Posted on Leave a comment

LAPOVO

Лапово

PRIKAZ PODATAKA
Општина Лапово, Његошева 18, @мапаприступачности: објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.

Apoteka LAPOVO Апотека Лапово Ive Andrića 9, Lapovo

Општинска организација Црвеног крста, Његошева бб, @мапаприступачности: објекат је приступачан, улаз савладане препреке, потребна улагања у прилаз, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Општинска библиотека Слово, Његошева 6а, @мапаприступачности: објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Дом здравља Лапово, Иве Андрића 9,@мапаприступачности: објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ЈКСП Морава, Ратника Солунског Фронта бб, @мапаприступачности: објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ЈП Нови Век, Његошева 18, @мапаприступачности: објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Дечија установа Наша младост, Михајла Пупина 2, @мапаприступачности: објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ОШ Светозар Марковић, Косовских јунака 10, @мапаприступачности: објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Средња школа Лапово, Светозара Марковића 43, @мапаприступачности: објекат је приступачан, поседује тактилну инфо таблу, системе за оријентацију у простору, асистивни слушни систем, приступачан шалтер/пулт, и тактилне линије вођења за слепе и слабовиде.
Пешачка зона, Краља Петра Првог, 1-15, шеталиште, @мапаприступачности: јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Трг Ђенерала Драже Михајловића, трг испред ТЦ Топољар, @мапаприступачности: јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Парк, парк испред КТЦ Стефан Немања, Његошева 33, @мапаприступачности: јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Парк, парк испредопштине Лапово, Његошева 18, @мапаприступачности: јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.