164 Старо игралиште, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.