Mapa pristupačnosti BAZA

9620Ministarstvo kulture (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
9621Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
9848Uprava za rodnu ravnopravnost (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
9849Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
9855Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
9996Javno preduze?e za puteve i stambeno komunalnu delatnost (Aleksinac)Administracijapristupa?nost je loša
10524Zavod za zaštitu spomenika kulture (Kragujevac)Administracijapristupa?nost je loša
13203Vlada Republike Srbije (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
13946Upravni okrug (Pirot)Administracijapristupa?nost je loša
13967Upravna zgrada (Babušnica)Administracijapristupa?nost je loša
13969Elektroprivreda Srbije (Ba?ka Topola)Administracijapristupa?nost je loša
14261Mesna zajednica kancelarija ?antavir, SuboticaAdministracijapristupa?nost je loša
14262Mesna zajednica kancelarija Ba?ki Vinogradi, SuboticaAdministracijapristupa?nost je loša
14263Mesna kancelarija Bikovo SuboticaAdministracijapristupa?nost je loša
14264Mesna kancelarija Bajmok SuboticaAdministracijapristupa?nost je loša
14390Ministarstvo finansija i privrede (Loznica)Administracijapristupa?nost je loša
14452Ministarstvo finansija, Uprava za trezor (Velika Plana)Administracijapristupa?nost je loša
14703Gradska uprava (Kruševac)Administracijapristupa?nost je loša
14704Mati?na služba za Kosovo i Metohiju i Komunalna policija (Kruševac)Administracijapristupa?nost je loša
14937Gradska uprava za Skupštinske poslove i poslove Gradskog ve?a (Leskovac)Administracijapristupa?nost je loša
15824Mesna zajednica Veliki Mokri Lug - Gradska opština Zvezdara (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
15837Mesna zajednica Mali Mokri Lug - Gradska opština Zvezdara (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
15859Mesna zajednica ?irilo i Metodije - Gradska opština Zvezdara (Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
17583Sedište Ministarstva unutrašnjih poslova (Novi Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
17584Palata Srbija (Novi Beograd)Administracijapristupa?nost je loša
17838Elektrodistribucija Beograd d.o.o. (Grocka)Administracijapristupa?nost je loša
9107Palata Srbije (Beograd)Administracijapristupa?nost je u razvoju
9856Ministarstvo kulture i informisanja (Beograd)Administracijapristupa?nost je u razvoju
13970Elektroprivreda Srbije (Bela Palanka)Administracijapristupa?nost je u razvoju
14702Gradska uprava (Odeljenje za društvene delatnosti) (Kruševac)Administracijapristupa?nost je u razvoju
14930Gradska uprava za finansije (Leskovac)Administracijapristupa?nost je u razvoju
14932Gradska uprava za privredu i poljoprivredu (Leskovac)Administracijapristupa?nost je u razvoju
14933Gradska uprava za društvene delatnosti (Leskovac)Administracijapristupa?nost je u razvoju
14934Gradska uprava za urbanizam, stambeno - komunalne poslove (Leskovac)Administracijapristupa?nost je u razvoju
14935Gradska uprava za imovinu i imovinsko pravne poslove (Leskovac)Administracijapristupa?nost je u razvoju
14936Gradska uprava za pružanje usluga gra?anima - Gradski uslužni centar (Leskovac)Administracijapristupa?nost je u razvoju
15842Mesna zajednica Mirijevo - Gradska opština Zvezdara (Beograd)Administracijapristupa?nost je u razvoju
16078Mesna zajednica Vojvoda Miši? - Gradska opština Zvezdara (Beograd)Administracijapristupa?nost je u razvoju
11211Advokatska kancelarija Slavoljub M. ?uri? (Aleksandrovac, Kruševac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
11212Advokatsta kancelarija Dragan D. Popovi? (Aleksandrovac, Kruševac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
11214Advokatska kancelarija Raki? Milutin (Aleksandrovac, Kruševac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
11218Advokatska kancelarija Miljko ?osi? (Aleksanrdovac, Kruševac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
11989Advokatska kancelarija Atanaskovi? Miroslav(Podunavci, Vrnja?ka banja)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12179Advokatska kancelarija (Trstenik)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12282Advolatsla lamce?aroka Sr?an Stanisavljevi? (Vrnja?ka banja)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12284Advokatska kancelarija Ružica Koji? (Vrnja?ka banja)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12375Advokat Sla?ana Milojkovi? (Aleksinac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12377Advokatska kancelarija ?in?i? (Aleksinac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12419Advokatska kancelarija Ili? T.Vukašin (Aleksinac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12458Advokatska kancelarija Mileta Jovi?i? i Vladimir Jovi?i? (Aleksinac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12538Advokatska kancelarija Ivan Toski? (Aleksandrovac, Kruševac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12647Advokat Jugoslav Vukajlovi? (Brus)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12666Advokatska kancelarija Raki? (Beograd)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12866Advokatska kancelarija Lukovi? Branko i Lukovi? Ružica (Brus)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12916Advokat ?or?e Markovi? (Aleksandrovac)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
13204Advokatska kancelarija (Kraljevo)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je loša
12106Advokatska kancelarija Anti? (Trstenik)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je u razvoju
12174Advokatska kancelarija Ema Jankovi? (Trstenik)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je u razvoju
13030Advokat PIGOAdministracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je u razvoju
17361Advokatska kancelarija Zoran Popovic (Zrenjanin)Administracija>Advokatska kancelarijapristupa?nost je u razvoju
9563Agencija za privredne registre( Leskovac)Administracija>Agencijapristupa?nost je loša
12038Regionalna privredna komora (Kragujevac)Administracija>Agencijapristupa?nost je loša
14942Agencija za lokalno ekonomski razvoj ( Leskovc)Administracija>Agencijapristupa?nost je loša
8725ALPHA banka (Trstenik)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9009Banka Intesa (Aleksandrovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9013Credy banka (Aleksandrovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9103EFG Banka (Beograd)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9224Komerciajlna banka (Vrnja?ka Banja)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9232Nova Agrobanka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9242OTP banka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9243Unikredit banka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9263KBC banka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9266AIK banka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9286Banka Intesa AD (Aleksandrovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9287Komercijalna banka (Aleksandrovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9288Agrobanka (Aleksandrovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9340Credy banka (Aleksandrovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9349AIK banka (Vrnja?ka Banja)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9499Agrobanka (Aleksinac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9501AIK Banka (Aleksinac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9502OTP banka (Aleksinac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9505Alpha banka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9507?a?anska banka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9578Opportunity banka (Kruševac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9583Komercijalna banka (Novi Pazar)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9584Komercijalna banka (Novi Pazar)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9741Credit Agricole Banka (Knjaževac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9742Komercijalna banka (Knjaževac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9744Banca Intesa (Knjaževac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9772Agrobanka ( Bogati?)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10296Komercijalna Banka ( Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10297Komercijalna banka (Kraljevo II)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10312Marfin banka ( Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10314MERIDIAN BANK CA (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10315Metals-Banka AD Novi Sad( Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10321NLB BANKA AD BEOGRAD (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10323Opportunity banka AD Novi Sad(Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10324OTP Banka Srbije AD Novi Sad(Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10325PIRAEUS BANKA AD (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10326Privredna Banka AD Beograd (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10327RAIFFEISEN BANK AD (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10328SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
10329Vojvo?anska Banka AD (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11348Komercijalana banka AD (Trstenik)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11378Credy banka (Trstenik)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11570Alpha banka (Trstenik)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11595Vojvo?anska banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11789Unicredit banka (Beograd)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11805Unicredit banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11844Banka Intesa (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11866RAIFFEISEN banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11868"Explosive Formula Groundbaits"EFG-banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
11917Vojvo?anska banka (Beograd)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12124ProCredit Bank (Beograd)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12293Erste banka (Kikinda)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12416Raiffeisen Banka (Kikinda)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12584Societe Generale Banka ( Kikinda)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12653UniCredit banka (Kikinda)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12856Uprava za trezor ( Brus)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12862Banka Intesa ( Brus)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
12915Alpha banka (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
13173Crédit Agricole banka (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
13318Agrobanka (Svrljig)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
13860Banka poštanska štedionica (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
14399Uprava za trezor ( Obrenovac)Administracija>Bankapristupa?nost je loša
9225Banka Intesa (Vrnja?ka Banja)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9226Eurobank EFG (Vrnja?ka Banja)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9289Vojvo?anska banka AD (Aleksandrovac)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9295Banca Intesa AD Beograd (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9296Findomestic banka AD Beograd (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9336EFG banka (Prokuplje)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9498Opportunity banka (Leskovac)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9746NLB Banka (Knjaževac)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9789Unicredit banka (Vrnja?ka banja)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9822Eurobank Centar(Beograd)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9850Eurobanka (Novi Beograd)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9851Eurobanka (Novi Sad)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9852Eurobanka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9853Eurobanka (Zrenjanin)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
10382?a?anska banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
11561Vojvo?anska banka (Trstenik)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
11592Alpha banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
11783Unicredit banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
11793Opportunity banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
11855Komercijalna Banka (Niš)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
13057EFG BANKA (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
13902Komercionalna Banka Centrala (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
13903Privredna banka Beograd AD (Kraljevo)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
13904Vojvodjanska bankaAdministracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
17189Vojvo?anska banka (Zrenjanin)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
17469Societe generale banka ( Zrenjanin)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
17470Komercijalna banka (Zrenjanin)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
17536Banka Intesa (Bagljaš, Zrenjanin)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
17547NLB banka (Zrenjanin)Administracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
18130Banka intesa LeskovacAdministracija>Bankapristupa?nost je u razvoju
9108Centar za socijalni rad (Brus)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
9126Centar za socijalni rad (Leskovac)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
9146Centar za socijalni rad (Pirot)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
9165Centar za socijalni rad „Toplica" (Prokuplje)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
9181Centar za socijalni rad Grada Zrenjanina (Zrenjanin)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
9386Centar za socijalni rad (Aleksinac)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
9659Centar za socijalni rad (Brus)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
10422Centar za socijalni rad (Kraljevo)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
11315Centar za socijalni rad (Trstenik)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
14240Centar za socijalni rad grada (Subotica)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
14508Centar za socijalni rad (Kanjiža)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
14797Centar za socijalni rad za Opštinu Dimitrovgrad (Dimitrovgrad)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
14809Centar za socijalni rad Grada Subotice (Subotica)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
14938Centar za socijalni rad (Leskovac)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
15520Centar za socijalni rad (Raška)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16115Centar za socijalni rad (Požarevac)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16170Centar za socijalni rad, opština Žabalj i Titel (Žabalj)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16443Centar za socijalni rad Niš - MedijanaAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16467Centar za socijalni rad "Branko Milovanovic" Bela PalankaAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16546Medjuopštinski centar za socijalni rad "Solidarnost" (Mionica)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16621Gradski Centar za socijalni rad „Jagodina" (Jagodina)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16625Centar za socijalni rad sa domskim odeljenjem Blace (Blace)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16627Centar za socijalni rad "Sava Ilic" ( Topola)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16670Centar za socijalni rad (Vladi?in Han)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16819Centar za socijalni rad (Apatin)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16901Centar za socijalni rad (Kraljevo)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
16986Centar za socijalni rad (Ruma)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
17228Centar za socijalni rad LebaneAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
17235Centar za socijalni rad SvilajnacAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
17766Centar za socijalni rad LeskovacAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
19964Centar za socijalni rad SomborAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je loša
9131Centar za socijalni rad (Vrnja?ka Banja)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
9983Centar za socijalni rad "Sveti Sava" ( Niš)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
14280Centar za socijalni rad (Para?in)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
14345Centar za socijalni rad, opština Veliko Gradište i Golubac (Veliko Gradište)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
14670Centar za socijalni rad KoceljevaAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
14698Centar za socijalni rad (Kruševac)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
15052Centar za socijalni rad Ba?ka Palanka (Ba?ka Palanka)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
15334Gradski centar za socijalni rad Smederevo (Smederevo)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
15788Centar za socijalni rad ( Be?ej)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
15978Centar za socijalni rad (Senta)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16114Gradski centar za socijalni rad Smederevo (Smederevo)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16126Centar za socijalni rad (Bela Palanka)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16159Centar za socijalni rad (Novi Be?ej)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16175Centar za socijalni rad (Golubac)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16195Centar za socijalni rad Stara PazovaAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16237Centar za socijalni rad (Ba?ka Topola)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16266Centar za socijalni rad "Sava Ilic" (Aran?elovac)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16459Centar za socijalni rad VršacAdministracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
16629Gradski centar za socijalni rad (Jagodina)Administracija>Centar za socijalni radpristupa?nost je u razvoju
9021Republi?ki fond za PIO, filijala Kruševac, ispostava AleksandrovacAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15156Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje(Ljubovija)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15157Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Mali Zvornik)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15159Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Loznica)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15161Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Bogati?)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15162Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Vladimirci)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15199Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Žabari)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15201Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Veliko Gradište)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15256Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Sokobanja)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15258Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Knjaževac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15259Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Zaje?ar)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15260Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Pirot)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15261Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Dimitrovgrad)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15262Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Bela Palanka)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15263Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Babušnica)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15266Republicki fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, filijala Leskovac, ispostava LebaneAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15267Republicki fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, filijala Leskovac, ispostava BojnikAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15268Republicki fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, filijala Leskovac ispostava Medvedja (Medvedja)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15271Republicki fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, filijala Kragujevac, ispostava Lapovo (Lapovo)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15272Republicki fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, filijala Kragujevac, ispostava Ra?a (Ra?a)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15273Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Aran?elovac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15276Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Topola)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15277Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Kruševac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15278Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Aleksandrovac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15279Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Trstenik)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15280Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Varvarin)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15282Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Brus)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15344Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Alibunar)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15345Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Kova?ica)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15346Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Pan?evo)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15347Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Srbobran)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15348Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Be?ej)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15349Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Vrbas)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15419Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Lazareva)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15420Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Obrenovac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15421Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Mladenovac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15425Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, direkcija Priština - isplata penzija (Beograd)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15433Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Novi Sad, ispostava TemerinAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15434Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Žabalj)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15435Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Sremski Karlovci)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15443Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Ada)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
15453Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Kikinda)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je loša
11840Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ( Trstenik)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15163Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Šabac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15257Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Boljevac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15264Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Leskovac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15265Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Vlasotince)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15269Republicki fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, filijala Leskovac, ispostava Crna Trava (Crna Trava)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15270Republicki fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, filijala Kragujevac (Kragujevac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15274Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Bato?ina)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15275Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Kni?)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15281Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (?i?evac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15422Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala za grad BeogradAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15423Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala za grad Beograd IAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15424Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, direkcija Priština (Beograd)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15426Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala SuboticaAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15427Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Subotica, ispostava Ba?ka TopolaAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15430Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Novi SadAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15431Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Novi SadAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15432Direkcija Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Novi Sad)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15436Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Beo?in)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15437Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Ba?ki Petrovac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15438Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Se?anj)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15439Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Žitište)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15440Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Nova Crnja)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15441Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Novi Be?ej)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15442Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Zrenjanin)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15454Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Bela Crkva)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15455Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Plandište)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
15456Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Vršac)Administracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
17765Republi?ki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje LeskovacAdministracija>Filijala PIOpristupa?nost je u razvoju
9011Filijala poreske uprave Aleksandrovac (Aleksandrovac)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
10011Poreska uprava (Aleksinac)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
10051Poreska uprava - filijala Zrenjanin (Zrenjanin)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
12645Poreska uprava (Kikinda)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
13938Poreska uprava (Pirot)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14265Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Centrala (Beograd)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14266Poslovna zgrada Ministarstvo finansija - Poreska upravaAdministracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14268Poreska uprava - Ekspozitura GolubacAdministracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14269Poreska uprava, Filijala Loznica, Ekspozitura KrupanjAdministracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14270Poreska uprava, ekspozitura Ku?evoAdministracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14273Poreska uprava - Filijala MladenovacAdministracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14275Poreska uprava - Filijala Novi Beograd 1Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14323Poreska uprava (Žabari)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14324Poreska uprava (Zvezdara - Beograd)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14384Poreska uprava (Palilula,Beograd)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14385Poreska uprava (?ukarica)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14386Poreska uprava (?ukarica)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14387Poreska uprava (Koceljeva)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14388Poreska uprava (Lazarevac)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14391Poreska uprava (Loznica)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14392Poreska uprava (Mali Zvornik)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14396Poreska uprava (Malo Crni?e)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14397Poreska uprava (Mladenovac)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14398Poreska uprava (Obrenovac)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14400Poreska uprava - filijala Ose?ina (Ose?ina)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14402Poreska uprava (Petrovac na Mlavi)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14447Poreska uprava (Smederevo)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14448Poreska uprava (Sopot)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14449Poreska uprava (Regionalno odeljenje za materijalne resurse) (Beograd)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14451Poreska uprava (Veliko Gradište)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14453Poreska uprava (Velika Plana)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
17764Filijala Poreske uprave LeskovacAdministracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
17813Policijska stanica (Vladi?in Han)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je loša
14271Zgrada poreske uprave - ekspozitura LjubovijaAdministracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
14274Poreska uprava - filijala Novi Beograd 2Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
14389Poreska Uprava (Ljig)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
14401Poreska uprava - filijala Palilula (Beograd)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
14446Poreska uprava (Smederevo)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
14450Poreska uprava (Sur?in, Beograd)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
15791Poreska uprava (Be?ej)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
16551Poreska uprava (Topola)Administracija>Filijala poreske upravepristupa?nost je u razvoju
16229Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Novi Be?ej)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16251Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Žitište)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16263Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje - (Boljevac)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16289Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje -(Zaje?ar )Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16298Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje - (Bosilegrad )Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16307Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje- ( Bujanovac)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16322Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje - (Preševo)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16335Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje- ( Surdulica )Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16365Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Vladi?in Han)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16391Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Lajkovac)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16398Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Ljig)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16407Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Mionica)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16413Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Ose?ina)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16415Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, filijala (Valjevo)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16424Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Ub)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16438Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Arilje)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16446Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Požega)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16451Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (Bajina Bašta)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16460Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje, ispostava (?ajetina)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16478Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Kosjeri?)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16492Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Priboj)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16495Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Prijepolje)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16500Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Sjenica)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16506Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Užice)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16511Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje- (Ba?ka Topola)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16518Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje - (Mali Idjoš)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
16811Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje - Filijala za Moravi?ki okrug (Ivanjica)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
17258Filijala Republi?kog zavoda zdravstvenog osiguranja LeskovacAdministracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
19970Filijala RFZO SomborAdministracija>Filijala RFZOpristupa?nost je loša
15972Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Zrenjanin)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
16270Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje - (Knjaževac)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
16346Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Trgovište)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
16368Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Vranjska Banja)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
16376Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (sedište filijale Vranje)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
16480Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Nova Varoš)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
16489Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje (Babušnica)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
16515Republi?ki fond za zdravstveno osiguranje - (Subotica)Administracija>Filijala RFZOpristupa?nost je u razvoju
9172Elektrodistribucija LeskovacAdministracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
9475Javno komunalno preduze?e "Vodovod" (Leskovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
9520Javno preduzece "Borjak"(Vrnja?ka Banja)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
9766Javno preduze?e "Parking servis" (Beograd)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
10517Javno preduze?e "Gradac" (?a?ak)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
10519Javno komunalno preduze?e "Komunalac" (?a?ak)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
10521Javno komunalno preduze?e"Vodovod" ( ?a?ak)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
10522Javno komunalno preduze?e "Moravac" (Mr?ajevci)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
13931Javno preduze?e (Parking servis) (Pirot)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
13933Javno preduze?e (Vodovod i kanalizacija) (Pirot)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
13934Javno komunalno preduze?e (Gradska toplana) (Pirot)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
13972Elektroprivreda Srbije (Boljevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14060Javno preduze?e " Zavod za urbanizam grada Subotice" (Subotica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14067Javno preduze?e "Privredno-tehnološki parkovi Subotice" (Subotica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14079Javno komunalno preduze?e "?isto?a i zelenilo" (Subotica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14416Elektroprivreda Srbije (Vladi?in Han)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14417Elektroprivreda Srbije (Vranje)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14418Elektroprivreda Srbije (Vranjska Banja)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14419Elektroprivreda Srbije (Vrbas)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14420Elektroprivreda Srbije (Vršac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14422Elektroprivreda Srbije (Vu?je)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14423Elektroprivreda Srbije (Gadžin Han)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14424Elektroprivreda Srbije Upravna zgrada poslovnice (Grdelica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14428Elektroprivreda Srbije (Žitora?a)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14430Elektroprivreda Srbije Elektrotimok (Zaje?ar)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14434Elektroprivreda Srbije (Kula)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14454Elektroprivreda Srbije (Preševo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14456Elektroprivreda Srbije (Ruma)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14457Elektroprivreda Srbije (Svrljig)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14458Elektroprivreda Srbije (Senta)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14459Elektroprivreda Srbije (Sokobanja)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14462Elektroprivreda Srbije (Surdulica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14465Elektroprivreda Srbije (?a?ak)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14504Opštinska uprava ( Kanjiža )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14520Elektroprivreda Srbije (Toponica, Niš)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14543Elektroprivreda Srbije - Upravna zgrada poslovnice (Vlasotince)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14592Elektroprivreda Srbije (Požarevac, Petrovac na Mlavi)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14593Elektroprivreda Srbije (Požarevac, Golubac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14594Elektroprivreda Srbije (Požarevac, Rabrovo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14595Elektroprivreda Srbije (Požarevac, Veliko Laole)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14596Elektroprivreda Srbije (Požarevac, Aleksandrovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14597Elektroprivreda Srbije (Požarevac, Kostolac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14598Elektroprivreda Srbije (Požarevac, Malo Crni?e)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14648Javno preduzece "Put" i Javno komunalno preduze?e "1.Maj" (Krupanj)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14675Elektroprivreda Srbije (Kladovo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14676Elektroprivreda Srbije, Baždarnica (Niš)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14680Elektroprivreda Srbije (Niška banja)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14700Javno preduze?e (Direkcija za urbanizam i izgradnju Kruševca) (Kruševac)1Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14716Javno komunalno preduze?e (Kruševac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14749Javno preduze?e "Vodovod" (Kruševac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14791Elektroprivreda Srbije (Dimitrovgrad)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14808Elektroprivreda Srbije (Subotica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14811Elektroprivreda Srbije (Temerin)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14844Javno preduze?e Direkcija za izgradnju opštine Ba?ka Palanka (Ba?ka Palanka)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14845Javno preduze?e "Komunalprojekt" (Ba?ka Palanka)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14931Gradska uprava za javne nabavke(Leskovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14941JavnoPreduze?e Direkcija za urbanizam i izgradnju( Leskovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14947Javno komunalno preduze?e "Vodovod" (Leskovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14948Javno preduze?e "Gradska autobuska stanica" (Leskovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
14950Javno komunalno preduze?e "Grdelica" (Leskovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15079Elektroprivreda Srbije (Aleksinac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15318Javno preduze?e Direkcija za izgradnju i ure?enje grada Zrenjanina (Zrenjanin)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15351Zgrada opštinske uprave ( Bajina bašta )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15360Javno komunalno preduze?e "Tvr?ava" (Ba?)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15376Javno preduze?e "Energo - Ub" ( Ub)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15617Komunalno javno preduze?e "?unis" (Ub)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15620Direkcija za izgradnju i razvoj naselja (Ku?evo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15890Javno komunalno preduze?e "Komunalne službe" (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15924Javno komunalno preduze?e Komunalne službe, radna jedinica Novo groblje (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15941Javno komunalno preduze?e "Komunalne službe", radna jedinica "Reciklažni centar" (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15955Javno komunalno preduze?e Komunalne službe, Radna jedinica Prihvatilište za pse i ma?ke lutalice (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
15997Javno preduze?e (Elgas) (Senta)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16144Javno preduze?e "Razvoj" (Žabalj)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16190Javno preduze?e "Gradska ?isto?a" (Stara Pazova)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16205Javno komunalno preduze?e "Usluge i odrzavanje" (Žabalj)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16208Javno preduze?e za informisanje Radio-Televizija (Stara Pazova)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16258Komunalno javno preduze?e "Golubac" (Golubac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16393Komunalno javno preduze?e "Zlatibor "(?ajetina)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16448Javno preduze?e za Gra?evinsko zemljište i izgradnju opštine (Pirot)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16485Javno komunalno preduze?e "Vodovod" (Žabalj)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16507Javno komunalno preduze?e (?isto?a) (Mionica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16508Javno preduze?e za izgradnju, razvoj i ure?enje grada i podru?ja opštine Vršac "Varoš" (Vršac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16519Javno preduze?e (Direkcija za ure?enje i izgradnju opštine Mionica) (Mionica, Valjevo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16542Javno komunalno preduze?e "Komunalac" (Babušnica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16601Javno preduze?e Standard (Jagodina)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16908Javno komunalno preduze?e "Vodovod" (Kraljevo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16972Javno komunalno preduze?e Toplovod (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16978Javno Komunalno Preduze?e Toplovod (Obrenovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16983Javno komunalno preduze?e Toplovod (Zaje?ar)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16989Javno komunalno preduze?e "Toplovod" "Kotlarnica II MZ" (Obrenovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16991JavnoPreduze?e za izgradnju (Obrenovca)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16996Javno preduze?e Komunalac (Zrenjanin)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
16999Javno preduze?e Vodovod (Beograd)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17001Javno preduze?e (Stambeno) (Ruma)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17002Javno preduze?e (Gas) (Ruma)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17197Javno preduze?e "Direkcija Lazarevac"(Lazarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17199Javno preduze?e "Toplifikacija" (Lazarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17201Javno preduze?e za komunalnu privredu "Lazarevac" (Lazarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17249Elektroprivreda Srbije (Kragujevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17250Javno preduze?e "Komunalac" (Ruma)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17839Elektroprivreda Srbije (Beograd, Banovo brdo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17840Eleketroprivreda Srbije (Zemun)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
17841Elektroprivreda Srbije upravna zgrada (Beograd)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je loša
9732Javno komunalno preduze?e "Standard" (Knjaževac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
9995Elektroprivreda Srbije (Aleksinac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
13971Elektroprivreda Srbije (Ba?ki Petrovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14053Javno preduze?e "Palic Ludaš", Vizitorski centar Ludaš (Pali?)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14054Javno preduze?e "Pali?-Ludaš" (Pali?)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14055Javno preduze?e "Subotica-Trans" (Subotica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14319Zgrada Opštine ( Smederevska palanka )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14425Elektroprivreda Srbije (Donji Milanovac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14426Elektroprivreda Srbije (Žabalj)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14427Elektroprivreda Srbije (Žagubica)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14429Elektroprivreda Srbije (Zaje?ar)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14431Elektroprivreda Srbije (In?ija)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14433Elektroprivreda Srbije (Knjaževac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14455Elektroprivreda Srbije (Prokuplje)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14460Elektroprivreda Srbije (Sombor)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14461Elektroprivreda Srbije (Stara Pazova)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14463Sud ( Užice )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14464Elektroprivreda Srbije (Šid)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14498Opštinski organi ( Bela crkva )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14585Opštinska uprava ( Doljevac )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14677Elektroprivreda Srbije Dispe?erski centar (Niš)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14678Elektroprivreda Srbije Upravna zgrada (Niš)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
14846Javno preduze?e sportsko rekreativni centar "Tikvara" (Ba?ka Palanka)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15041Elektroprivreda Srbije (Ba?ka Palanka)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15117Elektroprivreda Srbije (Bela Palanka)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15122Elektroprivreda Srbije (Kraljevo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15305Gradska uprava ( Zrenjanin )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15330Gradska uprava ( Smederevo )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15355Opštinska zgrada ( Ba? )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15372Direkcija za ure?enje i izgradnju (Ub)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15491Javno preduze?e (Vodovod i kanalizacija) (Pirot)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15493Javno preduze?e (Komunalac) (Pirot)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15790Javno preduze?e "Vodokanal" (Be?ej)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15792Javno preduze?a "Toplana" (Be?ej)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15836Javno preduze?e Toplifikacija (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15860Javno preduze?e Toplifikacija magacin (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15898Javno komunalno preduze?e "Komunalne službe" -radna jedinica Održavanje garaža (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15913Javno komunalno preduze?e "Komunalne službe"- radna jedinica "Staro groblje" (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15928Javno komunalno preduze?e Komunalne službe, radna jedinica Groblje (Kostolac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15992Javno komunalno preduze?e (Komunalne službe) (Kostolac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
15999Javno komunalno preduze?e (Parking servis) (Požarevac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
16107Javno preduze?e Direkcija za izgradnju grada (Požarevca)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
16153Javno komunalno preduze?e "?isto?a" (Žabalj)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
16180Javno komunalno preduze?e "Vodovod i kanalizacija" (Stara Pazova)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
16906Javno komunalno preduze?e "?isto?a" (Kraljevo)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
17238Komunalno javno preduze?e "Morava" (Svilajnac)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
17426Elektrovojvodina (Zrenjanin)Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
18087Osnovno javno tužilaštvo ( Kraljevo )Administracija>Javno preduze?epristupa?nost je u razvoju
9291Služba za katastar (Aleksandrovac)Administracija>Katastarpristupa?nost je loša
16402Direkcija za gra?evinsko zemljište, puteve i komunalnu izgradnju (Babušnica)Administracija>Katastarpristupa?nost je loša
14853Republi?ki geodetski zavod, Služba za katastar nepokretnosti (Ba?ka Palanka)Administracija>Katastarpristupa?nost je u razvoju
9832Mesna zajednica "Zeleno polje" (Zrenjanin)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
10029Mesna zajednica Gradnulica (Zrenjanin)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
10569Mesna Zajednica "Anciki"(Leskovac)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
14860Mesna zajednica i mesne kancelarije (Gajdobra)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
14862Mesna zajednica i mesne kancelarije (Kara?or?evo)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
14866Mesna zajednica i mesne kancelarije (Obrovac)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
14867Mesna zajednica i mesne kancelarije (Parage)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
14868Mesna zajednica i mesne kancelarije (Pivnice)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
14869Mesna zajednica i mesne kancelarije (Silbaš)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
14871Mesna zajednica i mesne kancelarije (?elarevo)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
16658Mesna kancelarija (Sonta, Apatin)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
16713Mesna kancelarija (Svilojevo)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je loša
10568Mesna zajednica "Manojlovce" (Manojlovce)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je u razvoju
14861Mesna zajednica i mesne kancelarije (Despotovo)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je u razvoju
14864Mesna zajednica i mesne kancelarije (Nestin)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je u razvoju
14865Mesna zajednica i mesne kancelarije (Nova Gajdobra)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je u razvoju
14870Mesna zajednica i mesne kancelarije (Tovariševo)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je u razvoju
16781Mesna kancelarija (Kupusina, Apatin)Administracija>Mesna kancelarijapristupa?nost je u razvoju
9022Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Kruševac, ispostava (Aleksandrovac)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
9234Nacionalna služba za zapošljavanje (Leskovac)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
9339Nacionalna služba za zapošljavanje (Aleksandrovac)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
9579Nacionalna služba za zapošljavanje (Kruševac)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
10008Nacionalna služba za zapošljavanje (Aleksinac)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
12357Nacionalna služba za zapošljavanje (Trstenik)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
14847Nacionalna služba za zapošljavanje ( Ba?ka Palanka)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15873Nacionalna služba za zapošljavanje (Sopot)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15879Nacionalna služba za zapošljavanje (Raška)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15889Nacionalna služba za zapošljavanje (Majdanpek)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15895Nacionalna služba za zapošljavanje (Kladovo)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15899Nacionalna služba za zapošljavanje (Negotin)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15901Nacionalna služba za zapošljavanje (Leposavi?)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15907Nacionalna služba za zapošljavanje (Zve?an)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15912Nacionalna služba za zapošljavanje (Kosovska Mitrovica)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15918Nacionalna služba za zapošljavanje (Valjevo)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15920Pokrajinska služba za zapošljavanje (Kosovka Mitrovica)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15922Nacionalna služba za zapošljavanje (Valjevo)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15926Nacionalna služba za zapišljavanje (Valjevo)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15969Nacionalna služba za zapošljavanje (Bela Crkva)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15971Nacionalna služba za zapošljavanje (Pan?evo) (glavna zgrada)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15973Nacionalna služba za zapošljavanje (Plandište)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
15981Nacionalna služba za zapošljavanje (Klokot)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16021Nacionalna služba za zapošljavanje (Aran?elovac)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16023Nacionalna služba za zapošljavanje (Se?anj)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16025Nacionalna služba za zapošljavanje (Topola)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16027Nacionalna služba za zapošljavanje (Žitište)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16032Nacionalna služba za zapošljavanje (Nova Crnja)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16037Nacionalna služba za zapošljavanje (Lebane)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16039Nacionalna služba za zapošljavanje (Vlasotince)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16040Nacionalna služba za zapošljavanje (Jagodina)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16042Nacionalna služba za zapošljavanje (Leskovac, ispostava Bojnik)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16046Nacionalna služba za zapošljavanje (Medve?a)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16061Nacionalna služba za zapošljavanje (Tutin)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16064Nacionalna služba za zapošljavanje (Pirot)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16146Nacionalna služba za zapošljavanje (Smederevo)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16154Nacionalna služba za zapošljavanje (Smederevska Palanka)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16158Nacionalna služba za zapošljavanje (Velika Plana)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16161Nacionalna služba za zapošljavanje (In?ija)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16167Nacionalna služba za zapošljavanje (Sremska Mitrovica)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16178Nacionalna služba za zapošljavanje (Subotica)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16215Nacionalna služba za zapošljavanje (Alibunar)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16223Nacionalna služba za zapošljavanje (Kosjeri?)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16228Nacionalna služba za zapošljavanje (Kovin 135)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16231Nacionalna služba za zapošljavanje (Lu?ani)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16242Nacionalna služba za zapošljavanje (Opovo)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16279Nacionalna služba za zapošljavanje (Vladimirci)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16282Nacionalna služba za zapošljavanje (Veliko Gradište)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16284Nacionalna služba za zapošljavanje (Bogati?)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16675Nacionalna služba za zapošljavanje (Ba?ka Palanka)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16689Nacionalna služba za zapošljavanje (Vrbas)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16695Nacionalna služba za zapošljavanje (Be?ej)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16714Nacionalna služba za zapošljavanje (Ba?ki Petrovac)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16728Nacionalna služba za zapošljavanje, ispostava Temerin (Novi Sad)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16740Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Novi Sad (Titel)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16802Nacionalna služba za zapošljavanje (Žabalj)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
16821Nacionalna služba za zapošljavanje (Svrljig)Administracija>NSZpristupa?nost je loša
8781Nacionalna služba za zapošljavanje filijala ?a?ak, Ispostava (Gornji Milanovac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15832Nacionalna služba za zapošljavanje(Beograd)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15840Nacionalna služba za zapošljavanje (Barajevo)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15874Nacionalna služba za zapošljavanje (Kikinda)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15875Nacionalna služba za zapošljavanje (Sur?in)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15876Nacionalna služba za zapošljavanje (Kraljevo)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15881Nacionalna služba za zapošljavanje (Bor)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15888Nacionalna služba za zapošljavanje (Vrnjacka Banja)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15894Nacionalna služba za zapošljavanje (Kosovska Mitrovica)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15911Nacionalna služba za zapošljavanje (Valjevo)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15966Nacionalna služba za zapošljavanje (Vršac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15974Nacionalna služba za zapošljavanje (Kragujevac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15979Nacionalna služba za zapošljavanje (Kragujevac), Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje osoba sa invaliditetomAdministracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
15980Nacionalna služba za zapošljavanje (Pan?evo) (dvorisni objekat)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16029Nacionalna služba za zapošljavanje (Novi Be?ej)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16030Nacionalna služba za zapošljavanje (Leskovac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16036Nacionalna služba za zapošljavanje (Zrenjanin)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16041Nacionalna služba za zapošljavanje (Para?in)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16043Nacionalna služba za zapošljavanje (?uprija)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16136Nacionalna služba za zapošljavanje (Odžaci )Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16142Nacionalna služba za zapošljavanje (Smederevo)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16164Nacionalna služba za zapošljavanje (Stara Pazova)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16173Nacionalna Služba za zapošljavanje (Sremska Mitrovica)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16184Nacionalna služba za zapošljavanje (Subotica)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16291Nacionalna služba za zapošljavanje (Požarevac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16296Nacionalna služba za zapošljavanje (Ku?evo)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16300Nacionalna služba za zapošljavanje (Golubac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16306Nacionalna služba za zapošljavanje (Kostolac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16650Nacionalna služba za zapošljavanje (Novi Sad)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16662entar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Beograd)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16748Nacionalna služba za zapošljavanje (Beo?in)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16806Nacionalna služba za zapošljavanje (Niš)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16817Nacionalna služba za zapošljavanje (Aleksinac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16829Nacionalna služba za zapošljavanje (Gadžin Han)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16839Nacionalna služba za zapošljavanje (Merošina)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16846Nacionalna služba za zapošljavanje (Niška Banja)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16865Nacionalna služba za zapošljavanje (Razanj)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16872Nacionalna služba za zapošljavanje (Doljevac)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
17257Nacionala služba za zapošljavanje LeskovacAdministracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
17332Nacionalna služba za zapošljavanje (Zrenjanin)Administracija>NSZpristupa?nost je u razvoju
16003Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Zaje?ar, Ispostava Knjaževac 133Administracija>NSZ
16004Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Kragujevac, ispostava Kni? 132Administracija>NSZ
16008Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Kragujevac, ispostava Bato?ina 71Administracija>NSZ
16010Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Zaje?ar, Ispostava Sokobanja 197Administracija>NSZ
16015Nacionalna služba za zapošljavanje - filijala Kragujevac, ispostava Lapovo 148Administracija>NSZ
16017Nacionalna služba za zapošljavanje FIlijala Zaje?ar, Ispostava Boljevac 91Administracija>NSZ
16138NSZ Filijala Sombor, Ispostava Apatin 68Administracija>NSZ
16264Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala ?a?ak, Ispostava Gornji Milanovac 114Administracija>NSZ
16268Nacionalna služba za zapošljavanje FIlijala Šabac 62Administracija>NSZ
16271Nacionalna služba za zapošljavanje Požarevac - Ispostava Žagubica 121Administracija>NSZ
16273Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Šabac, Ispostava Koceljeva 140Administracija>NSZ
8736Policijska stanica (Bajina Bašta)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
9023Policijska stanica AleksandrovacAdministracija>Policijapristupa?nost je loša
9280Policijska uprava (Novi Pazar)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
9470Policijska stanica (Aleksinac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
9713Policijska uprava (Zrenjanin)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
9826Policijska uprava (Niš)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
9873PolicijaAdministracija>Policijapristupa?nost je loša
10563Policijska stanica (Be?ej)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
10901Policijska stanica (Kruševac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
10926Policijska stanica SomborAdministracija>Policijapristupa?nost je loša
11980Policijska stanica (Podunavci)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
13358Policijska uprava Kosovska Mitrovica ( Kraljevo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
13907Policijska stanica (?i?evac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
14490Policijska stanica (Aleksandrovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
15332Policijska upava (Smederevo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
16110Policijska uprava (Smederevo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17141Saobra?ajna policijska ispostava (Zrenjanin)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17264Policijsko odeljenje (Kalu?erica)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17265Policijska stanica (Lazarevac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17267Policijska stanica (Mladenovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17274Policijska ispostava za bezbednost na rekama (Beograd, Stari Grad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17276Policijska stanica (Sur?in)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17277Policijska brigadaAdministracija>Policijapristupa?nost je loša
17278Policijska stanica (Savski venac, Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17279Policijska brigada (Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17283Dežurna služba uprave saobra?ajne policije (Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17284Uprava saobracajne policije (Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17285Policijska stanica (Voždovac, Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17286Policijska stanica (Vra?ar)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17287Policijska stanica (Grocka, ispostava Vr?in)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17289Policijska stanica (Zemun, Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17290Policijska stanica (Zvezdara, Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17291Policijska stanica (Majdanpek, odeljenje Donji Milanovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17292Policijska stanica (Kladovo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17293Policijska stanica (Majdanpek)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17294Policijska stanica (Negotin)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17295Policijska stanica (Bor)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17296Policijska stanica (?a?ak)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17299Policijska stanica (Lu?ani)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17300Saobra?ajna policijska ispostava (?a?ak)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17303Policijska stanica (Despotovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17306Policijska stanica (Rekovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17308Policijska stanica (Svilajnac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17309Saobra?ajna policijska ispostava (Jagodina)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17310Saobra?ajna policijska ispostava (Kikinda)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17435Policijska stanica (Kopaonik)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17437Policijska stanica (Baljevac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17438Policijska stanica (Mataruška banja)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17445Upravni poslovi Ministarstvo unutrašnjih poslova (Kraljevo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17451Policijska stanica (?i?evac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17452Policijska stanica (Trstenik)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17453Policijska uprava (Kruševac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17454Policijska stanica (Brus)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17472Odsek pograni?ne policije, za strance, suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudimaAdministracija>Policijapristupa?nost je loša
17473Odeljenje kriminalisti?ke policije (Leskovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17477Policijska stanica (Leskovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17478Policijska stanica (Bojnik)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17479Policijska stanica (Crna Trava)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17480Policijska stanica (Lebane)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17481Policijska stanica (Medvedja)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17482Policijska stanica (Vlasotince)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17483Policijska stanica (Leskovac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17486Policijska stanica (Niš)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17487Policijska ispostava (Crveni Krst)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17488Policijska ispostava Pantelej (Niš)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17489Policijska ispostava za bezbednost na železnici (Niš)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17490Policijska stanica (Aleksinac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17491Policijska stanica (Doljevac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17492Policijska stanica (Gadžin Han)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17499Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Srbije (Niš)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17504Policijska stanica (Novi Pazar)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17506Policijska stanica (Sjenica)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17551Policijska stanica (Ba?)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17552Policijska stanica (Be?ej)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17553Policijska stanica (Beo?in)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17554Policijska stanica (Futog)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17556Policijska stanica (Novi Sad, Liman)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17557Saobra?ajna policijska ispostava za put M-22, (Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17558Policijska ispostava za obezbe?enje (Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17559Policijska ispostava za bezbednost na železnici (Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17561Policijska stanica (Stari grad, Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17563Policijska uprava (Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17565Saobra?ajna policijska ispostava za put M-22 (Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17566Policijska stanica (Srbobran)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17567Policijska stanica (Sremski Karlovci)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17572Policijska stanica (Žabalj)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17573Policijska ispostava "Detelinara"Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17574Policijska stanica (Kisa?)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17576Policijska stanica (Ba?ki Petrovac)- dežurna službaAdministracija>Policijapristupa?nost je loša
17582Policijska uprava (Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17610Policijska stanica (Požarevac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17614Policijska stanica (Priboj)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17615Policijska stanica (Prijepolje)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17618Policijska stanica (Žitora?a)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17619Policijska stanica (Kuršumlija)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17620Policijska stanica (Blace )Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17745Policijska ispostava (Loznica)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17746Policijska ispostava (Šabac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17747Policijska stanica (Bogati?)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17748Policijska stanica (Koceljeva)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17759Policijska stanica, Odsek za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima (Smederevo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17761Policijska stanica (Selevac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17763Policijska stanica (Lozovik)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17776Policijska ispostava (Nova Pazova)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17778Policijska stanica (Subotica)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17779Policijska stanica (Novi Pazar)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17785Uprava saobra?ajne policije (Subotica)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17787Policijska stanica (Arilje)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17788Policijska stanica (Bajina Bašta)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17789Policijska stanica (Zlatibor)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17791Policijska stanica (Požega)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17792Policijska stanica (Požega)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17805Policijska stanica (Ljig)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17806Policijska stanica (Mionica)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17807Policijska stanica (Ose?ina)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17809Policijska stanica (Ub)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17810Policijska stanica (Vranje)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17811Policijska stanica (Preševo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17819Policijska stanica (Salaš)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17820Policijska stanica (Zaje?ar, Babin zub)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17821Policijska stanica (Knjaževac, odeljenje Kalna)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17822Policijska stanica (Knjaževac, odeljenje Mini?evo)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17824Policijska stanica (Knjaževac)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17828Saobracajna policija ispostava (Zrenjanin)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17829Policijska ispostava (Zrenjanin)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17830Policijska stanica (Novi Be?ej)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
17831Policijska stanica (Novi Be?ej), odeljenje Novo MiloševoAdministracija>Policijapristupa?nost je loša
17832Policijska stanica (Nova Crnja)Administracija>Policijapristupa?nost je loša
8765Saobra?ajna policijska ispostava za autoput (Vranje)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
8767Policijska stanica (Trgovište)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
9872Policijska stanica (Grdelica)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
11652PolicijaAdministracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
16752Policijska stanica (Vladi?in Han)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17254Policijska uprava (Leskovac)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17266Policijska stanica (Mirijevo)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17268Policijska stanica (Novi Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17275Policijska stanica (Stari grad)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17280Policijska stanica (Srem?ica, Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17281Policijska stanica (?ukarica, Beograd)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17288Policijska ispostava za bezbednost na železniciAdministracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17297Policijska stanica (Gornji Milanovac)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17298Policijska stanica (Ivanjica)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17301Policijska stanica (Jagodina)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17302Policijska stanica (?uprija)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17305Policijska stanica (Para?in)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17311Podru?na policijska uprava (Kikinda)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17312Policijska stanica (Ada)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17436Policijska stanica (Ribnica)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17474Policijska uprava (Leskovac)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17476Policijska ispostava (Leskovac)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17484Odsek za upravne poslove policijske uprave (Leskovac)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17485Policijska stanica (Niš)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17505Policijska ispostava (Novi Pazar)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17507Policijska stanica (Tutin)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17555Policijska stanica (Novi Sad, Klisa)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17560Policijska stanica (Petrovaradin, Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17562Policijska stanica (Ba?ka Palanka)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17568Policijska stanica (Temerin)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17575Policijska stanica (Novi Sad)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17612Policijska stanica odeljenje saobra?ajne policije (Prijepolje)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17613Policijska stanica (Nova Varoš)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17616Policijska ispostava (Prokuplje)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17617Saobra?ajna policijska ispostava (Prokuplje)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17760Policijska stanica (Smederevska Palanka)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17762Policijska stanica (Velika Plana)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17767Policijska stanica LeskovacAdministracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17777Policijska ispostava (Stara Pazova)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17786Centar za osnovnu policijsku obukuAdministracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17790Policijska stanica Kosjeri? 136Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17808Policijska uprava (Valjevo)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17812Policijska stanica (Bujanovac)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17814Policijska stanica (Surdulica)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17815Policijska stanica (Trgovište)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17816Policijska stanica (Bosilegrad)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17817Saobra?ajna policijska ispostava (Vranje)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17818Saobra?ajna policijska ispostava za autoput (Vranje)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17823Policijska stanica (Boljevac)Administracija>Policijapristupa?nost je u razvoju
17259Policijsko odeljenje (Obrenovac, Bari?)Administracija>Policija
17260Policijsko odeljenje (Batajnica)Administracija>Policija
17261Policijska stanica (Voždovac)Administracija>Policija
17262Policijska stanica (Bor?a)Administracija>Policija
17770Policijska stanica (In?ija)Administracija>Policija
17771Policijska stanica (Irig)Administracija>Policija
17772Policijska stanica (Pe?inci)Administracija>Policija
17773Policijska stanica (Ruma)Administracija>Policija
17774Policijska stanica (Šid)Administracija>Policija
17775Policijska stanica (Sremska Mitrovica)Administracija>Policija
9164Posta (Mala Posta) LeskovacAdministracija>Poštapristupa?nost je loša
9552Glavna pošta(Niš)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
9567Pošta (Leskovac )Administracija>Poštapristupa?nost je loša
9764Glavna pošta ( Kikinda)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
10858Pošta (Vrnja?ka Banja)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
11817Pošta (Pleš)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
11818Pošta ( Jošani?ka banja)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
11891Pošta (Trstenik)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
12313Glavna Pošta (?a?ak)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
12358Pošta (Aran?elovac)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
17179Pošta (Zrenjanin)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
17256Pošta LeskovacAdministracija>Poštapristupa?nost je loša
18241Prekršajni sud (Gu?a,?a?ak)Administracija>Poštapristupa?nost je loša
9010Pošta Aleksandrovac (Aleksandrovac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
9546Pošta (Žitkovac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
15793Pošta (Be?ej)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18249Pošta (Savski venac,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18250Pošta (Voždovac,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18251Pošta (?ukarica,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18252Pošta (?ukarica,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18253Pošta (Vra?ar,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18254Pošta (Vra?ar,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18255Pošta (Palilula,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18256Pošta (Voždovac,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18257Pošta (Palilula,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18258Pošta (Zvezdara,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18259Pošta (Zvezdara,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18260Pošta (Zvezdara,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18261Pošta (Lazarevac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18262Posta 19210 BorAdministracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18263Pošta (Valjevo)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18264Pošta (Div?ibare)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18265Pošta Pecka (Ose?ina)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18266Pošta (Vranje)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18267Pošta (Vranjska Banja)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18268Pošta (Zaje?ar)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18269Pošta (Zaje?ar)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18270Pošta (Novi Beograd,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18271Pošta (Novi Beograd,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18272Pošta (Zemun,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18273Pošta (Novi Beograd,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18274Pošta (Zemun,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18275Pošta Progar (Sur?in, Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18276Pošta (Zemun,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18277Pošta (Novi Beograd,Beograd)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18278Pošta (E?ka, Zrenjanin)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18279Pošta (Jarkovac, Zrenjanin)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18280Pošta (Melenci, Zrenjanin)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18281Pošta (Zrenjanin)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18282Pošta (Jagodina)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18283Pošta (Svilajnac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18284Pošta (Para?in)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18285Pošta (?uprija)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18286Pošta (Kikinda)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18287Pošta (Kragujevac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18288Pošta (Ribnica,Kraljevo)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18289Pošta (Novi Pazar)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18290Pošta (Vrnja?ka Banja)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18291Pošta (Raška)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18292Pošta (Sjenica)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18293Pošta (Kruševac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18294Pošta (Leskovac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18295Pošta (Niška Banja)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18296Pošta (Pukovac, Niš)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18297Pošta (Niš)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18298Pošta (Novi Sad)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18299Pošta (Novi Sad)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18300Pošta (Novi Sad)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18301Pošta (Petrovaradin, Novi Sad)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18302Pošta (Sremski Karlovci, Novi Sad)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18303Pošta (Šabac)Administracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
18307Posta ArandjelovacAdministracija>Poštapristupa?nost je u razvoju
8777Tre?i osnovni sud (Beograd, Savski venac)Administracija>Sudpristupa?nost je dobra
9259Okružni sud (Novi Pazar)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
9290Opštinski sud (Aleksandrovac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
9365Osnovni sud (Kruševac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
9438Osnovni sud u Kraljevu, Sudska jedninica u Vrnja?koj Banji (Vrnja?ka Banja)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
9566Osnovni sud ( Leskovac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
9988Osnovni sud (Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
11359Opstinski Sud (Trstenik)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
11473Prekršajni sud u Kraljevu, Odeljenje u Vrnja?koj Banji (Vrnja?ka Banja)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
13277Osnovni sud u Nišu, Sudska Jedinica Svrljig (Svrljig)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
16406Apelacioni sud (Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
16990Opštinski sud (Šid)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17111Osnovni sud u Jagodini; Sudska jedinica Svilajnac (Svilajnac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17222Osnovni sud (Vranje)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17858Prekrsajni sud u Rumi; Odeljenje u Staroj Pazovi (Stara Pazova)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17926Viši sud (Zaje?ar)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17927Viši sud (Zrenjanin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17929Viši sud (Kragujevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17930Viši sud (Kraljevo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17931Viši sud (Kruševac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17933Viši sud (Leskovac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17934Viši sud (Negotin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17938Viši sud (Pirot)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17939Viši sud (Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17941Viši sud (Smederevo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17942Viši sud (Sombor)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17943Viši sud (Sremska Mitrovica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17946Viši sud (?a?ak)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17947Viši sud (Šabac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17949Viši sud (Smederevo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17951Osnovni sud (Aleksinac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17952Osnovni sud (Ba?ka Palanka)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17957Osnovni sud (Bor)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17959Sudska jedinica (Vlasotince)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17962Osnovni sud (Bujanovac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17963Osnovni sud (Kosovska Mitrovica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17967Osnovni sud (Kova?ica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17971Osnovni sud (Šid)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17973Osnovni sud Smederevo, sudska jedinica u Kovinu (Kovin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17974Osnovni sud (Trstenik)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17981Prekršajni sud (In?ija)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
17982Prekršajni sud u Rumi, odeljenje Irig (Irig)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18008Osnovni sud (Aran?elovac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18013Osnovni sud (Be?ej)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18014Osnovni sud( Novi Be?ej )Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18015Osnovni sud (Brus)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18017Osnovni sud (Veliko Gradište)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18019Osnovni sud (Vršac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18020Osnovni sud (Gornji Milanovac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18021Osnovni sud (Dimitrovgrad)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18022Osnovni sud (Zaje?ar)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18023Osnovni sud (Zrenjanin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18024Osnovni sud (Ivanjica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18025Osnovni sud (Jagodina)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18026Osnovni sud (Kikinda)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18027Osnovni sud (Knjaževac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18030Sudska jedinica (Varvarin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18031Osnovni sud (Kuršumlija)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18042Osnovni sud (Para?in)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18043Sudska jedinica (?uprija)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18044Osnovni sud (Petrovac na Mlavi)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18045Osnovni sud (Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18046Osnovni sud (Požega)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18047Osnovni sud (Prijepolje)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18048Osnovni sud (Raška)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18050Osnovni sud (Sjenica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18052Osnovni sud (Stara Pazova)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18054Osnovni sud (Ub)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18055Osnovni sud (?a?ak)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18058Osnovni sud (Vladimirci)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18059Osnovni sud (Bogati?)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18062Osnovni sud (Vrnja?ka Banja)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18063Osnovni sud (Prokuplje)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18066Sudska jedinica (In?ija)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18131Privredni sud (Sombor)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18137Prekršajni apelacioni sud (Kragujevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18138Prekršajni apelacioni sud (Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18139Prekršajni apelacioni sud (Novi Sad)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18144Prekršajni sud ( Aleksinac, Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18145Prekršajni sud (Ba?ka Palanka)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18146Prekršajni sud (Ba?,Ba?ka Palanka)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18147Prekršajni sud (Ba?ki Petrovac,Ba?ka Palanka)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18149Prekršajni sud (Be?ej)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18150Prekršajni sud (Žabalj,Be?ej)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18151Prekršajni sud (Srbobran,Be?ej)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18152Prekršajni sud (Temerin,Be?ej)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18153Prekršajni sud (Vranje)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18156Prekršajni sud (Zrenjanin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18158Prekršajni sud (Novi Be?ej,Zrenjanin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18159Prekršajni sud (Se?anj,Zrenjanin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18162Prekršajni sud (Svilajnac,Jagodina)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18163Prekršajni sud (?uprija,Jagodina)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18165Prekršajni sud (Kosovska Mitrovica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18167Prekršajni sud (Bato?ina,Kragujevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18169Prekršajni sud (Ra?a,Kragujevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18171Prekršajni sud (Vrnja?ka Banja,Kraljevo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18173Prekršajni sud (Aleksandrovac, Kruševac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18174Prekršajni sud (Brus,Kruševac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18175Prekršajni sud (Varvarin,Kruševac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18187Prekršajni sud (Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18188Prekršajni sud (Doljevac, Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18190Prekršajni sud (Merošina,Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18192Prekršajni sud (Svrljig,Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18193Prekršajni sud (Novi Pazar)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18194Prekršajni sud (Tutin,Novi Pazar)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18200Prekršajni sud (Pan?evo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18201Prekršajni sud (Alibunar,Pan?evo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18202Prekršajni sud (Kova?ica, Pan?evo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18203Prekršajni sud (Kovin)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18204Prekršajni sud (Opovo,Pancevo)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18205Prekršajni sud (Pirot)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18206Prekršajni sud (Bela Palanka,Pirot)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18207Prekršajni sud (Dimitrovgrad, Pirot)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18208Prekršajni sud (Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18209Prekršajni sud (Veliko Gradište, Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18210Prekršajni sud (Golubac,Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18211Prekršajni sud (Žabari,Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18212Prekršajni sud (Žagubica,Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18213Prekršajni sud (Ku?evo,Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18214Prekršajni sud (Malo Crni?e,Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18215Prekršajni sud (Petrovac na Mlavi,Požarevac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18216Prekršajni sud (Kosjeri?, Požega)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18217Prekršajni sud (Prijepolje)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18219Prekršajni sud (Blace, Prokuplje)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18220Prekršajni sud (Kuršumlija,Prokuplje)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18221Prekršajni sud (Raška)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18222Prekršajni sud (In?ija,Ruma)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18223Prekršajni sud (Irig,Ruma)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18225Prekršajni sud (Stara Pazova,Ruma)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18226Prekršajni sud (Sjenica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18229Prekršajni sud (Apatin, Sombor)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18230Prekršajni sud (Kula,Sombor)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18231Prekršajni sud (Odžaci, Sombor)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18233Prekršajni sud (Šid, Sremska Mitrovica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18234Prekršajni sud (Subotica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18240Prekršajni sud (?a?ak)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18242Prekršajni sud (Šabac)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
18247Viši sud (Zve?an,Kosovska Mitrovica)Administracija>Sudpristupa?nost je loša
9265Procredit banka (Leskovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
14542Prekršajni sud u Valjevu (Valjevo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
14850Osnovni sud (Ba?ka Palanka)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
15283Osnovni sud u Požegi (Požega)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
15806Privredni sud (Užice)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17255Osnovni sud LeskovacAdministracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17925Viši sud (Savski venac,Beograd)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17928Viši sud (Jagodina)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17935Viši sud (Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17936Viši sud (Novi Pazar)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17937Viši sud (Pan?evo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17940Viši sud (Prokuplje)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17944Viši sud (Subotica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17945Viši sud (Užice)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17948Viši sud (Jagodina)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17950Viši sud (Vranje)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17953Drugi osnovni sud (Beograd)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17954Drugi osnovni sud (Beograd)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17955Drugi osnovni sud (Beogadu)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17956Prvi osnovni sud (Beograd)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17958Osnovni sud (Leskovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17960Osnovni sud (Pirot)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17961Osnovni sud (Aran?elovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17964Osnovni sud (Lebane)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17965Osnovni sud (Mladenovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17966Osnovni sud -kancelarija za prijem i overu isprava (Pan?evo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17968Osnovni sud (Pan?evo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17969Osnovni sud (Pirot)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17970Osnovni sud (Ruma)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17972Osnovni sud (Smederevo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17975Osnovni sud (Zaje?ar)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
17987Osnovni sud (Mladenovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18009Tre?i osnovni sud u BeograduAdministracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18010Tre?i osnovni sud (Beograd)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18011Tre?i osnovni sud (Beograd)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18012Prvi osnovni sud (Beograd )Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18018Osnovni sud (Vrbas)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18028Osnovni sud (Kragujevac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18033Osnovni sud (Loznica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18034Osnovni sud (Majdanpek)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18036Osnovni sud (Negotin)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18037Osnovni sud (Kladovo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18038Osnovni sud (Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18040Osnovni sud (Novi Sad)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18041Osnovni sud (Obrenovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18051Osnovni sud (Smederevo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18053Osnovni sud (Subotica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18056Osnovni sud (Šabac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18057Osnovni sud (Koceljeva)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18060Prvi osnovni sud (Beograd)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18061Osnovni sud (Velika Plana)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18064Osnovni sud (Kraljevo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18065Osnovni sud (Smederevska Palanka)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18132Privredni sud (Sremska Mitrovica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18133Privredni sud (Subotica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18134Privredni sud (Užice)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18135Privredni sud (?a?ak)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18140Prekršajni sud (Ada,Senta)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18141Prekršajni sud (?oka,Senta)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18142Prekršajni sud (Kanjiža,Senta)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18143Prekršajni sud (Senta)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18148Prekršajni sud (Bela Crkva,Vršac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18154Prekršajni sud (Vršac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18155Prekršajni sud (Plandište,Vršac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18157Prekršajni sud (Žitište,Zrenjanin)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18160Prekršajni sud (Jagodina)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18161Prekršajni sud (Despotovac,Jagodina)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18164Prekršajni sud (Kikinda)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18166Prekršajni sud (Kragujevac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18168Prekršajni sud (Kni?,Kragujevac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18170Prekršajni sud (Kraljevo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18172Prekršajni sud (Kruševac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18180Prekršajni sud (Ljubovija, Loznica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18181Prekršajni sud (Loznica, odeljenje Mali Zvornik)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18182Prekršajni sud (Mladenovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18183Prekršajni sud (Mladenovac, odeljenje Sopot)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18184Prekršajni sud (Negotin)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18185Prekršajni sud (Negotin, odeljenje Kladovo)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18189Prekršajni sud (Žitora?a,Niš)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18191Prekršajni sud (Ražanj,Nis)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18195Prekršajni sud (Novi Sad)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18196Prekršajni sud (Beo?in,Novi Sad)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18197Prekršajni sud (Vrbas ,Novi Sad)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18198Prekršajni sud (Titel,Novi Sad)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18199Prekršajni sud (Obrenovac)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18218Prekršajni sud (Prokuplje)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18224Prekršajni sud (Pe?inci,Ruma)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18228Prekršajni sud (Sombor)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18232Prekršajni sud (Sremska Mitrovica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18235Prekršajni sud (Ba?ka Topola,Subotica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18236Prekršajni sud (Mali I?oš,Subotica)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18237Prekršajni sud (Užice)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18238Prekršajni sud (Bajina Bašta,Užice)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
18239Prekršajni sud (?ajetina,Užice)Administracija>Sudpristupa?nost je u razvoju
8769Osnovno javno tužilaštvo (Aran?elovac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
17003Tužilaštvo za ratne zlo?ine (Beograd)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
17005Osnovno javno tužilaštvo (Pan?evo)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18067Osnovno javno tužilaštvo (Aleksinac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18068Osnovno javno tužilaštvo (Aran?elovac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18069Osnovno javno tužilaštvo (Ba?ka Palanka)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18071Drugo osnovno javno tužilaštvo (Beograd)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18072Osnovno javno tužilaštvo (Be?ej)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18073Osnovno javno tužilaštvo (Bor)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18074Osnovno javno tužilaštvo (Brus)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18076Osnovno javno tužilaštvo (Velika Plana)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18077Osnovno javno tužilaštvo (Veliko Gradište)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18078Osnovno javno tužilaštvo (Vladi?in Han )Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18079Osnovno javno tužilaštvo( Vranje )Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18080Osnovno javno tužilaštvo (Vrbas )Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18081Osnovno javno tužilaštvo (Despotovac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18082Osnovno javno tužilastvo ( Zaje?ar )Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18083Osnovno javno tuzilastvo (Zrenjanin )Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18084Osnovno javno tužilaštvo (Jagodina )Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18086Osnovno javno tužilaštvo (Kragujevac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18088Osnovno javno tužilaštvo (Kruševac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18105Osnovno Javno Tužilaštvo (Raška)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18107Osnovno Javno Tužilaštvo (Senta)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18108Osnovno Javno Tužilaštvo (Smederevo)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18109Osnovno Javno Tužilaštvo (Sombor)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18110Osnovno Javno Tužilaštvo (Sremska Mitrovica)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18111Osnovno Javno Tužilaštvo (Stara Pazova)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18113Osnovno Javno Tužilaštvo (Trstenik)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18114Osnovno javno tužilaštvo (Ub)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18118Osnovno javno tužilaštvo (Lazarevac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
18121Privredni sud LeskovacAdministracija>Tužilaštvopristupa?nost je loša
15802Više Javno Tužilaštvo (Novi Pazar)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
17903Više javno tužilaštvo (Beograd)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
17904Više javno tužilaštvo (Valjevo)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
17905Više javno tužilaštvo (Vranje)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18070Prvo osnovno javno tužilaštvo (Beograd)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18075Osnovno javno tuzilastvo (Valjevo )Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18085Osnovno javno tužilaštvo (Kikinda)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18089Osnovno javno tužilaštvo (Kuršumlija)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18092Osnovno javno tuzilastvo Leskovac 151Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18106Osnovno Javno Tužilaštvo (Ruma)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18112Osnovno Javno Tužilaštvo (Subotica)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18115Osnovno javno tužilaštvo (Užice)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18116Osnovno javno tužilaštvo (Šabac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18117Osnovno javno tužilaštvo (Aran?elovac)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18119Osnovno javno tužilaštvo (Pirot)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
18120Osnovno javno tužilaštvo (Požega)Administracija>Tužilaštvopristupa?nost je u razvoju
9017Opština Aleksandrovac (Aleksandrovac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
9124Opstina AleksandrovacAdministracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
9309Opština (Aleksinac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
9544Gradska skupština (Niš)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
11604Zgrada opštinske uprave (In?ija)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
12040Skupština grada (Kragujevac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
12303Gradska skupština (?a?ak)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
12353Opština (Trstenik)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
12361Skupština opštine (Sjenica)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
12636Opština (Brus)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
14251Gradska ku?a (Subotica)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
14267Skupština opštine Bogati?Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
14272Zgrada opstine MionicaAdministracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
14638Opština KladovoAdministracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
15170Opština (Nova Crnja)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
16098Opštinski organ (Novi Pazar)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
16552Opštinska uprava (Apatin)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
16560Opštinska uprava (Babušnica)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
16643Skupština Opštine (Blace)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
16898Gradska uprava (Kraljevo)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
16907Opštinska uprava (Kni?)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
17225Opština (Ra?a)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je loša
9162Usluzni centar LeskovacAdministracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
9220Uslužni centar opštine (Majdanpek)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
10437Opština Kova?ica, (Kova?ica)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
11102Zgrada Nove opštine(Subotica)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
12289Uslužni centar opštine (Kikinda)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
13906Opština (?i?evac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
13944Opštinska uprava (Pirot)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14276Opštinska uprava, Opštine Para?inAdministracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14662Opštinska uprava (Krupanj)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14666Opštinska uprava (Koceljeva)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14795Opstinska uprava LeskovacAdministracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14804Opština (Rekovac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14859Skupština opštine (Ba?ka Palanka)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14929Skupština Grada( Leskovca)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
15104Opštinska uprava (Velika Plana)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
15123Gradska uprava za zaštitu životne sredine (Leskovac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
15378Opštinska uprava (Ub)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
15487Opštinska uprava (Pirot)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
15709Opština (?ukarica, Grad Beograd)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
15964Gradska ku?a (Senta)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16099Opštinska uprava (Šid)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16133Opštinska uprava (Golubac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16151Opštinska uprava (Novi Be?ej)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16199Opština (Kosjeri?)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16240Opštinska uprava (Aran?elovac)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16348Opština ?ajetina (?ajetina)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16363Opština ?ajetina (?ajetina)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16414Opštinska uprava (Bela Palanka)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16759Opštinska uprava (Kraljevo)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16875Opština ?uprija (?uprija)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
16910Opština (Lapovo)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
17014Opštinska uprava (Opovo)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
17224Opština (Niška Banja)Administracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
17769Gradska ku?a LeskovacAdministracija>Zgrada opštinepristupa?nost je u razvoju
14884Park u (?elarevo)Administracija|Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
15405Park u centru grada -kod Saborne Crkve Sv.Arhangela Gavrila(Raška)Administracija|Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16400Park u centru (Bela Palanka)Administracija|Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16665Šetalište- Omladinska Ulica (Kraljevo)Administracija|Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16946Gradski park (Banja Rusanda)Administracija|Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14872Šetalište-Patrijaha Pavla (Gajdobra)Administracija|Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
15113Plato pored gradskog parka(Velika Plana)Administracija|Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
15616Šetalište pored reke UB-Sportsko rekreativni centar (UB)Administracija|Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
16389Šetalište-(Gospodjinci)Administracija|Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
17429Šetalište-Miletii?eva(Zrenjanin)Administracija|Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
15118Trg Branka Radicevi?a (Beograd)Administracija|Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je dobra
15628Plato -Zorana DJindji?a(Beograd)Administracija|Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je dobra
15629Trg -(Ku?evo)Administracija|Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je dobra
16395Trg Svetog Teodora Vrša?kog -(Vršac)Administracija|Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je dobra
16409Svetosavski trg (Vršac)Administracija|Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je dobra
16131Trg Bra?e Nedi? (Ose?ina)Administracija|Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
17160Trg Dr. Zorana djindjica (Zrenjanin)Administracija|Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16563Srednja škola "Kralj Petar I" (Topola)Administracija|Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14620Okružni zatvor u Prokuplju (Prokuplje)Administracija|Ustanova za izvršenje krivi?nih sankcijapristupa?nost je loša
IDtitleait-dir-item-categoryait-dir-item-location
14679Park ?air, Medijana (Niš)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
14878Park prirode ,,Tikvara" (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
14880Tehno Park(Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
14881Seoski park(Silbaš)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
15779Park kod de?ijeg dispanzera,( Be?ej)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16517Slova?ki park(Šid)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16585Park- Duhovni centar Vladika Nikolaja Velimirovi?a,Crkveni Sud(Kraljevo)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16597Park Pljakin šanac u blizini Gradske Pijace (Kraljevo)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16612Park kod Visoke poslovne škole stru?nih studija(Blace)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16642Park Sveti Sava, kod Hrama cara Konstantina (Niš)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16653Park ?air kod Sportskog Centra ?air(Niš)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16657Bubanj park Šumice(Niš)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16669Park Otpora i pobede,kod muzi?ke škole Stefan Mokranjac (Kraljevo)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16674Park Dom drustvenih organizacija (Kraljevo)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16809Moravski park (?uprija)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16825Veliki Park(Ruma)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
16950Park kod crkve (Zrenjanin)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
17013Veliki park (Ruma)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
17016Mali park (Ruma)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
17229Park evropskog prijateljstva (Svilajnac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
17991Park kod škole Jovana Jovanovi?a Zmaj (Novi Kneževac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je dobra
14325Parkic Halic (Para?in)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
14707Arheološki park (Kruševac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
14710Pionirski park (Kruševac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
15811park kod Opštine (Bogati?)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
16125Park u Golupcu (Golubac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
16455Park sa šetalištem kod Opštine(Mionica)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
16479Slova?ki park (Šid)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
16617Park u centru grada Ulica šljive (Požega)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
16620Park u centru grada -kod fontane (Smederevska Palanka)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
16998Park kod crkve Svetog Nikole(Opovo)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
18007Park u centru -AdresaKretanje po mestu>Parkpristupa?nost je loša
8721Park (Trg Sur?in, Beograd)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14081Muzi?ki paviljon (Pali?)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14326Donji park (Para?in)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14330Park na Dunavu (Veliko Gradište)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14341Park kod autobuske stanice (Veliko Gradište)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14342Park, Trg Mladena Miloradovi?a (Veliko Gradište)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14639Park Jezero (Kladovo)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14647Gradski park (Krupanj)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14674Park, Milovana Gliši?a (Koceljeva)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14803Gradski park (Rekovac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14838Gradski park (Novi Pazar)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
15513Park Banjica (Sokobanja)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
15602Gradski park (?a?ak)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
15604Mali park kod Tempa (?a?ak)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
15608Peša?ka zona "Gradski Bedem" (?a?ak)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
15627Park Vašarište (Ku?evo)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
15741Gradski park (Mladenovac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
15947Park Narodna bašta (Senta)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16068Gradski park (Požarevac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16294Gradski park (Kosjeri?)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16331Gradski park (Knjaževac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16350Gradski park (Ba?ka Topola)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16380Gradski park (Vršac)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16405Peša?ka zona (Apatin)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16521Park Zeleni pojas (Šid)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16787Gimnazijski park (Jagodina)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
16803Park kod Suda (?uprija)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
17223Centralni park (Niš)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
17696Park Mužlja (Zrenjanin)Kretanje po mestu>Parkpristupa?nost je u razvoju
14873Park "Kara?or?evo" (Kara?or?evo)Kretanje po mestu>Park
14874Park (Mladenovo)Kretanje po mestu>Park
14875Park (Neštin)Kretanje po mestu>Park
14876Park (Nova Gajdobra)Kretanje po mestu>Park
14877Park (Parage)Kretanje po mestu>Park
14879Park (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu>Park
14882Park "Spomen park Mileta Proti?" (Tovariševo)Kretanje po mestu>Park
14883Park "Spomen park solunskim vojnicima" (Tovariševo)Kretanje po mestu>Park
15080Park "Br?anka" (Aleksinac)Kretanje po mestu>Park
15099Park (Velika Plana)Kretanje po mestu>Park
15116Park (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu>Park
15169Park (Srpska Crnja)Kretanje po mestu>Park
15609Park (Ub)Kretanje po mestu>Park
16074Park (Žitora?a)Kretanje po mestu>Park
16227Park "Bukovi?ka banja" (Aran?elovac)Kretanje po mestu>Park
16465Park (Sur?in, Beograd)Kretanje po mestu>Park
16522Park (Šid)Kretanje po mestu>Park
16938Park (Lapovo)Kretanje po mestu>Park
17009Park Opovo 172Kretanje po mestu>Park
17152Park (Zrenjanin)Kretanje po mestu>Park
17252Park (Trgovište)Kretanje po mestu>Park
15783Plato kod sportskog centra "Mladost" (Be?ej)Kretanje po mestu>Park|Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
17622Peša?ki most (Zrenjanin)Kretanje po mestu>Pasarelapristupa?nost je dobra
15601Gradsko šetalište (?a?ak)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
17427Šetalište ulica 6, maja 24 (Zrenjanin)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
17430Šetalište ?ur?a Smederevca (Ba?ki Petrovac)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je dobra
16630Gradska plaža pored reke Ibar (Kraljevo)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je loša
16994Šetalište (Opovo)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je loša
17432Šetalište Stražilovska (Zrenjanin)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je loša
9007Peša?ka zona (Aleksandrovac)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14046Šetaliste Aleja Maršala Tita sa ulicom Dimitrija Tucovi?a (Subotica)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14048Javna površina, Aleja Maršala Tita-duplaKretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14052Šetaliste, Prvomajska ulica izmedju ulica Blaška Raji?a i Nade Dimi? (Subotica)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14327Gradski kej Branka Krsmanovi?a (Para?in)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14476Peša?ka zona, 29. Novembra (Aleksinac)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14642Šetalište (Kladovo)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14841Gradska plaža (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
14887Palto i šetalilište JP SRC "Tikvara" (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
15024Šetalište na nasipu uz Dunav (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
15784Šetalište pored reke Tise (Be?ej)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
15961Kej Tisin cvet (Senta)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
17230Pešacka zona (Svilajnac)Kretanje po mestu>Šetalištepristupa?nost je u razvoju
16827Peša?ka zona (In?ija)Kretanje po mestu>Šetalište
14886Plato na železni?koj stanici (Gajdobra)Kretanje po mestu>Stajalište javnog prevoza
14885Plato ispred sportske dvorane (Gajdobra)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je dobra
17020Gradski trg (Ruma)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je dobra
14712Trg kosovskih junaka (Kruševac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je loša
15358Plato opštinske zgrade (Ba?)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je loša
16134Plato ispred Narodne biblioteke (Ose?ina)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je loša
16655Plato centar (Vladi?in Han)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je loša
8775Trg kod biblioteke (Ba?ka Topola)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
13973Trg kneza Mihaila (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
13982Trg kulture (Šid)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14049Javna površina, Trg žrtvama fašizma (Subotica)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14050Korzo, Trg Slobode (Subotica)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14502Gradski park, Žarka Zrenjanina (Bela Crkva)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14513Glavni trg (Kanjiža)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14709Plato ispred Doma sindikata (Kruševac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14711Trg fontana (Kruševac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14927Plato ispred glavne pošte (Leskovac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
14928Plato kod apoteke "Sutjeska" (Leskovac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
15328Pesacka zona (Smederevo)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
15485Trg Oslobodilaca Pirota (Pirot)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
15782Plato kod Trga Oslobo?enja (Be?ej)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
15841Gradski trg (Tutin)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16058Trg (Irig)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16449Trg kulture (Šid)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16456Slova?ki trg (Šid)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16799Gradski trg (?uprija)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16956Trg Mala vaga (Kragujevac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16958Trg Topolivnice (Kragujevac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
16993Plato Galerija (Opovo)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
17024Plato kod Doma kulture (Kovin)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
17231Trg Mare Resavkinje (Svilajnac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
17232Trg Stevana Sin?eli?a (Svilajnac)Kretanje po mestu>Trgpristupa?nost je u razvoju
9002Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Boljevac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
9004Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13985Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13989Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13990Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13991Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13992Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13993Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13994Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13995Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13996Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
13999Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14000Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14001Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14002Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14003Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14004Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14005Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14469Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14470Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14471Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14472Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14473Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14474Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14494Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Bela Crkva)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14495Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Bela Crkva)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14516Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Kanjiža)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14517Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Kanjiža)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14518Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Kanjiža)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14519Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Kanjiža)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14531Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14532Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14533Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14534Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14537Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14538Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14539Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14540Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14541Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14550Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14551Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14552Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14556Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14643Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Kladovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14644Opšta parking mesta rezervisana za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom (Kladovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14649Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Krupanj)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14650Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Krupanj)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14651Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Krupanj)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14792Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Dimitrovgrad)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14800Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Negotin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14806Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Rekovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14812Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Temerin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14813Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Temerin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14814Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Temerin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14815Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Temerin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14816Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ki Jarak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14817Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Sirig)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15043Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15047Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15048Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15049Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15050Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15105Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Velika Plana)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15106Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Velika Plana)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15168Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Kni?)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15175Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15177Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15178Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15179Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15180Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15181Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15182Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15183Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15184Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15185Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15186Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15187Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15188Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15189Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15190Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15191Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15192Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15193Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15194Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15195Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15196Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15198Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15200Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Smederevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15285Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15286Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15287Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15288Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15289Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15290Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15291Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15292Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15296Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15297Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15298Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15299Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15300Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15352Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Bajina Bašta)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15353Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Bajina Bašta)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15379Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Ub)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15413Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Raška)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15414Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Raška)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15415Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Raška)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15416Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Raška)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15417Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Raška)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15521Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15522Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15523Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15524Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15525Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15526Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15529Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15530Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15531Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15532Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15533Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15534Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15535Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15536Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15640Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15641Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15642Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15643Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15644Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15645Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15646Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15647Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15648Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15649Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15650Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15651Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15652Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15653Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15654Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15655Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15656Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15657Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15658Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15659Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15660Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15661Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15662Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15663Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15664Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15665Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15666Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15667Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15668Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15669Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15670Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15672Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15673Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15674Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15675Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15676Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15677Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15678Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15679Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15680Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15681Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15682Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15683Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15684Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15685Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15686Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15687Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15688Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?ukarica, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15689Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15699Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15700Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15701Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15702Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15703Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15704Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15705Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15706Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15707Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15732Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15733Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15734Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15735Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15736Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15738Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15756Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa onvaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15757Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15758Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15759Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15760Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15761Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15762Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Aran?elovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15763Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15767Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15768Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15769Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15770Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15771Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15772Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15773Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15774Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15777Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15778Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15796Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Lu?ani, Gu?a)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15798Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Lu?ani, Gu?a)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15854Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Senta)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15858Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Niš)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15865Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Senta)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15867Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Senta)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15880Parking mesto 56Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15883Parking mesto 56Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
15885Parking mesto 56Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16206Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)-dupl4Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16230Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)-dupl3Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16234Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)-dupl2Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16236Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)-DuplKretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16239Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16250Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16253Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16301Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Obrenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16323Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Veliko Orašje)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16324Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16334Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Tomaševac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16344Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16347Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16367Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Adaševci)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16369Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16370Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Sremska Mitrovica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16384Parking mesto 53Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16386Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Pan?evo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16392Parking mesto 53Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16394Parking mesto (Beograd, Sur?in)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16399Parking mesto 133Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16401Parking mesto (Zemun)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16420Parking mesto 53Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16430Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Jagodina)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16677Parking mesto (Gra?anica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16680Parking mesto (Kraljevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16681Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Kragujevac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16683Parking mesto 48Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16690Parking mesto 25Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16691Parking mesto 48Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16694Parking mesto 25Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16696Parking mesto 48Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16701Parking mesto 25Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16704Parking mesto 48Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16709Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (In?ija)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16710Parking mesto 48Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16711Parking mesto 46Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16719Parking mesto 48Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16720Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (In?ija)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16722Parking mesto 25Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16729Parking mesto 25Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16737Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Kragujevac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16744Parking mesto 25Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16751Parking mesto 25Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16754Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Kragujevac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16793Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Para?in)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16794Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (In?ija)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16797Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16808Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Apatin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16812Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16818Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Titel)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16832Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Titel)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16836Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ugljevik)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16852Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Vladimirovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16856Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Šid)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16864Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Josipovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16880Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16883Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Kuzmin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16886Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Opovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16888Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16894Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16897Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Niš)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16902Parking mesto 191Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16909Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16912Parking mesto 132Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16914Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16915Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kovin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16917Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kni?)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16918Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16919Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16921Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16922Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Lapovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16924Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Lapovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16925Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16926Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Lapovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16927Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Golubac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16930Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16932Parking mesto 191Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16933Parking mesta 148Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16934Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16937Parking mesto 191Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16941Parking mesta 191Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16943Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16945Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16949Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16953Parking mesto 191Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16957Parking mesto 191Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16960Parking mesto 191Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16961Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kovin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16962Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Opovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16964Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16967Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kovin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16970Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16973Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Opovo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16975Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16984Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kovin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16988Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Kovin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16995Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Kovin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17000Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17006Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)-adr3Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17007Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kovin)-adrKretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17011Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kovin)-duplKretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17012Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Kovin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17019Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17027Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)-adr2Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17029Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)-adr3Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17030Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17035Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Be?ej)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17037Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17038Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17120Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17121Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17123Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zemun, Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17125Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17126Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17147Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17148Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17149Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17151Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17207Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17208Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17209Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17210Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17211Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17212Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17213Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17214Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17215Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17216Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17217Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17218Opsta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17219Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17220Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17221Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom 151Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17418Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
17741Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetomKretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
18001Parking mesto 91Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
18002Parking mesta 91Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
14331Parking mesto (Veliko Gradište)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu|pristupa?nost je dobra
15176Parking mesto SmederevoKretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu|pristupa?nost je dobra
16320Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu|pristupa?nost je u razvoju
13986Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
13987Opšta parking mesta rezervisana za parking vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
13988Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
13997Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
13998Opšta parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14332Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Veliko Gradište)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14333Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Veliko Gradište)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14468Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14496Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Bela Crkva)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14497Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Bela Crkva)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14515Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Kanjiža)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14535Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14536Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Valjevo)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14553Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14554Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Gornji milanovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14555Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14801Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Negotin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14802Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Negotin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
14805Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Rekovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15044Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15046Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ba?ka Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15284Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom(Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15293Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15294Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15295Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15527Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15528Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15537Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (?a?ak)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15737Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15739Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vrbas)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15764Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15765Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15766Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15775Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Mladenovac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
15776Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Smederevska Palanka)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16315Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16316Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Subotica)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16374Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Orlovat)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16381Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16580Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Bijeljina)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16786Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (In?ija)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16844Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
16853Opšta parking mesta rezervisana za osobe sa invaliditetom (Ruma)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
17021Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
17025Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
17026Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Vršac)-adrKretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
17122Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
17124Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom (Beograd)Kretanje po mestu|Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetom
13974Peša?ki prelaz (Valjevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
13975Peša?ki prelaz (Valjevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
13976Peša?ki prelazKretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
13977Peša?ki prelaz (Beograd)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14006Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14007Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14008Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14009Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14010Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14011Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14012Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14013Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14014Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14015Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14017Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14018Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14019Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14020Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14021Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14022Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14023Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14024Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14025Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14026Raskrsnica Beogradski put i ulice Aksentija Marodi?a (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14027Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14028Raskrsnica ulice Lovre Bra?uljevi?a i Bajnatske (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14029Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14030Peša?ki prelazi 59...Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14031Raskrsnica Sen?anskog puta i ulice Kumi?i?eva (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14032Raskrsnica ulice Bra?e Radi? i ulice Esperanto (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14033Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14034Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14035Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14036Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14038Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14039Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14040Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14041Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14042Peša?ki prelaz (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14043Peša?ki prelaz (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14044Peša?ki prelaz (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14045Peša?ki prelaz (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14047Raskrsnica Aleje Maršala Tita i Trga Jakaba i Komora (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14318Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14336Peša?ki prelaz (Veliko Gradište)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14337Peša?ki prelaz (Veliko Gradište)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14338Peša?ki prelaz (Veliko Gradište)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14393Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14477Peša?ki prelazi (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14478Peša?ki prelazi (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14479Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14480Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14481Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14482Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14483Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14484Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14485Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14486Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14487Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14488Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14489Peša?ki prelaz (Aleksandrovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14557Peša?ki prelaz (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14558Raskrsnica Ulice Kneza Aleksandra i Ulice Velimira Raji?a (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14559Raskrsnica Ulice Kneza Aleksandra i Lomine ulice (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14561Raskrsnica Ulice Kneza Aleksandra i Ulice Lole Ribara (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14562Raskrsnica Ulice Vojvode Milana Obrenovi?a i Kara?or?eva ulica (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14563Raskrsnica Ulice Vojvode Milana Obrenovi?a i Ulice Miloša Velikog (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14564Raskrsnica Ulice Vojvode Milana Obrenovi?a i Ulice Vuka Karadži?a (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14565Raskrsnica Ulice Vojvode Milana Obrenovi?a i Predraga Jevti?a Skepa (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14566Raskrsnica Ulice Vojvode Milana Obrenovi?a i Ulice Heroja Draževi?a (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14567Raskrsnica Takovske ulice i Ulice Hajduk Veljka (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14568Raskrsnica Takovske ulice i Kursuline ulice (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14569Raskrsnica Takovske ulice i Drin?i?eve ulice (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14570Raskrsnica Ulice Vuka Karadži?a i Drin?i?eve ulice (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14572Raskrsnica Lomine ulice i Ulice Sin?eli?eve (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14630Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14631Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14632Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14633Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14634Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14635Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14636Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14637Peša?ki prelaz (Kladovo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14652Peša?ki prelaz (Krupanj)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14653Peša?ki prelaz (Krupanj)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14654Peša?ki prelaz (Krupanj)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14655Peša?ki prelaz (Krupanj)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14656Peša?ki prelaz (Krupanj)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14657Peša?ki prelaz (Krupanj)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14658Peša?ki prelaz (Krupanj)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14663Peša?ki prelaz (Koceljeva)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14664Peša?ki prelaz (Koceljeva)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14665Peša?ki prelaz (Koceljeva)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14681Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14683Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14684Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14685Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14686Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14687Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14688Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14689Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14690Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14691Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14692Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14694Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14695Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14794Peša?ki prelazi (Dimitrovgrad)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14818Raskrsnica Ulice Novosadske i Almaške ulice (Temerin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14819Raskrsnica Novosadske ulice i Ulice ?aki Lajoša (Temerin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14820Raskrsina Ulice ?aki Lajoša i Ulice Narodnog fronta (Temerin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14821Raskrsnica Novosadske ulice i Ulice Košut Lajoša (Temerin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14822Raskrsnica Novosadske ulice i Ulice Petefi Šandora (Temerin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14823Raskrsnica Novosadske ulice i Ulice Zmaj Jovine (Temerin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14824Raskrsnica Novosadske ulice i Ulice Rada Kon?ara (Temerin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14825Raskrsnica Novosadske ulice i Ulice Mladena Stojanovi?a (Ba?ki Jarak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14826Pesacki prelazi 207Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14827Peša?ki prelaz (Novi Pazar)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14828Peša?ki prelaz (Novi Pazar)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14829Peša?ki prelaz (Novi Pazar)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14833Peša?ki prelaz (Novi Pazar)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14834Peša?ki prelaz (Novi Pazar)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14835Peša?ki prelaz (Novi Pazar)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14836Peša?ki prelaz (Novi Pazar)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14905Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14907Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14908Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14909Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14910Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14911Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14912Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14913Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14914Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14915Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14916Pesacki prelaz 151Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14918Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14919Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14920Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14921Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14922Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14923Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
14925Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15081Raskrsnica Ulice Kneza Miloša i Ulice Tihomira ?or?evica (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15082Raskrsnica Ulice Kneza Miloša i Ulice Mom?ila Popovi?a (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15083Raskrsnica Ulice Kneza Miloša i Majora Milana Tepi?a (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15084Raskrsnica Ulice Kneza Miloša i Vojske Jugoslavije (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15085Raskrsnica Dušana Trivunca i Tihomira ?or?evi?a (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15088Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15089Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15090Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15091Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15092Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15093Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15094Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15095Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15097Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15098Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15112Peša?ki prelaz (Velika Plana)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15124Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15125Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15126Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15202Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15203Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15204Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15205Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15206Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15207Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15208Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15209Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15210Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15211Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15213Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15214Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15215Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15216Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15217Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15218Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15220Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15221Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15222Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15223Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15224Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15225Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15227Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15228Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15230Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15232Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15233Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15235Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15236Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15237Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15239Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15240Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15241Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15242Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15243Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15244Peša?ki prelazi (Pukovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15246Peša?ki prelaz (Novi Sad)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15247Peša?ki prelazKretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15248Peša?ki prelazKretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15250Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15251Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15354Peša?ki prelaz (Bajna bašta)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15406Peša?ki prelaz (Raška)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15407Peša?ki prelaz (Raška)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15457Peša?ki prelaz (Gluševica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15459Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15460Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15461Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15462Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15463Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15464Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15465Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15466Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15467Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15468Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15470Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15471Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15472Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15473Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15474Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15475Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15476Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15477Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15478Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15479Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15480Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15481Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15482Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15483Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15484Pesacki prelaz 228Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15500Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15502Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15503Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15504Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15505Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15508Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15509Peša?ki prelaz (Veliko Orašje)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15510Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15511Peša?ki prelaz (Arilje)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15538Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15539Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15540Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15541Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15542Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15543Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15545Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15546Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15547Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15548Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15549Pešaški prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15550Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15551Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15552Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15553Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15554Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15555Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15556Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15557Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15558Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15559Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15560Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15561Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15562Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15563Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15564Peša?ki prelaz (?a?ak) NE MOGU DA PRONADJEM ADRESU NA KARTIKretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15566Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15567Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15568Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15569Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15570Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15571Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15572Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15573Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15574Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15575Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15577Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15582Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15583Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15584Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15585Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15586Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15587Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15588Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15589Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15590Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15591Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15592Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15593Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15594Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15595Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15596Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15597Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15610Peša?ki prelazi (Ub)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15797Peša?ki prelaz (Lu?ani)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15799Peša?ki prelaz (Gu?a, Lu?ani)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15828Peša?ki prelaz (Kraljevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15897Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15900Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15904Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15906Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15909Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15910Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15914Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15916Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15921Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15927Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15929Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15931Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15932Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15933Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15935Peša?ki prelaz (Senta)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15938Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15940Peša?ki prelaz (Senta)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15944Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15946Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15950Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15952Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15956Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15959Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
15984Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16001Pesacki prelaz 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16005Pesacki prelaz 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16011Pesacki prelaz 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16018Peša?ki prelaz (Novi Kneževac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16034Peša?ki prelaz (Beograd)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16035Peša?ki prelaz (Beograd)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16049Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16051Peša?ki prelaz (Smedervo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16053Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16066Peša?ki prelaz (Irig)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16283Peša?ki prelaz (Požega)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16303Peša?ki prelaz (Novi Kneževac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16308Peša?ki prelaz (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16310Peša?ki prelaz (Stara Pazova)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16410Peša?ki prelaz (Knjaževac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16416Peša?ki prelaz (Knjaževac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16437Raskrsnice, naselje Dobanovci (Sur?in)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16441Raskrsnica, naselje Jankovo (Sur?in)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16447Raskrsnice, naselje Be?man (Sur?in)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16452Raskrsnice, naselje Progar (Obrenovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16493Peša?ki prelaz (Apatin)-brisatiKretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16497Peša?ki prelaz (Apatin)-brisatiKretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16499Pesacki prelaz 68Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16502Pesacki prelaz 68Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16539Peša?ki prelaz (Lebane)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16553Peša?ki prelaz (Gra?anica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16554Peša?ki prelaz (Omoljica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16558Peša?ki prelaz (Novi Be?ej)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16565Peša?ki prelaz (Šid)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16574Peša?ki prelaz (Šid)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16575Peša?ki prelaz (Vršac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16678Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16679Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16684Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16692Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16697Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16706Pesacki prelaz 47Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16716Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16718Pesacki prelaz 47Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16723Pesacki prelaz 47Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16731Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16734Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16735Peša?ki prelaz (In?ija)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16745Peša?ki prelaz (In?ija)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16749Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16750Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16753Peša?ki prelaz (In?ija)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16756Pesacki prelaz 34Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16758Pesacki prelaz 47Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16760Pesacki prelaz 46Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16761Pesacki prelaz 46Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16773Pesacki prelaz 47Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16774Pesacki prelaz 47Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16775Pesacki prelaz 46Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16780Peša?ki prelaz (Kragujevac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
16784Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17177Raskrsnica ulice Dr Zorana Kamenkovi?a i Beogradske (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17181Raskrsnica ulice Cara Dušana i Beogradske (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17182Raskrsnica ulice Ive Lole Ribara i Beogradske (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17183Raskrsnica ulice Žarka Zrenjanina i Beogradske Ulice (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17246Pesacki prelazi 192Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17247Peša?ki prelaz (Svilajnac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17248Peša?ki prelaz (Svilajanc)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17330Peša?ki prelazi (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17359Raskrsnica Svetosavske ulice i Pupinove (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
17360Raskrsnica ulice Slobodana Bursa?a i Nemanjine (Zrenjanin)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
13979Peša?ki prelaz (Šabac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14016Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14037Peša?ki prelazi (Subotica)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14335Peša?ki prelaz (Veliko Gradište)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14560Peša?ki prelaz (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14571Raskrsnica Drin?i?eva ulice i Ulice Boška Buhe (Gornji Milanovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14682Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14693Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14906Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14917Peša?ki prelaz (Leskovac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15096Peša?ki prelaz (Aleksinac)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15231Pesacki prelazi 56Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15458Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15469Peša?ki prelaz (Pirot)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15507Peša?ki prelaz (Sokobanja)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15544Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15565Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15576Peša?ki prelaz (?a?ak)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15826Peša?ki prelaz (Kraljevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
15923Peša?ki prelaz (Smederevo)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
16020Peša?ki prelaz (?enta)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
16408Peša?ki prelaz (Knjaževac)-brisatiKretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
16688Peša?ki prelaz (Jagodina)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
16746Peša?ki prelaz (Niš)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
17355Pesacki prelaz (odgovor NE)Kretanje po mestu|Raskrsnica, peša?ki prelaz
14225Gradska knjižnica (Subotica)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
14226Gradska knjižnica (Subotica)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
14279Biblioteka " Dr Vi?entije Raki?"Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
14339Narodna biblioteka (Veliko Gradište)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
14697Narodna biblioteka (Kruševac)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
15028Narodna biblioteka "Veljko Petrovi?" (Obrovac)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
15375Gradska biblioteka "Božidar Kneževi?" (Ub)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
16143Narodna biblioteka (Ba?ka Topola)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
16428Narodna biblioteka "Radislav Nik?evi?" (Jagodina)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
16435Narodna biblioteka "Vuk Karadži?" (Bela Palanka)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
16498Biblioteka "Milovan Gliši?" (Mionica)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
16556Gradska biblioteka (Vršac)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
16656Narodna biblioteka "Raka Drainac" (Blace)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je loša
14646Biblioteka "Politika" (Krupanj)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
14668Biblioteka "Janko Veselinovi?" (Koceljeva)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
14960Narodna biblioteka "Radoje Domanovi?" (Leskovac)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
15037Narodna biblioteka "Veljko Petrovi?" (Neštin)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
16026Gradska biblioteka (Senta)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
16220Narodna biblioteka (Golubac)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
16673Opštinska biblioteka "Slovo" (Niš)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
17233Resavska biblioteka (Svilajnac)Kulturni život>Bibliotekapristupa?nost je u razvoju
15369Narodna biblioteka "Vuk Karadži?" (Ba?)Kulturni život>Biblioteka
8729Univerzitetska biblioteka ,,Svetozar Markovi?" (Beograd)Kulturni život>Biblioteka|Obrazovanjepristupa?nost je u razvoju
15032Kulturni centar - bioskop Vojvodina (Ba?ka Palanka)Kulturni život>Bioskoppristupa?nost je loša
16947Bioskop Šumadija (Lapovo)Kulturni život>Bioskoppristupa?nost je loša
14236Art bioskop "Aleksandar Lifka" (Subotica)Kulturni život>Bioskoppristupa?nost je u razvoju
14718Kulturni centar - bioskop (Kruševac)Kulturni život>Bioskoppristupa?nost je u razvoju
14340Kulturni centar (Veliko Gradište)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
14628Dom kulture (Krupanj)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
14952Dom kulture Roma (Leskovac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
14953Dom kulture (Pecenjevce, Leskovac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
14954Dom kulture (Breskovac, Leskovac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
14955Dom kulture (Grdelica)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
14956Dom kulture (Vu?je, Leskovac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
15029Dom kulture (Silbaš)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
15039Dom kulture (?elarevo)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
15631Centar za kulturu (Ku?evo)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16165Centar za kulturu - pozorišna sala (Stara Pazova)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16202Centar za kulturu (Stara Pazova)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16439Centar za kulturu (Bela Palanka)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16501Kulturni centar (Mionica)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16503Dom kulture (Babušnica)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16611Kulturni centar (Topola)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16647Kulturni centar "Drainac" (Blace)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16699Centar kulture (Vladi?in Han)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16860Kulturni centar (In?ija)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
16884Dom kulture "Studenica" (Uš?e)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
17227Kulturni centar "Radoje Domanovi?" (Ra?a)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
17993Dom kulture (Kovin)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je loša
14278Kulturni centar (Para?in)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
14719Kulturni centar - Upravna zgrada Doma omladine (Kruševac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
14720Kulturni centar - Kulturno prosvetna zajednica (Kruševac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
14721Kulturni centar - Legat Mili?a od Ma?ve (Kruševac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
14722Kulturni centar - De?iji centar - Pionirski park (Kruševac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
14961Leskova?ki kulturni centar (Leskovac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
15038Dom kulture (Pivnice)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
15101Centar za kulturu "Masuka" (Velika Plana)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
15600Dom kulture (?a?ak)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
15635Kulturno-obrazovni centar "Vuk Karadži?" (Plandište)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
15710Kulturna ustanova "Galerija 73" (Beograd)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
15711Kulturni centar (?ukarica)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
16016Centar za kulturu (Požarevac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
16149Dom kulture (Ba?ka Topola)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
16436Kulturni centar "Svetozar Markovi?" (Jagodina)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
16874Dom kulture “Vuk Karadži?” (Bujanovac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
17008Kulturni centar (Ruma)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
17041Institut Servantes (Beograd)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
17234Centar za kulturu (Svilajnac)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
17848Centar za kulturu i sport "Šumice" (Beograd)Kulturni život>Dom kulturepristupa?nost je u razvoju
15033Kulturni centar - Gradska galerija (Ba?ka Palanka)Kulturni život>Galerijapristupa?nost je loša
15103Centar za kulturu "Masuka" - galerija (Velika Plana)Kulturni život>Galerijapristupa?nost je u razvoju
8773Arheološki park (Kruševac)Kulturni život>Kulturno-istorijski spomenikpristupa?nost je loša
14277Zavi?ajni muzej "Para?in"Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
14959Narodni muzej (Leskovac)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
15034Muzej (Ba?ka Palanka)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
16128Narodni muzej (Požarevac)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
16177Narodni muzej M.Markovi?a (Požarevac)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
16186Narodni muzej-ku?a Dobrnjcevih (Požarevac)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
16198Upravna zgrada Narodni muzej Etnoparka Tulba (Požarevac)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
16204Narodni muzej-muzej kulturne istorije (Požarevac)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
16212Narodni muzej-fondacija Požareva?ki mir (Požarevac)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
16442Zavi?ajni muzej (Jagodina)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je loša
14228Gradski muzej (Subotica)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je u razvoju
14669Muzej (Koceljeva)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je u razvoju
16022Gradski muzej (Kanjiža)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je u razvoju
16162Muzej Ba?ke Topole "Art Gallery" (Ba?ka Topola)Kulturni život>Muzejpristupa?nost je u razvoju
14230Narodno pozorište (Subotica)Kulturni život>Pozorištepristupa?nost je loša
17200Prvo prigradsko pozorište (Lazarevac)Kulturni život>Pozorištepristupa?nost je loša
14231Narodno pozorište (Subotica)Kulturni život>Pozorištepristupa?nost je u razvoju
14717Pozorište (Kruševac)Kulturni život>Pozorištepristupa?nost je u razvoju
14958Narodno pozorište (Leskovac)Kulturni život>Pozorištepristupa?nost je u razvoju
10342Poljoprivredna apoteka Dzugurda (Aleksandrovac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
10346Poljoprivredna apoteka Unikomerc (Aleksandrovac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
10607Poljoprivredna apoteka Semenarna (Leskovac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
10624Poljoprivredna apoteka Miti? (Leskovac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
11142Poljoprivredna apoteka semena (Vrnja?ka banja)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
12117Veterinarska apoteka (Kruševac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
12603Poljoprivredna apoteka "Duga" (Aleksandrovac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
12659Poljoprivredna apoteka BIO FRUCT (Brus)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
13320Poljoprivredna apoteka "Oaza", SvrljigKupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
13322Poljoprivrednja apoteka "Semenarna" (Svrljig)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
13421Poljoprivredna apoteka (Svrljig)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
13457Poljoprivredna apoteka Junior (Kruševac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
13738Poljoprivredna apoteka Izvor (Svrljig)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
13847Poljoprivredna apoteka (Aleksinac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je loša
10299Veterinarska apoteka (Kraljevo)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je u razvoju
10838Poljoprivredna apoteka "Miti? 2" (Leskovac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je u razvoju
11354Poljoprivredna apoteka 2 (Trstenik)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je u razvoju
12329Poljoprivredna apoteka "Semenara" (Aleksinac)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je u razvoju
12800Poljoprivredna apoteka "Agrotim" (Kikinda)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je u razvoju
13831Poljoprivredna apoteka "Fini vet" (Kikinda)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je u razvoju
17691Poljprivredna apoteka "Agro Dukat 24" (Beli Potok)Kupovina>Prodavnicapristupa?nost je u razvoju
9303Tržni Centar Uš?eKupovina>Tržni centarpristupa?nost je dobra
12035TC Pionir, KragujevacKupovina>Tržni centarpristupa?nost je loša
14752Zdravstvena ambulanta Bela Voda (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14754Zdravstvena ambulanta ?itluk (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14758Zdravstvena ambulanta ?unis (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14759Zdravstvena ambulanta Dvorane (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14761Zdravstvena ambulanta Globoder (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14762Zdravstvena ambulanta Gornji Stepoš (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14763Zdravstvena ambulanta Jablanica (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14765Zdravstvena ambulanta Kaonik (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14766Zdravstvena ambulanta Konjuh (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14768Zdravstvena ambulanta (Kruševac, Kukljin)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14773Zdravstvena ambulanta (Padež, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14779Zdravstvena ambulanta (Šanac, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14780Zdravstvena ambulanta (Šašilovac, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14783Zdravstvena ambulanta (Kruševac, Sušica)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14784Zdravstvena ambulanta (Kruševac, Ujedinjene nacije)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14785Zdravstvena ambulanta (Velika Lomnica)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
14786Zdravstvena ambulanta (Kruševac, Veliki Kupci)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
15003Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" (Kara?or?evo)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
15011Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" (Silbaš)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
15013Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" (?elarevo)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
15839Dom zdravlja Novi Sad, Ambulanta Sremski Karlovci 202 (Sremski Karlovci)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je loša
9211Zdravstvena stanica 2, LeskovacMedicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
12472Zdravstvena ambulanta (Kikinda)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14673Ambulanta Donje Crniljevo (Koceljeva)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14751Zdravstvena ambulanta Balši?eva (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14753Zdravstvena ustanova Bivolje (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14755Zdravstvena ambulanta Dedina (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14756Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14757Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14760Zdravstvena ambulanta Gari-Cerova-Pakašnica (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14764Zdravstvena ambulanta Jasika (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14767Služba ku?nog le?enja i nege (Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14771Zdravstvena ambulanta (Mudrakovac, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14772Zdravstvena ambulanta (Nova pijaca, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14774Zdravstvena ambulanta (Parunovac, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14777Zdravstvena ambulanta (Rasadnik, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14778Zdravstvena ambulanta (Ribarska banja, Kruševac)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14787Poliklinika DCM, LeskovacMedicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
15004Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovic" (Gajdobra)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
15006Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" (Mladenovo)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
15007Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" (Neštin)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
15012Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" (Ba?ka Palanka)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
15014Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" - Bratstvo 78 (Ba?ka Palanka)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
17329Druga zdravstvena ambulanta (Dolja-Crni šor, Zrenjanin)Medicinske potrebe>Ambulantapristupa?nost je u razvoju
14206Dom zdravlja (ambulanta Pali?, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14207Dom zdravlja (ambulanta Mala Bosna, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14208Dom zdravlja (ambulanta Hajdukovo, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14209Dom zdravlja (ambulanta Bikovo, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14210Dom zdravlja (ambulanta Bajmok, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14211Dom zdravlja (ambulanta Grani?ar, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14212Dom zdravlja (ambulanta ?ur?in, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14213Dom zdravlja (ambulanta 7, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14214Dom zdravlja (ambulanta 6, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14215Dom zdravlja (ambulanta 5, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14216Dom zdravlja (ambulanta 4, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14217Dom zdravlja (ambulanta 2, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14218Dom zdravlja (ambulanta br. 3, Subotica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15496Dom zdravlja (Pirot, ambulanta Tijabare)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15697Dom zdravlja Dr Simo Miloševi? (Ambulanta Velika Moštanica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15698Dom zdravlja Dr Simo Miloševi?, (Ambulanta Ostružnica)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
16523Dom zdravlja "Grocka" (Ambulanta Brestovik)Medicinske potrebe>Ambulanta|Medicinske potrebe>Dom zdravlja
9326Centralna Apotekarska Ustanova (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9341Apoteka (Aleksandrovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9574Apoteka Sveti Nikola (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9606Apoteka Hipokrat (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9608Apoteka Ana (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9609Apoteka Farmakom (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9614Apoteka Džuni? (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9636Apoteka Higija (Vrnja?ka banja)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9637Apoteka MERKUR (Vrnja?ka banja)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9814Apoteka "Aleksandar Farm" (Vrnja?ka banja)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10640Apoteka Benefarm (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10856Apoteka Marinkovi? (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10865Gradska apoteka (Trstenik)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10895Apoteka Dorotej (Kruševac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10896Apoteka Atanackovi? (Kruševac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10897Apoteka Kedrovi? (Kruševac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10898Apoteka (Lazarica, Kruševac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
10900Apoteka Goodwill (Kruševac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
11666Apoteka Maja (Trstenik)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
12049Apoteka "Farmacija" (Beograd)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
12126Apoteka "Farmacia" (Beograd)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
12136Apoteka Pharmacy (Beograd)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
12187Apoteka (Beograd)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
12443Apoteka (Kikinda)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
12661Apoteka (Beograd)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
12667Apoteka (Beograd)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
13159Apoteka Jasfarm (Kraljevo)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
13167Apoteka ML (Kraljevo)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
13830Apoteka (Niš)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
13888Apoteka (Niš)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
17158Apoteka (Zrenjanin)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je loša
9163Apoteka 1. Maj, LeskovacMedicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
9168Apoteka Sutjeska, LeskovacMedicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
9491Apoteka "Melem" (Vrnja?ka banja)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
9605Apoteka Sutjeska (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
9607Apoteka De?iji dispanzer (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
9615Kukareva apoteka (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
9811Apoteka (Kraljevo)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
10002Apoteka "Arnika" (Aleksinac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
10322Apoteka "Beofarm" (Kraljevo)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
10833Apoteka "Jasmin Farm" (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
10845Apoteka "Džuni?" (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11279Apoteka "Celsius" (Kikinda)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11282Apoteka "Jov?i?" (Aleksinac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11283Apoteka "Herba" (Aleksinac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11308Apoteka "Boban T" (Trstenik)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11336Apoteka "Aleksandra" (Trstenik)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11543Apoteka "Medika" (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11550Apoteka "Džuni?" (Leskovac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11574Apoteka "Zdravlje" (Trstenik)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11596Apoteka "Higija" (Niš)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11872Apoteka (Niš)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
11899Apoteka Medica (Trstenik)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
12299Apoteka (Kikinda)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
12559Apoteka "Fillfarm" (Trstenik)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
12577Apoteka - ogranak 2 (Kikinda)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
12586Apoteka (Kikinda)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
12616Apoteka (Brus)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
12879Apoteka "Oaza" (Kraljevo)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
13104Apoteka (Niš)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
13312Apoteka "Herbavita" (Kikinda)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
13343Apoteka "Dositej" (Kraljevo)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
13434Apoteka Radosavljevi? (Kraljevo)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
13897Apoteka "Iris" (Kikinda)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
13963Apoteka (Kruševac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
14219Apoteka SuboticaMedicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
14220Apoteka (Subotica)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
14221Apoteka (Subotica)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
14222Apoteka (?antavir, Subotica)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
14223Apoteka (Subotica)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
14696Apoteka (Kruševac)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
14789Apoteka Hipokrat LeskovacMedicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
15015Apoteka (Pivnice)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
15995Gradska apoteka (Senta)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
16189Apoteka 136 (Kosjeri?)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
16466Apoteka (Jagodina)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
17410Apoteka "Jankovi?" (Zrenjanin)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
17411Apoteka "Lipa" (Zrenjanin)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
17548Apoteka (Zrenjanin)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
17683Apoteka (Zrenjanin)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
17797Apoteka "Herba" (Zrenjanin)Medicinske potrebe>Apotekapristupa?nost je u razvoju
9409Apoteka HrastMedicinske potrebe>Apoteka
9410Apoteka HrastMedicinske potrebe>Apoteka
9412Apoteka HrastMedicinske potrebe>Apoteka
9414Apoteka FloraMedicinske potrebe>Apoteka
9654Apoteka KsenijaMedicinske potrebe>Apoteka
9679Apoteka Filly farmMedicinske potrebe>Apoteka
9909Poljuprivredna apoteka airosMedicinske potrebe>Apoteka
9943Apoteka In PharmaMedicinske potrebe>Apoteka
10204APOTEKARSKA USTANOVA KRALJEVO, APOTEKA CRVENI KRSTMedicinske potrebe>Apoteka
10205APOTEKARSKA USTANOVA KRALJEVO, APOTEKA HIGIJENSKI ZAVODMedicinske potrebe>Apoteka
10206APOTEKARSKA USTANOVA KRALJEVO, APOTEKA ZDRAVLJEMedicinske potrebe>Apoteka
10210ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA IN PHARMAMedicinske potrebe>Apoteka
10672Poljoprivredna apoteka Giric, LeskovacMedicinske potrebe>Apoteka
10950Apoteka NevenMedicinske potrebe>Apoteka
10977Veterinarska apotekaMedicinske potrebe>Apoteka
11229Poljoprivredna apoteka PlodMedicinske potrebe>Apoteka
11233Veterinarska apotekaMedicinske potrebe>Apoteka
11444Poljoprivredna apoteka 2Medicinske potrebe>Apoteka
11455Apoteka KrusevacMedicinske potrebe>Apoteka
11720ApotekaMedicinske potrebe>Apoteka
11995Apoteka HemofarmMedicinske potrebe>Apoteka
12254Apoteka Prima IIIMedicinske potrebe>Apoteka
12473ApotekaMedicinske potrebe>Apoteka
12993Poljoprivredna apotekaMedicinske potrebe>Apoteka
13355Apoteka "Žalfija" (Svrljig)Medicinske potrebe>Apoteka
13505APOTEKAMedicinske potrebe>Apoteka
13508APOTEKA HYGIAMedicinske potrebe>Apoteka
13747Poljoprivredna apoteka TAKIMedicinske potrebe>Apoteka
13774ApotekaMedicinske potrebe>Apoteka
17324Apoteka Dionis 24Medicinske potrebe>Apoteka
17630Apoteka Elemir 24Medicinske potrebe>Apoteka
12459Opšta bolnica PožarevacMedicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je loša
17139Dom zdravlja Dr Bosko Vrebalov 24Medicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je loša
9134Specijalna bolnica "Merkur"Medicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
9167Opšta bolnica LeskovacMedicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
14501Specijalna bolnica za plu?ne bolesti "Dr Budislav Babi?"Medicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
14549Opšta bolnica Gornji MilanovacMedicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
14788Opšta bolnica - rehabilitacija LeskovacMedicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
16531Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Junakovi?" (Apatin)Medicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
16871Opšta bolnica ?uprijaMedicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
17150Opšta bolnica "Sveti Jovan"Medicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
17192Opšta bolnica "Sveti Jovan" (Zrenjanin)Medicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
17637Opšta bolnica "?or?e Joanovi?"Medicinske potrebe>Bolnicapristupa?nost je u razvoju
9193Gradska bolnica, LeskovacMedicinske potrebe>Bolnica
9231Opsta Bolnica LeskovacMedicinske potrebe>Bolnica
9276Specijalna bolnicaMedicinske potrebe>Bolnica
9328Vojna BolnicaMedicinske potrebe>Bolnica
9493Specijalna bolnica za interne bolestiMedicinske potrebe>Bolnica
9529Opsta Bolnica SentaMedicinske potrebe>Bolnica
10079Vojna Bolnica NisMedicinske potrebe>Bolnica
10540Opsta bolnicaMedicinske potrebe>Bolnica
10931BolnicaMedicinske potrebe>Bolnica
11184Partizanska bolnicaMedicinske potrebe>Bolnica
11443Bolnica Sveti NikolaMedicinske potrebe>Bolnica
12316Opsta bolnicaMedicinske potrebe>Bolnica
16453Opsta bolnica Jagodina 47Medicinske potrebe>Bolnica
16468Opsta bolnica Vrsac 107Medicinske potrebe>Bolnica
16488Opsta bolnica Vrsac 107Medicinske potrebe>Bolnica
17153Opsta Bolnica djordje Joanovic 24Medicinske potrebe>Bolnica
9143Dom zdravlja (Pirot)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je loša
14545Dom zdravlja (Vlasotince)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je loša
17088Dom Zdravlja (Niška Banja)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je loša
15605Dom zdravlja "Dr Dragiša Mišovi?" (?a?ak)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je loša|pristupa?nost je u razvoju
8728Dom zdravlja "Dr. Simo Miloševi?" - pedijatrija (Beograd, ?ukari?ka padina)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
8779Dom zdravlja (Be?ej)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
9207Dom zdravlja LeskovacMedicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
14313Dom zdravlja ''Para?in'' (Para?in)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
14314Ambulanta StubicaMedicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
14315Dom zdravlja Paracin, Ambulanta Donje Vidovo 225Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
14500Dom zdravlja "Bela Crkva" (Bela Crkva)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
14509Dom zdravlja "Kanjiža" (Kanjiža)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
14548Dom zdravlja (Gornji Milanovac)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
15017Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanovi?" - centralni dom zdravlja (Ba?ka Palanka)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
15020Ambulanta Doma zdravlja "dr Mladen Stojanovi?" (Nova Gajdobra)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
15100Dom zdravlja "dr Milan - Bane Djor?evi?" (Velika Plana)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
15789Dom zdravlja "Be?ej" (Be?ej)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
16083Dom zdravlja (Požarevac)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
16094Dom zdravlja (Ose?ina)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
16117Dom zdravlja (Žabalj)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
16297Dom zdravlja "Aran?elovac" (Aran?elovac)Medicinske potrebe>Dom zdravljapristupa?nost je u razvoju
9104Dom zdravlja "Dr Milutin Ivkovi?" (Palilula, Beograd)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
9121Dom zdravlja "Dr Nikola Džami?" (Vrnja?ka Banja)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
9553Dom zdravlja (Niš)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
9869Dom zdravlja (Grdelica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
10863Dom zdravlja "Dr Sava Stanojevi?" (Trstenik)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
12189Dom zdravlja dr Milutin Ivkovi? (Beograd, zdravstvena stanica Karaburma)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
13940Dom Zdravlja (stomatološka služba, Pirot)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
13980Dom zdravlja (Doljevac)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14198Dom zdravlja (?antavir, Subotica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14199Dom zdravlja (Subotica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14200Dom zdravlja (Subotica, Novi Žednik)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14201Dom zdravlja (Subotica, Peš?ara)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14202Dom zdravlja (Subotica, Stari Žednik)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14203Dom zdravlja (Subotica, Ba?ki vinogradi)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14204Dom zdravlja (Mali Bajmok, Subotica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14205Dom zdravlja (Tavankut, Subotica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14466Dom zdravlja "Gerasim Popovi?" (Aleksandrovac)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14467Dom zdravlja "Gerasim Popovi?" (Aleksandrovac, Hitna služba)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14672Dom zdravlja Dr Darinka Luki? (Koceljeva)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14940Dom zdravlja (Leskovac)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15495Dom zdravlja (Pirot, školski dispanzer, de?ija stomatologija)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15497Dom zdravlja (Pirot, stomatologija)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15514Dom zdravlja (Raška)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15695Dom zdravlja Dr Simo Miloševi? (Zdravstvena stanica Srem?ica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15696Dom zdravlja Dr Simo Miloševi? (Zdravstvena stanica Umka)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
15988Dom zdravlja (Senta)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
16235Dom zdravlja (Se?anj)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
16463Dom Zdravlja (Bela Palanka)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
16464Dom zdravlja (Mionica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
16471Dom zdravlja dr Jovan Risti? (Babušnica)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
16992Dom zdravlja (Ruma)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
17017Dom zdravlja (Opovo)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
17237Dom zdravlja (Bratunac)Medicinske potrebe>Dom zdravlja
14790Zubna poliklinika LeskovacMedicinske potrebe>Poliklinikapristupa?nost je u razvoju
14769Laboratorijska služba (Kruševac)Medicinske potrebe>Specijalisti?ka ordinacijapristupa?nost je u razvoju
14770Medicina rada (Kruševac)Medicinske potrebe>Specijalisti?ka ordinacijapristupa?nost je u razvoju
14775Služba patronaže (Kruševac)Medicinske potrebe>Specijalisti?ka ordinacijapristupa?nost je u razvoju
14776Preventivni centar (Kruševac)Medicinske potrebe>Specijalisti?ka ordinacijapristupa?nost je u razvoju
14781Služba hitne medicinske pomo?i (Kruševac)Medicinske potrebe>Specijalisti?ka ordinacijapristupa?nost je u razvoju
14782Služba stomatološke zdravstvene zaštite (Kruševac)Medicinske potrebe>Specijalisti?ka ordinacijapristupa?nost je u razvoju
10245Auto škola Vesna, (Leskovac)Obrazovanjepristupa?nost je loša
10745Prva skola nedostaje lokacijaObrazovanjepristupa?nost je loša
16317Institut za patologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Institut za patološku fiziologiju ,,Ljubomir Buba Mihajlovi?'', Institut za farmakologiju, klini?ku farmakologiju i toksikologiju, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanjepristupa?nost je loša
16359Institut za epidemiologiju, Institut za humanu genetiku, Institut za medicinsku fiziologiju ,,Rihard Burjan'', Institut za histologiju i embriologiju ,,Aleksandar Dj. Kosti?'', Institut za hemiju i medicinu, Institut za biofiziku u medicini, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanjepristupa?nost je loša
16397Institut za patološku fiziologiju ,,Ljubomir Buba Mihajlovi?'', Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanjepristupa?nost je loša
16403Institut za medicinsku statistiku i informatiku i Institut za socijalnu medicinu, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanjepristupa?nost je loša
16429Institut za patologiju, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Institut za patološku fiziologiju ,,Ljubomir Buba Mihajlovi?'', Institut za farmakologiju, klini?ku farmakologiju i toksikologiju, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanjepristupa?nost je loša
8730Centar za promociju nauke, galerija (Beograd)Obrazovanjepristupa?nost je u razvoju
9269Knjižara Fakulteta za islamske studije (Novi Pazar)Obrazovanjepristupa?nost je u razvoju
9527Istraživacka stanica Petnica (Valjevo)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
9901Auto škola "Saša" (Vrnja?ka Banja)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
11225Škola stranih jezika"Oxford" (Aleksandrovac)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
11407Auto škola "M&S" (Trstenik)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
11800Škola stranih jezika Kraft ( Niš)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
12027Škola engleskog jezika "Vrabac" (Kragujevac)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
12206Auto škola "Best" (Aleksandrovac)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
12228Dom u?enika srednjih škola (Trstenik)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
12280Auto škola "GOLF" (Vrnja?ka Banja)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
12506Auto škola "Pop expres" (Aleksandrovac)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
13054Auto skola SASA (Kraljevo)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
13858Škola engleskoj jezika Big Ben (Niš)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
14096Muzicka škola (Subotica)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
15614Sportsko-rekreativni centar "Školarac" (Ub)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
15968Muzi?ka škola "dr Miloje Milojevi?" (Kragujevac)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
16639Muzi?ka škola "Stevan Hristi?" (Apatin)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je loša
10945Škola gitare "?upavko" (Beograd)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
12091Auto škola "Lela" (Trstenik)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
15022Specijalna osnovna i srednja škola "11.Oktobar" (Leskovac)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
15712Muzi?ka škola "Vatroslav Lisinski" (Beograd)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
15800Institut "Mihajlo Pupin" (Beograd)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
16417Specijalna škola 14. Oktobar (Niš)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
16636Škola sa domom za u?enike ošte?enog sluha i govora "11 Maj" (Jagodina)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
16742Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (Novi Sad)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
17039Škola stranih jezika "Verbatim" (Vra?ar, Beograd)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
17040Škola stranih jezika "St. Nicolas School" (Voždovac, Beograd)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
17902Vaspitno-popravni dom (Kruševac)Obrazovanje>Druga vrsta školepristupa?nost je u razvoju
12838Institut za mentalno zdravlje (Beograd)Obrazovanje>Druga vrsta škole|Medicinske potrebe>Klinikapristupa?nost je loša
9118Gimnazija Leskovac (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9141Gimnazija Pirot (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9142Mlekarska škola (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9161Osnovna škola "12. septembar" (Majdanpek)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9203Gimnazija Vrnja?ka Banja (Vrnja?ka Banja)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9204Ugostiteljsko turisti?ka škola (Vrnja?ka Banja)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9249Osnovna škola Radoje Domanovi? (Bratmilovce)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9251Osnovna škola Radoje Domanovi? ( Manojlovce)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9261Osnovna škola "Aca Aleksi?" (Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9270Osnovna škola Jovan Jovanovi? Zmaj (Novi Pazar)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9306Osnovna škola "28. Novembar" (Novi Pazar)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9310Aleksina?ka gimnazija (Aleksinac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9374Ekonomska škola "?uka Dini?" (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9378Poljoprivredna škola (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9440Osnovna škola "Rifat Burdževi? Tršo" (Novi Pazar)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9494Osnovna škola Mladost (Vrnjci)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9513Ekonomsko-trgovinska škola (Novi Pazar)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9612Muzi?ka škola "Stanislav Binicki" (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9696Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Selo Stubal)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9697Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Selo Vrbnica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9699Osnovna škola "Knez Lazar" (Veliki Kupci)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9702Visoka-tehni?ka škola strukovnih studija (Niš)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9703Mašinsko-tehni?ka škola "15. maj" (Niš)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9716Tehni?ka škola "Stevan Prota Dimitrijevi?" (Aleksinac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9724Gimnazija "Bora Stankovi?" (Niš)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9767Peta beogradska gimnazija (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
9932Osnovna škola "Branko Radi?evi?" (Podunavci)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10036Srednja medicinska škola (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10042Gimnazija u ?a?ku (?a?ak)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10069Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Šabac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10070Osnovna škola "Janko Veselinovi?" (Šabac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10110Srednja geodetska škola (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10225Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Šabac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10313Hemijsko-prehrambena i tekstilna škola "Uroš Predi?" (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10414Osnovna škola "Radoje Domanovi?"Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10416Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Žitni Potok)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10523Gimnazija (Kraljevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10539Srednja tehni?ka PTT škola (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10542Dvanaesta beogradska gimnazija (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10545Osnovna škola Janko VeselinovicObrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10553Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola Despot ?ura? (Smederevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10560Osnovna škola "Sele Jovanovi?" (Šabac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10561Osnovna škola "Laza K. Lazarevi?" (Šabac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10562Osnovna škola "Stojan Novakovi?" (Šabac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10747Osnovna škola "Laza K. Lazarevi?" (Šabac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
10763Srednja ekonomska škola (Sombor)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11006Gimnazija u Kruševcu (Kruševac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11018Osnovna škola Sveti Sava (Kosovska Mitrovica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11224Osnovna škola "Prota Stevan Popovi?" (?umi?)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11257Tehni?ka škola "Mihailo Petrovi? Alas"(Kosovska Mitrovica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11351Gimnazija "Vuk Karadži?a" (Trstenik)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11352Tehni?ka škola (Trstenik)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11607Srednja škola "Dr ?or?e Natoševi?" (In?ija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11664Osnovna škola "Živadin Apostolovi?"Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11691Osnovna muzi?ka škola "Slobodan Malbaški" (Kikinda)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11829Osnovna škola "Aca Aleksi?" (Tuleš, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11830Osnovna škola "Aca Aleksic" (Bzenice, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11901Osnovna škola "Miodrag ?ajetinac ?ajka" (Trstenik)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11918Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Donji Vratari, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11928Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (La?isled, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
11931Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Mrmoš, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12090Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Šljivovo, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12096Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Gornja Zleginja, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12100Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12192Osnovna škola "Aca Aleksi?" (Latkovac, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12195Osnovna škola "Aca Aleksi?" (Puhovac, Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12470Tehni?ka škola (Kikinda)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12881Osnovna škola "Jovan Jovanovi? Zmaj" (Brus)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
12884Srednja škola (Brus)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
13223Muzi?ka škola "Stankovi?" (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
13370Osnovna škola Dimitrija Tucovi?a (Kraljevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
13500Gimnazija "Dušan Vasiljev" (Kikinda)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
13503Ekonomsko - trgovinska škola (Kikinda)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
13916Osnovna škola "Knjeginja Milica" (Po?ekovina, Trstenik)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
13936Mlekarska škola sa domom u?enika "Dr Obren Peji?" (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
13943Gimnazija Pirot (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14097Srednja medicinska škola (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14098Ekonomska srednja škola Bosa Mili?evi? (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14099Hemijsko-tehnološka škola (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14101Politehni?ka škola (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14106Osnovna škola "?uro Salaj" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14118Osnovna škola "Se?enji Ištvan" (Subotica, Kelebija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14119Osnovna škola "Se?enji Ištvan" (Subotica, Salaji)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14120Osnovna škola " Se?enji Ištvan" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14123Osnovna škola "Sonja Marinkovi?" 59Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14125Osnovna škola Sveti Sava (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14126Osnovna škola "Sveti Sava" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14127Osnovna škola " Vuk Karadži?" (Subotica, Rata)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14132Osnovna škola "Pionir" (Subotica, Stari Žednik)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14135Osnovna škola "Ivan Milutinovi?" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14136Osnovna škola "Ivan Goran Kova?i?" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14137Osnovna škola "Hunjadi Janoš" (Subotica, ?antavir)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14307Tehnološka škola (Para?in)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14308Gimnazija Para?in (Para?in)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14352Osnovna škola „Miša Živanovi?” (Veliko Gradište, ?ešljeva Bara)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14353Osnovna škola „Miša Živanovi?” (Veliko Gradište, Pe?anica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14354Osnovna škola „Miša Živanovi?” (Veliko Gradište, Ljubinje)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14355Osnovna škola „Miša Živanovi?” (Veliko Gradište, Desine)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14356Osnovna škola „Miša Živanovi?” (Veliko Gradište, Kamijevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14357Osnovna škola „Miša Živanovi?” (Veliko Gradište, Carevac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14358Osnovna škola „Miša Živanovi?” (Veliko Gradište, Srednjevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14362Osnovna škola „Vuk Karadži?” (Veliko Gradište, ?urakovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14363Osnovna škola „Vuk Karadži?” (Veliko Gradište, Kurja?e)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14364Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” (Veliko Gradište)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14366Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Topolovnik, Veliko Gradište)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14367Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” (Veliko Gradište, Ram)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14368Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” (Veliko Gradište, Ostrovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14369Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” (Veliko Gradište, Zatonje)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14370Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” (Veliko Gradište, Kisiljevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14371Osnovna škola „Ivo Lola ribar” (Veliko Gradište, Tribrode)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14372Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" (Kusi?e, Veliko Gradište)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14373Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” (Veliko Gradište, Požeženo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14507Osnovna škola „Jovan Jovanovi? Zmaj” (Kanjiža)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14641Srednja tehni?ka škola Sveti Sava (Kladovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14659Osnovna škola "Žikica Jovanovi? Španac" (Krupanj, Bela Crkva)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14661Osnovna škola "Borivoje Milojevi?" (Krupanj, Tomanj)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14965Hemijsko-tehnološka škola (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14970Osnovna škola „Kosta Stamenkovi?” (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14972Gimnazija Leskovac (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14974Škola za tekstil i dizajn (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14978Osnovna škola „15. oktobar” (Ba?ka Palanka, Pivnice)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14981Osnovna škola „Bra?a Novakov”, izdvojeno odeljenje (Ba?ka Palanka, Despotovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14982Osnovna škola „Bra?a Novakov”, izdvojeno odeljenje (Ba?ka Palanka, Parage)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14984Osnovna škola „Bra?a Novakov” (Ba?ka Palanka, Silbaš)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14986Osnovna škola „Trajko Stamenkovi?” (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14987Osnovna škola "Desanka Maksimovi?" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14991Osnovna škola "Sveti Sava" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14993Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14996Osnovna škola "Zdravko ?elar" (?elarevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14997Škola za osnovno muzi?ko obrazovanje "Stevan Hristi?" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14998Osnovna škola "Vasa Pelagi?" (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15000Medicinska škola (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15001Tehni?ka škola "9. Maj" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15016Srednja škola (Grdelica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15018Osnovna škola "Desanka Maksimovi?" (Gredelica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15026Turisti?ko-ugostiteljska škola (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15030Srednja škola "Svetozar Krsti? Toza" (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15121Osnovna škola "Vožd Kara?or?e" (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15309Osnovna i srednja škola "9. maj" (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15367Osnovna škola "Aleksa Šanti?" (Ba?, Vajska)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15370Gimnazija "Branislav Petronijevic" (Ub)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15371Tehni?ka škola (Ub)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15377Niža muzi?ka škola Petar Stojanovi? (Ub)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15518Gimnazija Raška (Raška)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15519Mašinska škola (Raška)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15618Ekonomsko-trgovinska i mašinska škola (Ku?evo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15622Osnovna škola " Veljko Dugoševi?" (Ku?evo, Turija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15623Osnovna škola "Živojin Žika Popovi?" (Ku?evo, Rabrovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15624Osnovna škola "Slobodan Jovi?" (Ku?evo, Voluja)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15625Osnovna škola "Ugrin Brankovi?" (Ku?evo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15715Osnovna škola "Filip Kljaji? Fi?a" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15717Osnovna škola "Ljuba Nenadovi?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15719Osnovna škola "Vuk Karadži?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15720Osnovna škola "?or?e Krsti?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15722Osnovna škola "Duško Radovi?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15725Osnovna škola "Miloš Crnjanski" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15728Osnovna škola "Vladimir Nazor" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15730Osnovna škola "Ujedinjene nacije" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15949Osnovna škola "Milutin i Draginja Todorovi?" (Kragujevac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15977Druga kragujeva?ka gimnazija (Kragujevac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
15990Osnovna škola "?ura Jakši?" (Kragujevac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16080Osnovna škola "?irilo i Metodije" (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16135Elektrotehni?ka škola Vuk Karadži? (Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16145Gimnazija "Branko Radi?evi?" (Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16152Osnovna škola 'Boško Palkovljevi? Pinki (Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16157Osnovna škola Rastko Nemanjic-Sveti Sava (Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16168Osnovna škola Vladislav Petkovi? Dis (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16182Osnovna škola Desanka Maksimovi? (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16193Osnovna škola "Bratstvo - Jedinstvo" (Bajša, Ba?ka Topola)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16224Osnovna škola "Pavle Savi?" (Zvezdara, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16225Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Krivaja, Ba?ka Topola)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16226Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Anton Skala" (Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16238Osnovna škola "23. oktobar" (Golubinci)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16254Osnovna škola "Slobodan Savkovi?" (Stari Banovci, Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16265Osnovna škola 'Vera Miš?evi?'Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16269Osnovna škola "Ivan Goran Kova?i?" (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16281Osnovna škola "Nikola Tesla" (Ba?ka Topola)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16352Osnovna muzi?ka škola "Vladimir ?or?evi?" (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16354Škola za osnovno muzi?ko obrazovanje (Ba?ka Topola)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16361Osnovna škola "18. Oktobar" (Novo Orahovo, Ba?ka Topola)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16425Predškolska ustanova i osnovna škola Bubanj Heroji (Niš)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16440Škola za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Varjaski (Vršac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16525Srednja škola "Mionica" (Mionica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16528Gimnazija "Vuk Karadži?" (Babušnica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16535Tehni?ka škola (Babušnica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16568Osnovna škola "Mladost" (Prigrevica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16573Osnovna skola "Milan Blagojevi?" (Natalinci)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16645Tehni?ka škola (Apatin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16648Osnovna škola "Milan Mijalkovi?" (Jagodina)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16649Osnovna škola "Živko Tomi?" (Topola, Donja Šatornja)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16672Osnovna škola "Stojan Novakovic"Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16707Osnovna škola "Mladost" Prigrevica, Fiskulturna salaObrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16724Osnovna Škola "Mladost" Prigrevica, Sportska halaObrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
16900Tehni?ka škola Mihajlo Pupin (In?ija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
17057Osnovna škola "Jovan Jovanovi? Zmaj" (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
17243Srednja škola "Svilajnac" (Svilajnac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
17994Osnovna škola "?ura Jakši?" (Kovin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
17995Osnovna škola "Jovan Jovanovi? Zmaj" (Kovin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
18003Medicinska škola (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša
14310Ekonomsko-trgovinska škola (Para?in)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je loša|pristupa?nost je u razvoju
9129Osnovna škola "Popinski borci" (Vrnja?ka Banja)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9135Osnovna škola "Sveti Sava" (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9136Osnovna škola "8. septembar" (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9137Osnovna škola "Dušan Radovi?" (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9138Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9139Ekonomska škola (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9140Tehni?ka škola (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9144Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Mladost" (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9344Srednja škola Sveti Trifun (Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9509Osnovna škola Bratstvo (Novi Pazar)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9624Gimnazija i ekonomska škola "Branko Radi?evi?" (Kovin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9735Osnovna škola Dubrava (Knjaževac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9736Osnovna škola Vuk Karadži? (Knjaževac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9781Osnovna škola "Jelena ?etkovi?" (Zvezdara, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
9922Osnovna škola "Petar Petrovi? Njegoš" (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
10376Pravno-poslovna škola (Niš)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
11605Osnovna škola "Jovan Popovi?" (In?ija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
12793Osnovna škola "Feješ Klara" (Kikinda)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
13942Škola za osnovno i srednje obrazovanje "Mladost" (Pirot)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14100Gimnazija za talentovane u?enike Deže Kostolanji (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14104Tehni?ka škola Ivan Sari? (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14116Osnovna škola "Petefi Šandor" (Hajdukovo, Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14121Osnovna škola "Se?enji Ištvan" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14122Osnovna škola " Sonja Marinkovi?" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14124Osnovna škola "Sveti Sava" (Subotica, Bikovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14128Osnovna škola " Vuk Karadži?" (Subotica, Bajmok)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14129Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14130Osnovna škola "Jovan Jovanovi? Zmaj" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14131Osnovna škola "Vladimira Nazora" (Subotica, ?ur?in)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14133Osnovna škola " Miloš Crnjanski" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14134Osnovna škola "Kizur Ištvan" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14138Osnovna škola " Bosa Mili?evi?" (Subotica, Novi Žednik)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14139Osnovna škola " 10.Oktobar" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14140Osnovna škola "Jovan Miki?" (Subotica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14284OŠ "Branko Krsmanovi?", SikiricaObrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14285Os "Branko Krsmanovic"Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14309Mašinsko-elektrotehni?ka škola (Para?in)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14365Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” (Veliko Gradište, Biskuplje)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14432Prva tehni?ka škola (Jagodina)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14475Osnovna škola „Aca Aleksi?” (Aleksandrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14546Osnovna škola „Mom?ilo Nastasijevi?” (Gornji Milanovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14586Osnovna škola „Vuk Karadži?” (Doljevac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14660Srednja škola (Krupanj)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14667Srednja škola i Osnovna škola "Mi?a Stanojlovi?" (Koceljeva)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14966Tehni?ka škola "Rade Metalac"Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14967Osnovna škola „Vuk Karadži?” (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14975Gimnazija "20.oktobar" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14979Osnovna škola „Aleksa Šanti?” (Ba?ka Palanka, Gajdobra)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14985Osnovna škola „Branko ?opi?” (Ba?ka Palanka, Mladenovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14988Osnovna škola "Heroj Pinki" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14989Osnovna škola „Svetozar Markovi?” (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14990Osnovna škola "Mileta Proti?" (Tovariševo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14992Osnovna škola "Petar Tasi?" (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14994Osnovna škola "Josif Kosti?" (Leskovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14995Osnovna škola "Žarko Zrenjanin" (Obrovac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14999Srednja stru?na škola "Dr Radivoj Uvali?" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15107Osnovna škola "Sveti Sava" (Velika Plana)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15108Osnovna škola "Nadežda Petrovi?" (Velika Plana)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15109Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Krnjevo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15110Tehni?ka škola Nikola Tesla (Velika Plana)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15111Ekonomsko - ugostiteljska škola "Vuk Karadži?" (Velika Plana)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15303Dom u?enika srednjih škola "Angelina Koji? Gina" (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15313Muzi?ka škola "Josif Marinkovi?" (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15361Osnovna škola "Vuk Karadži?" (Ba?)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15363Osnovna škola "Jan Kolar" (Ba?, Selen?a)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15713XIII beogradska gimnazija (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15714Hemijsko-prehrambena tehnološka škola (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15718Osnovna škola "Bra?a Jerkovi?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15721Osnovna škola "Miroslav Anti?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15723Osnovna škola "Miloje Pavlovi?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15724Osnovna škola "Banovi? Strahinja" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15727Osnovna škola "Dositej Obradovi?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15729Osnovna škola "Kara?or?e" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15731Osnovna škola "Aca Milosavljevi?" (?ukarica, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
15808X beogradska gimnazija "Mihajlo Pupin" ( Novi Beograd, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16127Osnovna škola "Despot Stefan Lazarevi?" (Zvezdara, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16130Osnovna škola Kova? Ðula (Stara Moravica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16137Osnovna škola Simeon Arani?ki (Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16141Osnovna škola Heroj Janko ?melik (Stara Pazova)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16156Osnovna škola Dragojlo Dudi? (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16196Osnovna škola "Stevan Sin?eli?" (Zvezdara, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16218Osnovna škola "1300 kaplara" (Zvezdara, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16243Osnovna škola "Veljko Dugoševi?" (Zvezdara, Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16248Osnovna škola 'Milan Hadži?' (Vojka)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16252Osnovna škola "Marija Bursa?" (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16262Osnovna škola "Doža ?er?" (Gunaroš, Ba?ka Topola)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16275Osnovna škola "Boško Buha" (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16325Osnovna škola "Jelena ?etkovi?" (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16475Ekonomsko-trgovinska škola "Slavka ?ur?evi?" (Jagodina)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16490Osnovna škola "Milan Raki?" (Mionica)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16578Osnovna škola "Žarko Zrenjanin" (Apatin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16581Osnovna škola "22. oktobar", Sur?in (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16587Osnovna škola "Stevan Sremac", Dobanovci (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16592Osnovna škola "Dušan Vukasovi? - Diogen", Sur?in (Beograd)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16595Osnovna Škola "Sestre Radovic''Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16634Prva tehni?ka škola (Jagodina)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16652Gimnazija "Nikola Tesla" (Apatin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16762Tehni?ka škola "Mihajlo Pupin" (In?ija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16767Srednja škola (Lapovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16770Osnovna škola ''Branko Radi?evi?'' (Vladi?in Han)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16776Osnovna škola ''Sveti Sava'' (Vladi?in Han)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16813Osnovna škola "Kis Ferenc" SvilojevoObrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16855Osnovna škola "Jovan Popovi?" (In?ija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16904Gimanzija In?ija (In?ija)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
16913Osnovna škola Svetozar Markovi? (Lapovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
17010Osnovna škola ''Dositej Obradovi?'' (Opovo)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
17058Osnovna škola "Dr Boško Vrebalov" (Melenci)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
17241Poljoprivredno-veterinarska škola sa domom u?enika (Svilajnac)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
17319Osnovna škola "2. oktobar" (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
17431Osnovna škola Petar Petrovi? Njegoš (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
17625Zrenjaninska gimnazija (Zrenjanin)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
17626Osnovna škola "Svetozar Markovi? Toza" (Elemir)Obrazovanje>Osnovna- srednja školapristupa?nost je u razvoju
14296Os " Stevan Jakovljevic" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14297Os " Stevan Jakovljevic" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14298Os "Stevan Jakovljevic" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14299Os "djura Jaksic" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14300Os "Radoje Domanovic" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14301Os " Momcilo Popovic Ozren" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14302Os " Momcilo Popovic Ozren" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14303Os "Momcilo Popovic Ozren" 225Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14343Os "Vuk Karadzic" 100Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14344Os " Vuk Karadzic" 100Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14348Os "Misa zivanovic" 100Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14349Os "Misa zivanovic" 100Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14350Os "Misa zivanovic" 100Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15027Os Vuk Karadzic, Pecenjevce 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15040Os Radoje Domanovic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15042Os Bora Stankovic, Vucje 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15045Os Slavko Zlatanovic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15051Os Nikole Skobaljica 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15054Os Milutin Smiljkovic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15055Os Josif Pancic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15056Os djura Jaksic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15057Os Branko Radicevic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15058Os Vuk Karadzic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15059Os Bora Stankovic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15060Os Bora Stankovic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15061Os Aca Sinadinovic 151Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15165Os "Vuk Karadzic" 132Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15320Os "Dositej Obradovic" 24Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15321Os "djura Jaksic" 24Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15322Os "Jovan Cvijic" 24Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15323Os "Servo Mihalj" 24Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15324Os "Sonja Marinkovic"-3 objekta 24Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15325Os "zarko Zrenjanin" 24Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15501Os "Raska" 189Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15515Os "Sutjeska" 189Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15516Os "Josif Pancic" 189Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15517Os "Josanicka banja" 189Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
15716Os "Josif Pancic" 18Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16217Os "Milos Crnjanski" 120Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16241Os "zarko Zrenjanin" 120Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16261Os "djura Jaksic" 120Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16288Os "J.J. Zmaj" 120Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16509Os despot Stefan Lazarevic 63Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16530Os "Vojvoda zivojin Misic"-Rajkovic 163Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16537OS "17 Oktobar" 47Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16544OS "Goran Ostojic" 47Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16567OS "Bosko Djuricic" 47Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16577OS "Rada Miljkovic"Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16582OS "Milan Mijalkovic" 47Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16586Os "Milutin Jelenic" 209Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16824Os "Ivan Goran Kovacic" 68Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16831Os "Ivan Goran Kovacic" (HALA) 68Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16837Os "Ivan Goran Kovacic" (radionica) 68Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16870Os Jovan Popovic 46Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16879Os Petar Kocic 46Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
16885Os Dusan Jerkovic 46Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
17240Os "Jovan Jovanovic Zmaj" 192Obrazovanje>Osnovna- srednja škola
14141Predškolska ustanova "Naša radost" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14142Predškolska ustanova "Naša radost" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14143Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Marija Petkovi? - Biser" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14144Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Mandarina" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14145Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Mala sirena" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14147Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Kockica" (Bajmok, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14148Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Labud" (Šupljak, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14149Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Zeka" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14150Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Zlatna ribica" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14151Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Jagodica" (Kelebija, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14152Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Kalimero" (Pali?, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14153Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Kekec" (Stari Pali?, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14154Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Klara" (Ba?ko Dušanovo, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14155Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Kolibri" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14156Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Alisa" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14157Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Kockica" (Bajmok, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14158Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Bajka" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14159Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Bambi" (Mala Bosna, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14161Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Bubamara" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14162Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Veverica" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14164Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Delfin" (Kelebija, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14165Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Duga" (Hajdukovo, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14166Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Zvezdice" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14167Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Zvon?ica" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14168Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Sanda Marjanovi?" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14169Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Senica" (Nosa, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14170Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Snežana" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14172Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Suncokret" (Ba?ki Vinogradi, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14173Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Sun?ica" (Bajmok, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14174Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Hajdi" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14175Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Cveti?i" (Gornji Tavankut, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14177Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Šumica" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14178Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Šumica jasle" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14180Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Neven" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14181Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Pal?ica" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14182Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Pepeljuga" (Ljutovo, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14183Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Pera Detli?" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14184Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Petar Pan" (Donji Tavankut, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14361Predškolska ustanova "Majski cvet" (Veliko Gradište)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14640Predškolska ustanova "Neven" (Kladovo)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14730Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?-vrti? Kolibri (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14731Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?"-vrti? Labud (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14732Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?"-vrti? Lane (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14733Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?"-vrti? Leptiri? (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14734Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?"-vrti? Naša radost,KruševacObrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14735Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?"-vrti? Neven (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14736Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?"-vrti? P?elica (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14737Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?"-vrti? Sunce (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14738Predškolska ustanova "Nata Veljkovi?" -vrti? Vlado Juri? (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14739Predškolska ustanova"Nata Veljkovi?"-vrti? Zvon?i? (Kruševac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14796Predškolska ustanova "8. Septembar" (Dimitrovgrad)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14895Predškosla ustanova "Mladost", vrti? "P?elica" (Ba?ka Palanka)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14969Predškolska ustanova "Cvr?ak"Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14976Predškolska ustanova "Naše dete" (Leskovac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14977Predškolska ustanova "Bambi" (Leskovac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
14980Predškolska ustanova "1001 radost" (Leskovac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
15164Predškolska ustanova "Cveti?" (Kni?)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
15506Predškolska ustanova "Veselo detinjstvo" (Raška)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je loša
8922Predškolska ustanova An?elka ?uri? (Bela Crkva)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14146Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Mali princ" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14160Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Balon?i?i" (Bikovo, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14163Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Visibaba" (Pali?, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14171Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Sunce" (Novi Žednik, Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14176Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Ciciban" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14179Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Naš biser" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14185Predškolska ustanova "Naša radost", vrti? "Pinokio" (Subotica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14547Predškolska ustanova „Sunce” (Gornji Milanovac, Pranjani)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
14968Predškolska ustanova "Ciciban" (Leskovac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15002Predškolska ustanova "Lane" (Leskovac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15005Predškolska ustanova "Kolibri" (Leskovac)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15019Predškolska ustanova "Snežana" (Grdelica)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15362Predškolska ustanova "Kolibri" (Ba?)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16104Predškolska ustanova 'Poletarac', objekat 'Bubamara' (Stara Pazova)Obrazovanje>Predškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
9562Vrtic PionirObrazovanje>Predškolska ustanova
9568Vrtic MaleckaObrazovanje>Predškolska ustanova
9613Deciji Vrtic 1001 Radost, LeskovacObrazovanje>Predškolska ustanova
9782Vrtic Nasa bajkaObrazovanje>Predškolska ustanova
10111Vrtic Nasa radostObrazovanje>Predškolska ustanova
11827Vrtic "Nasa radost"Obrazovanje>Predškolska ustanova
11919Vrtic "Nasa radost"Obrazovanje>Predškolska ustanova
11935Vrtic Nasa radostObrazovanje>Predškolska ustanova
12094Vrtic Nasa radostObrazovanje>Predškolska ustanova
12098Vrtic Nasa radostObrazovanje>Predškolska ustanova
12101Vrtic Nasa radostObrazovanje>Predškolska ustanova
12193Vrtic Nasa radostObrazovanje>Predškolska ustanova
13910Vrtic bez granicaObrazovanje>Predškolska ustanova
13932Vrtic NevenObrazovanje>Predškolska ustanova
13935Vrtic CrvenkapaObrazovanje>Predškolska ustanova
13941Vrtic LaneObrazovanje>Predškolska ustanova
14889Vrtic "Bambi" 78Obrazovanje>Predškolska ustanova
14891Vrtic "Cvrcak" 78Obrazovanje>Predškolska ustanova
14892Vrtic "Leptiric" 78Obrazovanje>Predškolska ustanova
14893Vrtic "Maslacak" 78Obrazovanje>Predškolska ustanova
14894Vrtic "Neven" 78Obrazovanje>Predškolska ustanova
14896Vrtic "Sveti Sava" 78Obrazovanje>Predškolska ustanova
15488Predškolska ustanova ?ika Jova Zmaj, vrti? Lane,(Pirot)Obrazovanje>Predškolska ustanova
15489Predskolska ustanova cika Jova Zmaj, vrtic Crvenkapa 228Obrazovanje>Predškolska ustanova
15490Predskolska ustanova cika Jova Zmaj, vrtic Neven 228Obrazovanje>Predškolska ustanova
15498Predskolska ustanova cika Jova Zmaj, vrtic Bambi 228Obrazovanje>Predškolska ustanova
16211Vrtic Olga Grbic 136Obrazovanje>Predškolska ustanova
16483Deciji vrtic "Neven" 163Obrazovanje>Predškolska ustanova
17236Deciji vrtic, "Decija radost" 192Obrazovanje>Predškolska ustanova
17532Vrtic cika Jova Zmaj 24Obrazovanje>Predškolska ustanova
17709Deciji vrtic 24Obrazovanje>Predškolska ustanova
18005Park "Vrtic" 91Obrazovanje>Predškolska ustanova
9100Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9149Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu (Leskovac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9208Fakultet za hotelijerstvo i turizam- Vrnja?ka Banja, Univerzitet u Kragujevcu (Vrnja?ka Banja)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9319Filozofski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu (Niš)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9330Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu (Niš)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9655Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9657Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9690Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9691Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
10426Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
10564Fakultet za poslovnu ekonomiju, Univerzitet Džon Nezbit (Valjevo)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
10751Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkati?" (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
10871Visoka škola za obrazovanje vaspita?a (Trstenik)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
10927Viša tehni?ka škola (Zve?an)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
10987Prirodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
12291???????? ????????? ????? ? ?????, Univerzite u Kragujevcu (?a?ak)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
12300Agronomski fakultet u ?a?ku, Univerzitet u Kragujevcu (?a?ak)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
12349Visoka tehni?ka mašinska škola strukovnih studija (Trstenik)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
12468Visoka obrazovna škola za vaspita?e (Kikinda)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
15878Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
15891Filoloski fakultet Univerziteta u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
15905Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
15917Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
15996Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
15998Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16007U?iteljski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu (Užice)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16038Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16050Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16060Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16063Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16073Matemati?ki fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16082Fakultet za mašinstvo i gra?evinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu (Kraljevo)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16085Elektrotehnicki fakultet (glavna zgrada), Univerzitet u beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16108Elektrotehnicki fakultet (Paviljon ,,Ivan i Jelana Rasovic '' ), Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16113U?iteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16123U?iteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16187Glavna zgrada (objekat A) Prirodno-matemati?ki fakultet Univerziteta u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16200Zgrada instituta za hemiju (Objekat B) Prirodno-matemati?ki fakultet, Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16210Zgrada instituta za fiziku (objekat B), Prirodno-matemati?ki fakultet, Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16221Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnja?koj Banji, Univerzitet u Kragujevcu (Vrnja?ka Banja)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16305Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16314Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16616Edukativni centar Ekonomskog Fakulteta u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu (Subotica)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16637Fakultet tehnickih nauka - Blok F, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16641Fakultet tehni?kih nauka-Istraživa?ko-tehnološki centar (ITC), Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16715Gra?evinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu (Subotica)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
16738U?iteljski fakultet na madjarskom nastavnom jeziku u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu (Subotica)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je loša
9095Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
9329Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu (Niš)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
9693Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
9704Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu (Niš)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
10224Fakultet tehni?kih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
12266Fakultet za poslovne studije i pravo, Alfa univerzitet (Trstenik)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15801Pedagoški fakultet u Somboru 198, Univerzitet u Novom Sadu (Sombor)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15896Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15937Gradjevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15951Fakultet bezbednosti ,Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
15982Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16014Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16024Fakultet politi?kih nauka, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16028Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16044Fakultet tehni?kih nauka, Univerzitet u Kragujevcu (?a?ak)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16067Matematicki fakultet, Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16072Fakultet inženjerskih nauka, obejekat "A", Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16077Fakultet inženjerskih nauka, objekat "D", Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16097Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu (Jagodina)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16112Fakultet Medicinskih nauka, Zavod za stomatologiju, Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16129Fakultet medicinskih nauka,(Zgrada instituta), Institut u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16132Arhitektonski fakultet,Univerzitet u Beogradu (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16140Fakultet medicinskih nauka (Zgrada dekanata), Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16150Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu (Kragujevac)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16174Agronomski fakultet u ?a?ku, Univerzitet u Kragujevcu (?a?ak)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16278Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet (Beograd)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16433Pravni i Ekonomski fakultet , Univerzitet u Nišu (Niš)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16569Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16576Poljoprivredni fakultet, Sto?arski paviljon 52, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16589Poljoprivredni fakultet - Ratarski paviljon, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16594Poljoprivredni fakultet - Hemijski paviljon, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16603Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16609Tehnološki fakultet i Nau?ni institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16624Ekonomski fakultet u Subotici, Odeljenje u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16631Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu (Subotica)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16646Fakultet tehni?kih nauka, Centar za velike sisteme (Japan), Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16651Fakultet tehni?kih nauka-Kula,Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16663Fakultet tehni?kih nauka-TMD, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16668Fakultet tehni?kih nauka - Departman za gra?evinarstvo i geodeziju, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16725Tehni?ki fakultet "Mihajlo Pupin", Univerzitet u Novom Sadu (Zrenjanin)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16733Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16757Prirodno-matemati?ki fakultet-Departman za matematiku i informatiku i Departman za fiziku, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16764Prirodno-matemati?ki fakultet -Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
16772Prirodno-matemati?ki fakultet-Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Dekanat,Univerzitet u Novom Sadu (Novi Sad)Obrazovanje>Visokoškolska ustanovapristupa?nost je u razvoju
9008Opšta parking mesta rezervisana za vozila osoba sa invaliditetom (Aleksandrovac)Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetomNedovoljno informacija za ocenu
16700Parking mesto (Kragujevac)Opšte parking mesto rezervisano za osobe sa invaliditetompristupa?nost je dobra
15991Peša?ki prelaz (Smederevo)Raskrsnica, peša?ki prelazNedovoljno informacija za ocenu
8727Hotel Park (Ruma)Smeštaj>Hotelpristupa?nost je dobra
14281Domsko odeljenje, Para?inSmeštaj>Studentski / u?eni?ki dompristupa?nost je loša
13981Stadion fudbalskog kluba Šid (Šid)Sportpristupa?nost je loša
8723Gradski bazen (Zrenjanin)Sport>Bazenpristupa?nost je dobra
8726Akva Park (Jagodina)Sport>Bazenpristupa?nost je dobra
8771JP Radio Televizija (Kruševac)Udruženja - društva - mediji - stranke>Medijipristupa?nost je u razvoju
18578Udruženje p?elara (Raška)Udruženja - društva - mediji - stranke>Udruženje gra?anapristupa?nost je dobra
8956Udruženje gra?ana Srbija u pokretu (Beograd)Udruženja - društva - mediji - stranke>Udruženje gra?anapristupa?nost je loša
8994Udruženje za reviziju pristupa?nosti (Beograd, Voždovac)Udruženja - društva - mediji - stranke>Udruženje gra?anapristupa?nost je loša
8995Centar za evropske integracije Zapadnog Balkana (Beograd, Zemun)Udruženja - društva - mediji - stranke>Udruženje gra?anapristupa?nost je loša
9229Arbeiter Samariter Bund Serbia ASB (Beograd)Udruženja - društva - mediji - stranke>Udruženje gra?anapristupa?nost je u razvoju
15119Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju (Sremski Karlovci)Usluge socijalne zaštite>Dnevni boravakpristupa?nost je loša
14282Dnevni boravak za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, Para?inUsluge socijalne zaštite>Dnevni boravakpristupa?nost je u razvoju
15114Centar za zaštitu odoj?adi, dece i omladine - Prihvatilište 1 (Savski venac, Beograd)Usluge socijalne zaštite>Prihvatilištepristupa?nost je loša
15115Prihvatilište za odrasla i stara lica (Voždovac, Beograd)Usluge socijalne zaštite>Prihvatilištepristupa?nost je loša
9025Pekara Markos (Aleksandrovac)Uslužne delatnosti>Pekarapristupa?nost je loša
10811Auto škola Stop (Leskovac)Uslužne delatnosti>Zanatska delatnostpristupa?nost je loša
11071Metro parking (Vrnja?ka Banja)Nedovoljno informacija za ocenu
15742Gradski trg (Mladenovac)pristupa?nost je u razvoju
18227Prekršajni sud (Smederevo)pristupa?nost je u razvoju
9088In Centar 16
9089Gerontoloski centar 24
9090Srbija u pokretu 16
9091Turisticki info centar 32
9092Pesacka zona 37
9093Dnevni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe 37
9094Park Tasmajdan
9096Sportski centar sumice
9097Galerija Fresaka
9098SO Vracar
9099KC Grad
9101Glavna zeleznicka stanica
9102Maxi
9105SO Zvezdara
9106TV toranj
9109Narodna biblioteka
9110Café restoran MONUMENT
9111TC Zira
9112Beogradska Arena
9113Narodno pozoriste u Beogradu
9114Beogradski hipodrom
9115Ada Ciganlija
9116ABC Safari/ Park
9117Centar za strucno usavrsavanje u obrazovanju
9119stajaliste javnog prevoza
9120Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog drustva
9122Udruzenje roditelja dece ometene u razvoju
9123Posta
9125Opstina Vrnjacka Banja
9127Zgrada Grada Leskovca
9128Narodna biblioteka Dr Dusan Radic
9130Nacionalna sluzba za zaposljavanje
9132Javno preduzece Beli Izvor
9133Republicki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
9145Dom zdravlja
9147Zubna Ambulanta
9148Sportski centar
9150Zavicajni zamak-zamak kulture
9151Edukacioni centar
9152motel Predejane
9153hotel GEJZER
9154Centar za samostalni zivot OSI
9155Centar za samostalni zivot OSI
9156Glavna posta
9157Kastel Ecka Lovacki Dvorac
9158Dom kulture Zika Ilic Zuti
9159Zavod za zaposljavanje
9160Narodni muzej
9169Immo centar
9170Dom zdravlja
9171Gradska kuca
9173Centar za decu i omladinu
9174Sluzba hitne medicinske pomoci
9175pedijatrijski i ginekoloski dispanzer i Higijenski
9176The Code
9177Zavod za zdravstvenu zastitu studenata Novi Sad
9178KAFETERIJA
9179Sluzba za zdravstvenu zastitu zena, dece i omladine
9180Centralna apoteka
9182Pansion Danica
9183Centar za strucno usavrsavanje
9184Biblioteka "Jovan Popovic"
9185Narodni muzej
9186Kafe "svajcarija"
9187Infoterm
9188Gerontoloski centar Zrenjanin
9189Hotel Stara Planina
9190Restoran Dukat
9191Apartmani Dukat
9192Narodna biblioteka Radoje Domanovic
9194Roda supermarket
9195Newyorker
9196Roda Supermarket
9197IDEA Extra
9198OMV benzinska stanica
9199Expert- Prodavnica sanitarije
9200Kulturni centar Zrenjanina
9201Japanski vrt
9202Francuski park
9205skolski restoran Istra
9206Centar "ziveti uspravno"
9209Obrazovni Centar Aleksandrovac
9210Sportski centar Majdanpek
9212Vila postanski dom
9213Tempo express
9214NGO EHO NOVI SAD
9215Bioskop
9216Mup
9217IDEA
9218Trgovacki centar
9219Hotel Golden Inn
9221Galerija
9222Maxi
9223Poslasticarnica fontana
9227Hotel Zvezda
9228Sportski Centar ?Pinki?
9230Hotel Atlas
9233Republicki fond za zdravstveno osiguranje, filijala u Leskovcu.
9235Dom zdravlja Leskovac
9236Zlatan tran, naselje Dubocica
9237Sportski centar Olimp
9238Aksa Baby Mega Store
9239Maxi supermarket
9240Botanicka Basta Jevremovac
9241Ekspert stil
9244Orion Market
9245Restoran Cap - Cap
9246Market Prima Nova
9247Dom sindikata Leskovac
9248Benzinska pumpa "Mali Mancester"
9250Kafe restoran Rupa
9252Spin Leskovac
9253Hiper Market "Prima Nova"
9254Opstina Novi Pazar
9255Trgovina Orion, Leskovac
9256SBB, PJ Leskovac
9257Gradska biblioteka Dositej Obradovic
9258Opstina Aleksandrovac
9260Dom Kulture
9262Drzavni univerzitet u Novom Pazaru
9264Robna Kuca
9267Zdravstveni centar "Ger Popovic"
9268Credit agricole banka
9271Hotel Vrbak
9272Dom Kulture
9273Muzej Ras
9274Bife Stari Han
9275Arap Dzamija
9277Rekreacioni centar
9278Stambeno-poslovni kompleks Jezero
9279Zavicajni muzej Zupe
9281Caffe Art
9282Hotel Tadz
9283Deciji dispanzer
9284Posta Aleksandrovac
9285Zdravstveni centar Novi Pazar
9292Muzej vinarstva i vinogradrstva
9293FK Zupa
9294Usluzni centar
9297Mobilna Telefonija Srbije (MTS), filijala Leskovac
9298SRC Dubocica, Leskovac
9299SRC Dubocica, Leskovac
9300Restoran princ, Leskovac
9301Restoran Zajac
9302Drustvo za pomoc MNRO
9304Obdaniste Mladost
9305OS Ivo Lola Ribar
9307Hotel Breza
9308Dom kulture
9311Izvor Sneznik
9312OS Vozd Karadjordje
9313DU Lane
9314Tempo Nis
9315Posta
9316Markator Nis
9317KTM System, Leskovac
9318Klub Eko kluba Zeljin
9320TA Bravo Tours
9321TA Start Travel
9322TA Athena D, Leskovac
9323BRIKOLAZ
9324TA Ruvemol, Leskovac
9325CAIR sportski centar
9327Klinicki centar
9331Aerodrom Konstantin Veliki
9332Niska Tvrdjava
9333Turisticka Organizacija Leskovac
9334UG Resurs Centar, Leskovac
9335UG Narodni Parlament, Leskovac
9337Klub Brankov
9338Izvor Jezero
9342Deciji park
9343Terranova
9345OS Aca Aleksic
9346Povcanska crkva
9347Hotel Fontana
9348Bela ladja
9350Sportska hala Vlade Divac
9351Vrnjacka radio televizija
9352Dom za decu i omladinu "Jefimija"
9353Autobuska stanica
9354Melajska dzamija
9355Hram rodjenja Presvete Bogorodice
9356Deciji dispanzer
9357Izvor Slatina
9358Izvor Topla voda
9359Predskolska ustanova radost
9360Predskolsa ustanova kolibri
9361Edukacioni Centar
9362OS "Vuk Karadzic"
9363Garni Hotel Djermanovic
9364Kafe Boos
9366Kafe Di Milano
9367Stadion FK Novi Pazar
9368Kafic Paris
9369Os Trajko Stamenkovic, Leskovac
9370Novo kupatilo
9371TUs Voja Nikolajevic, Leskovac
9372Societe general banka
9373Rodna kuca Patrijarha Germana
9375Posta
9376Caffe Focus
9377zeleznicka Stanica
9379Arheoloski lokalitet Mutapova
9380sumadija
9381Trg Republike
9382Manastir Zica
9383Jugoistok Doo Nis, filijala Leskovac
9384Studentski dom "Slobodan Bajic"
9385Autodrom Beranovac
9387Spomen park 14. oktobar
9388Spomen park 14. oktobar
9389Agrobanka
9390OTP banka
9391Banka Intesa
9392Jerinin grad Grabovac
9393Vitkovacko polje
9394Spin plus sportwear
9395Different
9396Star
9397Prodavnica obuce Planeta
9398Crkva Sv. Nikole
9399Svojborska dzamija
9400Lejlek dzamija
9401Uprava prihoda
9402PS Aleksandrovac
9403Apoteka 1, Maj, Leskovac
9404Parfimerija Lilly, Leskovac
9405Apoteka Belmedik centar, Leskovac
9406Apoteka Medika, Leskovac
9407Alpha Banka AD Beograd, filijala Leskovac
9408Apoteka Viva
9411UBB banka, filijala Leskovac
9413Privredna Banka Beograd, filijala Leskovac
9415Reiffeisen banka AD Beograd, filijala Leskovac
9416Alga Celtic Centar
9417Banca Intesa AD Beograd, filijala Leskovac
9418Motel BM
9419Societe Generale Banka AD Beograd, filijala Leskovac
9420Komercijalna Banka AD Beograd, filijala Leskovac
9421Cacanska Banka AD Beograd, filijala Leskovac
9422Hypo Alpe Adria Banka AD Beograd, filijala Leskovac
9423Telenor Leskovac
9424Postanska stedionica AD Beograd, filijala Leskovac
9425EFG Eurobanka AD Beograd, filijala Leskovac
9426Vojvodjanska Banka AD Novi Sad, filijala Leskovac
9427Sbb
9428Medresa Gazi Isa-beg
9429Restoran Gazija
9430CREDY BANKA
9431Credit Agricole Banka
9432Eurobank EFG
9433Komercijalna banka
9434Crveni krst
9435vila KRALJICA
9436Restoran Dionis
9437Market Jankovic
9439Crkva Svete Trojice
9441Hala sporotova
9442sarski krs
9443Divlje plje
9444Restoran kod Koce
9445Flora Seocanac
9446INTERKLIMA
9447BENZINSKA PUMPA NIS PETROL
9448Mineralna voda Vrnjci
9449Rasadnik Ristic
9450Manastir Veluce
9451Vila Lux
9452Market M
9453Elp pumpa
9454Zoki market
9455Market Tea
9456Keops picerija
9457Etno restoran Ognjiste
9458Izletiste djorov most
9459Hotel Grand
9460Ladjariste
9461Zamak kulture
9462Biblioteka
9463Zamak Belimarkovica
9464Uzicki grad
9465Pecenjara pp
9466Restoran Balkan Ekspres
9467Vila Kralj
9468Horreum Margi
9469Hotel Termal
9471Credi Agricole Srbija
9472Kafe Porto Nuovo
9473Policijska uprava Leskovac
9474Fond PIO Leskovac
9476Deciji dispanzer, Leskovac
9477Decija zubna ambulanta, Leskovac
9478Decija zubna ambulanta, Leskovac
9479Gerontoloski centar Leskovac
9480Sluzba za kucno lecenje, Leskovac
9481Zdravstvena stanica BR. 3, Leskovac
9482Zdravstvena ustanova - Stari ured, Leskovac
9483Centar obuce Metro
9484Pekara Dubocica
9485Mozzart kladionica
9486Pekara Modena
9487Knjizara
9488Sport vision
9489Gradina
9490Restoran 3M
9492Restoran,picerija Vuk
9495Restoran Kruna
9496Sanny Hill
9497Dom kulture Aleksinac
9500Kula Todora od Stalaca
9503Alpha banka
9504AIK Banka, Leskovac
9506Postanska stedionica, filijala Leskovac
9508Kineski trzni centar
9510Carinska ispostava
9511Internacionalni Univerzitet
9512Hotel Oxa
9514Market Kod Komsija
9515Poslasticarnica Sumadija
9516Hotel Slavija
9517Restoran Sunce
9518Hotel Promenada
9519Hexalab
9521Manastir Draca
9522Novopazarska tvrdjava
9523Strazba
9524turisticki centar Dobre vode
9525Rudna glava
9526Zajacak
9528Lazarev grad
9530Banka
9531Lilly drogerija
9532Vila Balkan
9533Dunav Osiguranje Nis
9534Grand Caffe
9535Modna konfekcija Bramy
9536Knjizara Ducan
9537Knjizara Globus
9538TC "Kalca"
9539Sportska hala
9540Market MiIVi
9541Autobuska stanica
9542O.S. Heroj Rosa Trifunovic
9543Konak Prizrenska basta
9545DU "Lane"
9547Robna kuca Dzamic
9548Sky Cafe
9549Robna kuca Dzamic
9550Robna kuca Dzamic
9551Robna kuca Dzamic
9554Podzemni prolaz
9555Ribnjak Salus
9556Biblioteka Aleksandrovac
9557Crveni krst
9558Bioskop Aleksandrovac
9559Povcanska crkva
9560Poreska Uparava, Leskovac
9561Odmaraliste Crveni krst
9564Nis Jugopetrol
9565Regionalna Privredna Komora Leskovac
9569Zdravstveni centar
9570Posta Leskovac 6 Dubocica
9571Posta Leskovac 6
9572Maxi
9573Posta
9575OS "Jovan Jovanovic Zmaj"
9576Lily
9577Narodna biblioteka "Vuk Karadzic"
9580Trzni centar Usce
9581Trzni centar Delta City
9582Elektroras
9585Gradski park
9586Trg Gasi Isa-beg Isakovic
9587Sportska dvorana Pendik
9588Posta
9589Casablanca hotel
9590Vila „AS
9591Etno restoran Kod kumova
9592Kafe Calvados
9593Dobra Klopa
9594Restoran Topla voda
9595Cafe Savka
9596Odmaraliste Borijak
9597Ras Postenje
9598OS "Vuk Karadzic" izdvojeno odeljenje Nozrina
9599OS"Vuk Karadzic" izdvojeno odeljenje Luzane
9600OS"Vuk Karadzic" izdvojeno odeljenje
9601Gradski park Brdjanka
9602Autobuska stanica
9603Autobuska stanica
9604Crkva sv. Nikole
9610Vip GSM Servis, Leskovac
9611Vip Centar, Leskovac
9616Dunav Osiguranje, Leskovac
9617Kafe Restoran San Marko, Leskovac
9618Castel Leskovac
9619Copy Centar, Leskovac
9622Regionalni Centar za Podrsku i Promociju Izvoza, Leskovac
9623Opstinska uprava, Kovin 135
9625Posta
9626Hotel Sloboda
9627Zlatara Ellite Gold
9628Zlatara mabosa
9629Pu Nasa Radost
9630PU Miki
9631Vilin dar
9632Posta
9633Mirkic- gvozdjara
9634UNIVERZAL HOME
9635Udruzenje invalida cerebralne i decje paralize
9638Mesara Kotlenik
9639Oli Koop farbara
9640Farbara Ilic
9641Direkcija za urbanizam i izgradnju opstine Aleksinac
9642obuca metro
9643Dom-odmaralaiste Lipovac
9644Telenor
9645DU "Lane"
9646Predskolska ustanova "Lane"
9647Manastir Ljubostinja
9648mt:s
9649Mesara Glidzic
9650Vila Devedzic
9651Vila san
9652Turisticke informacije
9653Apartmani sumadija
9656Planeta shop
9658Makuljevic picerija
9660Centar za socijalni rad
9661OMV
9662No limit fun 5D
9663OMV
9664Cafe Rubljov
9665Pekara Planet
9666Aerodrom Trstenik
9667Kondor AS
9668Hidrocentrala
9669Zlatara Enigma
9670Gradina
9671Market Crvena Zastava
9672Banca Intesa
9673Studentski dom Vera Blagojevic
9674OS Vlada Aksentijevic
9675OS Vuk Karadzic
9676Stara Hercegovina
9677Manastir Milentija
9678Markove livade
9680Otvoreni amfiteatar
9681Narodni Muzej Krusevac
9682Glavna posta
9683Gali namestaj DOO
9684Crkva Sv Nedelje
9685MANASTIR POKROVA PRESVETE BOGORODICE
9686Decje odmaraliste Stanisinci
9687Etno selo Gostoljublje
9688Konak Misic
9689Vukova kuca
9692Pionir Arena
9694Studentski dom Vera Blagojevic
9695Studentski dom Vera Blagojevic
9698Zavod za vaspitanje dece i omladine
9700McDonalds
9701Univerzitet u Nisu
9705IDEA
9706IDEA
9707Metro
9708OMV
9709OMV pumpa
9710Banca Intesa
9711Posta Srbije
9712NLB banka
9714Hotel Vojvodina
9715Narodno pozoriste
9717Treca zdravstvena stanica
9718MAXI
9719Sumarice
9720Hotel Stari Merkur
9721Anticki Argentaries
9722Rimske terme
9723Posta
9725Mesara biftek
9726Mesara Matijevic
9727CAFFE LIDO
9728ARISTON
9729Most ljubavi
9730Opstina Knjazeva
9731Dom kulture,Biblioeka
9733Dom zdravlja
9734CSR Knjazevac
9737Os Dimitrije Todorovic Kaplar
9738MS Klub Knjazevac
9739Policijska stanica Knjazevac
9740Fond za PIO
9743Uni Credit Banka
9745Agro Banka
9747Hotel SP
9748Zoo vrt
9749Muzej vostanih figura
9750Akva Park
9751Mali Sturac - praistorijski rudnik
9752Krusik a.d.
9753Aerodrom Rosulje
9754Manastir SV Vraci
9755Crkva Sv Petke - Dub
9756Parfimerija Kod Maksima
9757Agencija MM
9758McDonald's
9759Sport shop
9760Emilija kozmeticki salon
9761Red Carpet
9762Zgrada Vode Vojvodine - DTD zgrada
9763Dom zdravlja blok 44
9765Banca Intesa
9768OS Ujedinjene nacije
9769JKSP Aleksandrovac
9770Stomatoloska ordinacija DR LISINAC
9771STOMATOLOsKA ORDINACIJA DRAGICA JOVANOVIc
9773STOMATOLOsKA ORDINACIJA NOVIDENT
9774Optika Simonovic
9775TV Diskos
9776EPS Aleksandrovac
9777Vinarija Minic
9778Pedijatrijska ordinacija DR Zorica Lisinac
9779Narodno pozoriste Tosa Jovanovic
9780Bony group
9783Olimpiski bazen sa solarnim plocama
9784planinski vrh Ruj 1706m)
9785Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije
9786Max sport
9787Nasa pekara
9788Cacanska banka
9790Compaj
9791Cvecara Tosic
9792T.C. Pariski magazin
9793Apartmani Beli Bor
9794Menjacnica Mabosa
9795SPC Vojvodina
9796Tasha sport
9797Petrovaradinska tvrdjava
9798Restoran Pahuljica
9799Kika Beograd
9800TC MERKUR Bezanijska kosa
9801TC MERKUR Karaburma
9802otvoreni bazen
9803Uradi sam Karaburma
9804Dom zdravlja :Jovan Ristic"
9805Restoran Usce
9806Milan Gale Muskatirovic
9807Mlecna pijaca
9808Pantarei
9809sumadija 2
9810Market mimi
9812Pekara Guliver
9813Knjizara Nina
9815Market "Rada M"
9816Vila Paradi
9817Swisslion group
9818Frizerski salon Ukras
9819Mina
9820Knjizara Ana Mari
9821Intima
9823Dunavski park
9824Butik Roma
9825Linea
9827Zastitnik gradjana
9828Frizerski salon Lokica
9829Pumpa Daki petrol
9830Crystal ocna kuca
9831Todor
9833Barum barum
9834Bozen cosmetic
9835Boki komerc
9836Mesara Neoplanta
9837Caffe moment
9838Diskont pica Vrnjacki biser
9839Internisticka ordinacija
9840Diskont mlecnih proizvoda
9841Boki komerc
9842Betmont
9843Nely
9844Amigo
9845Zavod za zastitu spomenika kulture
9846Zavod za zastitu spomenika Kraljevo
9847Nacionalna agencija za regionalni razvoj
9854Eurobank filijala
9857Terranova
9858Calliope
9859Calliope
9860GO Cukarica
9862Narodno pozoriste
9863Pozoriste Slavija
9864Pozoriste Dusko Radovic
9865Atelje 212
9866Zvezdara teatar
9867JDP
9868SNP
9870BDP
9871Bazen
9874Grdelicka Onovna i Srednja skola
9875Autobuska stanica
9876JP Direkcija za izgradnju i uredjenje grada
9877Frizerski salon Nina
9878Kozmeticki salon Collin
9879Agro banka
9880MUZIK sOP KARIZMA
9881Best Western hotel sumadija 4*
9882Obuca Tosovic
9883Obuca Joli
9884Deciji butik Nena
9885JP Radio Zrenjanin
9886Foto tile
9887Stomatoloska ordinacija DR Dejan Vukmirovic
9888Magic shop
9889MEDICUS UNIVERSALIS
9890Diskont San
9891DM
9892Beograd obuca
9893IDEA
9894Kladionica Brazil
9895IDEA
9896Cvecara gerber
9897Lilly
9898Takovo
9899Republicki fond za pepenzijsko i invalidsko osiguranje
9900Centar za zastitu odojcadi, dece i omladine
9902Bly travel
9903Tri srca
9904Pet shop
9905BO-BO d.o.o.
9906Veterinarska stanica
9907STOMATOLOsKA ORDINACIJA GAsIc
9908OMV pumpa
9910Ardo butik
9911Butik sik
9912Komercijalna banka
9913Kondor as
9914Legend
9915IDEA
9916Abc
9917J&A
9918Mondo
9919Maestro
9920MZ Veljko Vlahovic i MZ Sonja Marinkovic
9921Cristalina
9923Astra
9924Queen butik
9925MLADOST STR KNJIzARA
9926MESARA TRIFUNOVIC
9927Toys
9928Keops
9929FOTO STUDIO BOsKOVIc
9930FOTOGRAFSKA RADNJA TOPALOVIc
9931PICERIJA AVLIJA
9933Kafana kod Zivana
9934Perionica Lara-R
9935Mesara neoplanta
9936Knjizara pelikan
9937modni atelje
9938Planeta
9939Tehnomarket
9940Marfin banka
9941Motosignal
9942Export ad
9944TC "Rebraca"
9945Butik Mystic
9946Intima
9947Butik Mania
9948Zlatara Bosko Savic
9949Caffe picerija Nana
9950Beograd obuca
9951Kaffe bar IN
9952Promis
9953MediCor
9954Zlatara Kruna
9955Butik J&T
9956Zlatara Ametis
9957Opanak
9958Menjacnica Bazalo
9959Ribarnica
9960Drzavna lutrija
9961Plima Vrnjci
9962Market Iva
9963Hunters
9964Mesara Kasaji
9965Hotel Moskva
9966Pozoriste na Terazijama
9967Katolicka crkva
9968Glavna Posta
9969Posta
9970Posta
9971Posta
9972Posta
9973Posta
9974Restoran Sunce
9975Posta
9976Sporstki aerodrom
9977Hotel Royal
9978Tehno Market
9979Simpo Nis
9980OTIS Aleksinac
9981Hitna pomoc Aleksinac
9982LUK OIL Aleksinac
9984Hotel Aleksandar
9985Hotel Tami
9986PAnorama LUX HOTEL
9987Hotel Palace
9989Dom Zdravlja Aleksinac
9990Gerontoloski centar
9991Republicki zavod za zdravstveno osiguranje
9992Sumska sekcija
9993Zavicajni muzej Aleksinac
9994Gradski teatar 91
9997Biblioteka igracaka
9998Aquarius bazen
9999NIS AUTO
10000FEROS Aleksinac
10001KINESKI ZID
10003Benziska pumpa Auto STAR
10004Hotel Marko Polo
10005Junior restoran
10006Restoran Zlatno Cose
10007Srpska kafana
10009Todor Nis
10010PTT
10012Crveni Krst
10013Pekara Milovanovic
10014Sah klub "Zupa"
10015Caffe Fuji
10016Poslasticarnica EkoMig
10017Zelena pijaca
10018Kucna hemija BONY
10019Pekara Music
10020Hotel Rubin
10021Deciji butik Bambi
10022Butik VaMa
10023Hotel Golf
10024Hotel Biser
10025Hotel Novi Palas
10026Hotel Dabi
10027Tehnodent
10028Tehnograd hotel
10030Os djura Jaksic
10031Caffe city
10032Cipelici
10033Ana bella
10034biser
10035Mondo
10037Pink
10038Happy
10039Crkva Sv Jovana Krstitelja
10040HOTEL BOTIKA DOO KRALJEVO
10041HOTEL CRYSTAL KRALJEVO
10043SLAVIJAPROMET DOO PREDUZEcE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU EXPORT-IMPORT
10044BRESNIK SPTR
10045KORALI PD KONAREVO KRALJEVO
10046MIKI UZR STRUGARA
10047PROZOR 2007 OZR
10048SATO DOO PRIVREDNO DRUsTVO METALNE INDUSTRIJE I INDUSTROMONTAzE KONAREVO
10049TRI JELE DOO
10050Procredit banka
10052Namestaj Stil
10053Obradovic auto delovi
10054Prodavnica delova Bo Bo
10055Ribo Spot
10056Prodavnica Kljuc
10057Diskont pica
10058Prodavnica Queen
10059Namestaj Sojkici
10060Prodavnica stocne hrane
10061Diskont pica dva jelena
10062Lege Artis
10063Restoran Tri Lipe
10064Solaris hotel
10065Doo Dunav Osiguranje
10066Prodavnica Slonce
10067Krojacka radnja Ida
10068Prodavnica Pertlica
10071Hirurska kliknika
10072Radiologija Nis
10073Ocna klinika
10074Studentska Poliklinika
10075Sportska Hala Cair
10076Hitna Pomoc
10077Zeleznicka Stanica
10078Autobuska Stanica Nis
10080Menjacnica kralj
10081Park kod keja
10082Pink
10083Komision Nines
10084Mania
10085Posta Pantelej, Nis
10086Miletic nekretnine
10087Posta, Crveni Krst, Nis
10088Agencija Lela
10089Ocna optika tri as
10090Menjacnica
10091Forum Shoping Centar
10092Protetika
10093Market M
10094Interex
10095Krusevacko pozoriste
10096Bly travel
10097Svs sjaj
10098Studio M
10099Cash menjacnica
10100Studio danev
10101Kljuc
10102Krojacka radnja Iva m
10103Kladionica Meridian
10104Hotel "Galeb"
10105Interex
10106Delta Generali filijala
10107TC Forum
10108Apartmani passage
10109Apartmani mavesa
10112Manastir Sv. Ilije
10113Poslasticarnica MIss
10114Butik Felix
10115Cvecara MONI
10116Kafic DOLLAR
10117Max Bet kladionbica
10118Tasha sport
10119Spa Travel
10120Frizerski salon Ivana
10121Frizerski salon Mica
10122Turisticka agencija Banja IN
10123Ali baba pljeskavice
10124Brza hrana kod Koce
10125Kockarnica Rose
10126Ocna kuca Hipokrat
10127House Decor
10128Ali baba brza hrana
10129Igraonica Bonbonica
10130Ugostiteljsko turisticka
10131Dom ucenika
10132Tanjug
10133Autobuska stanica
10134Banka Intesa
10135Posta
10136Benzinska puma Mihajlovic
10137Robna kuca
10138Banka Intesa
10139Palata Albanija
10140Rasinski upravni okrug
10141AMSS Nis
10142Pumpa NIS u Nisu
10143Pumpa NIS u Nisu
10144Hotel Nais
10145Upravna zgrada NISa
10146BPT pumpa
10147OMV pumpa NIS
10148LUKOIL pumpa NIS
10149MOL pumpa NIS
10150Galerija 'Srbija NIS'
10151PANDA robna kuca
10152PARK u Nisu, 7 juli
10153Butik MB05
10154Forma natur
10155Apoteka in pharma
10156Cornar shop
10157Bella ciao
10158Optika
10159Kladionica Millennium
10160Zlatara celje
10161Market Kula
10162Medijana
10163Municipium DD
10164Municipium Mal
10165Picerija Sveti Stefan
10166Kncomputers
10167Salid obuca
10168Davikom
10169Apoteka Kraljevo
10170Zdrava hrana "Jabuka"
10171Obuca Stevic
10172Manjacnica
10173Jarmovac
10174memorijalni park jajinci
10175Crkvina
10176max diskont
10177Elef kompjuteri
10178Crkva Lazarica
10179Apoteka flora
10180Butik Elit
10181Policijska stanica Ribnica
10182biffe nova kolonija
10183Indian shop
10184Prodavnica Simic
10185APOTEKA BEOFARM
10186Igraonica - rodjendaonica
10187Apoteka In pharma
10188APOTEKA GAJOVIc
10189Laboratorija MEDIKUS UNIVERSALIS
10190Pekara Mladi ratnik
10191APOTEKA HIGIJA
10192Sensy
10193Uno auto delovi
10194Studentski dom "Slobodan Bajic"
10195Knjizara
10196APOTEKA JASFARM ZDRAVSTVENA USTANOVA
10197Mesara Kotlenik
10198APOTEKA ML PHARMACY
10199APOTEKA NEVEN
10200APOTEKA PRIMA FARM
10201APOTEKARSKA ORGANIZACIJA cIBUKOVAC
10202APOTEKARSKA USTANOVA KRALJEVO, APOTEKA CENTAR
10203APOTEKARSKA USTANOVA KRALJEVO, APOTEKA cIBUKOVAC
10207FARMALOGIST DOO BEOGRAD
10208L4 SUR
10209MEDICA VITA STR TRAMOsLJANIN MILKICA
10211ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA OAZA ZDRAVLJA BEOGRAD
10212ZDRAVSTVENI CENTAR STUDENICA
10213AGROBANKA AD BEOGRAD
10214AIK BANKA - AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AD NIs, FILIJALA KRALJEVO
10215ALPHA BANK SRBIJA AD
10216BANKA POsTANSKA sTEDIONICA AD - FILIJALA KRALJEVO
10217cAcANSKA BANKA AD cAcAK, FILIJALA KRALJEVO
10218CREDY BANKA AD
10219CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC, FILIJALA KRALJEVO
10220EUROBANK EFG sTEDIONICA AD BEOGRAD
10221FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD, FILIJALA KRALJEVO
10222JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA
10223Limanski park
10226caffe antico
10227Galerija "VALKIRA"
10228Kladionica Brazil
10229Zemax
10230ZLATARSKA RADNJA ZLATAR
10231Servis mobilnih telefona
10232Agencija za konsalting i menadzment Medium, Leskovac
10233Autobuska stanica Krusevac
10234Auto moto savez
10235Kozmeticki salon Afrodita
10236Uradi sam
10237Omladinska zadruga Akademac, Leskovac
10238Forma Ideale
10239Knjigovodstvena agencija Aktiva Plus, Leskovac
10240Pogrebna oprema Amor, Leskovac
10241DIS Market
10242Slatkisi Ante, Leskovac
10243Farbara Asena, Leskovac
10244Dom Sindikata
10246Auto servis Marinkovic, Leskovac
10247Optika Baduli, Leskovac
10248Agencija Bakamac, Leskovac
10249Agencija Bane BK, Leskovac
10250Beba Farm, Poliklinika, Leskovac
10251Keramika Bela Vista, Leskovac
10252Office shoes
10253Salon Dekac
10254Stolarska radnja Beli Bor, Leskovac
10255Biba Keramik Centar, Leskovac
10256Kozmeticki salon Code
10257Restoran Car Dusan, Leskovac
10258Komision Trendy
10259Diskont Alga Prpsi
10260Caffe Casablanka
10261Caffe Pub
10262Restoran Trifke
10263Kafana Stara carsija
10264Kafana Bazen
10265Bio & Body shop, Leskovac
10266Candy Shop, Leskovac
10267City Kids, decija garderoba, Leskovac
10268Cvecara Karmen, Leskovac
10269Stomatoloska ordinacija Cvetkovic SVN, Leskovac
10270Zlatara Cuka, Leskovac
10271Frizerski salon Zoran M, Leskovac
10272Decija igraonica Zvrk, Leskovac
10273Turisticka agencija XL Travels, Leskovac
10274Biblioteka "Radoje Domanovic" Leskovac
10275Viktorija Inzinjering DOO, Leskovac
10276Proizvodnja tekstila Viktorija Leskovac
10277Vid Promet Plus, Leskovac
10278Vlada Invest, Leskovac
10279Vucic Travel, Leskovac
10280Pekara Ukus, Leskovac
10281Union Komerc doo, Leskovac
102824 M Salon namestaja, Leskovac
10283Agencija ciric, Leskovac
10284Cvecara Zvoncica, Leskovac
10285Igraonica cigra, Leskovac
10286Butik Nana M
10287Pekara Mimi
10288Frizerski salon Stil
10289Donna Bella
10290Borovo
10291Gvozdjara Stil
10292Butik Elegant
10293Duga Color
10294Poslasticarnica Minjon
10295Zlatara Zlatar
10298KOSOVSKO METOHIJSKA BANKA AD ZVEcAN
10300Pekara Prolece
10301Eko produkt meso
10302Prodavnica mlecnih proizvoda
10303Cafe poslasticarnica Orhideja
10304Mesara Tavnik
10305LAIKI BANK AD BEOGRAD
10306Menjacnica Stevan
10307Ribarnica Ecka
10308Mesara NID
10309Glidzic mesara
10310Pekara Dace
10311Ribarnica Sv Nikola
10316Kineska prodavnica
10317Mesara Silja
10318Prodavnica obuce Fendi
10319Rio Minas
10320Butik Elegant
10330Gradska uprava
10332Restoran Dale 11, Leskovac
10333Stomatoloska ordinacija Dental, Leskovac
10334Dekor Plus Trista cuda, Leskovac
10335Autobusko stajaliste Suva reka, Leskovac
10336Autobusko stajaliste Modna kuca, Leskovac
10337Dunja, Leskovac
10338stamparija djak, Leskovac
10339Eko radan zdrava hrana, Leskovac
10340Frizerski salon Emili, Leskovac
10341Euro sport sop, Leskovac
10343Kafana Zupa
10344Fina pozamanterija Leskovac
10345Fiskom Leskovac
10347Klub Penzionera
10348Foto atelje Bata, Leskovac
10349Foto Lik, Leskovac
10350Prodavnica mesovite robe Brazilija
10351Prodavnica mesovite robe Brazilija
10352Tepih servis Fresh, Leskovac
10353Fotografska radnja Simic
10354Cevabdzinica Srba
10355Green and Fresh, Leskovac
10356Gricko pekara, Leskovac
10357Grand restoran, Leskovac
10358Gros Restoran, Leskovac
10359Grozdjara Dragic, Leskovac
10360Dunav Osiguranje
10361Prodavnica posudja Metalac
10362Prodavnica igracaka Paja Patak
10363Fotografska radnja Srecko
10364BPT petrol
10365Prodavnica suhomesnatih proizvoda Neoplanta
10366Kafana Bubamara
10367NIS petrol
10368Prodavnica mesovite robe Sonix
10369Butik Stefani
10370IDEA
10371STR Popovic
10372Poslasticarnica Mali Princ
10373Pekara Brankovic
10374Parfimerija Moja drogerija
10375KUD Grozd
10377Hijeroglif knjizrara
10378Vip mobilna telefonija
10379Vojvodjanska banka
10380Crkva Sv. Apostol Luka
10381Triglav Osiguranje
10383Leskovacki kulturni centar
10384Restoran "Borova GLava"
10385RDU Radio Televizija Srbije
10386Radio Beograd
10387Botanicka basta Jevremovac
10388Podzemni prolaz Usce
10389Prodavnica obuce Elegant
10390Kuca Mode
10391Butik sportske opreme "Biljana"
10392Kucna hemija FRESH
10393Sportski centar
10394Sportsko drustvo kafana
10395Kafana Mali Raj
10396Corner shop
10397Time Out
10398Office shoes
10399P.S.
10400Optika Guess
10401Cafe picerija Turist
10402Centar za korekciju vida
10403Obuca ROMA
10404Minerva
10405Osnovni sud u Kraljevu
10406Visi sud u Kraljevu
10407Turisticka organizacija Kraljeva
10408Narodna biblioteka "Stefan Prvovencani"
10409Kraljevacko pozoriste
10410Decje odmaraliste „Goc"
10411Sportski centar „Ibar"
10412Istorijski arhiv Kraljeva
10413Narodni muzej Kraljevo
10415Autobuska Stanica Bojnik
10417Dom Zdravlja
10418Zdrava hrana Biospajz
10420Kulturni centar Ribnica
10421Predskolska ustanova „Olga Jovicic - Rita"
10423Pekara Mali Balkan
10424Butik Amor
10425Deciji butik O Philip
10428JKP „Vodovod" Kraljevo
10429JKP „cistoca" Kraljevo
10430JKP „Pijaca" Kraljevo
10431JKP „Putevi" Kraljevo
10432JKP „Toplana" Kraljevo
10433JP „Opstinska stambena agencija" Kraljevo
10434Direkcija za planiranje i izgradnju „Kraljevo"
10435Hotel Srebrnac
10436RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d.
10438Neptun
10439Home Center
10440Interex
10441Viva Lab
10442Findomestic banka
10443Zavod za plucne bolesti i tuberkulozu
10444Fotografska radnja Foto Fuji
10445Mesara Glidzic
10446Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
10447Kafana kod Pakija
10448Petar Cafe
10449Salon namestaja Dekor
10450Park-suma Zvezdara
10451Diskont Ribarnica
10452Mitar elektro
10453Zvezdara teatar
10454AIK banka
10455Park Sv. Save
10456Posta
10457Prodavnica mesovite robe Alga Prpsi
10458djeram pijaca
10459T.C. Zona 1
10460Zvezdara(Cvetkova) pijaca
10461Knjizara Kraus
10462Mini Maxi
10463Butik Mina
10464Gradski zavod za javno zdravlje
10465Roda supermarket
10466Mesara Unikomerc
10467Prodavnica kompjutera AZA
10468Grad Cara Lazara
10469Prodavnica obuce Metro
10470Prodavnica boja i lakova Grmec
10471Kafana Brod
10472Medjuopstinski istorijski arhiv Sabac
10473Sportska dvorana "Zorka"
10474"Roda" centar
10475"Dom kulture" Sabac
10476Brza hrana "Hart"
10477Sabacka tvrdjava
10478Hotel MOUNT
10479Hotel PUTNIK
10480Grand Hotel & Spa
10481Dacia servis
10482Hotel "SREBRNA LISICA" Kopaonik
10483Prodavnica Milano
10484Zeleznicka stanica
10485Frizerski salon Sneza
10486Autobuska stanica
10487Prodavnica Barovic
10488Gradsko groblje
10489Kondor AS
10490Park Borici
10491MM Jovanovic
10492M lux
10493Restoran Zeneva
10494Frizerski salon Evita
10495Etno kuca Tomina Krcma
10496Svilen konac
10497Restoran Renesansa
10498Lepi Boro
10499Gurman
10500Avenija Plus
10501Katic firma
10502Frizerski salon Djoja
10503Sidji do reke
10504Belvedere
10505Kozmeticki salon Suzana
10506Kafana kod Mira
10507Lovacki predah
10508Brza hrana Gong
10509Beli bagrem
10510Deciji butik Fox
10511Vila Selena
10512Brvenik
10513Evolution
10514Restoran Sunce
10515Klub citalaca Laguna
10516Telenor
10518INEX turisticka agencija
10520Poslasticarnica Dolce Vita
10525Nikici stacionar
10526Robna kuca Beograd
10527Roda
10528Lokalitet Jalovina
10529Prodavnica Metalac
10530Nike sport
10531Mirage Extreme
10532Elektrotehna
10533Park Kralja Aleksandra
10534Narodno pozoriste
10535Pijaca Bosko Buha
10536Terranova
10537DM prodavnica
10538T.C. Gorca
10541Zeleznicka stanica Sremska Mitrovica
10543Banka "Intesa"
10544Sabacka biblioteka
10546Sabacko pozoriste
10547Zeleznicka stanica
10548"Maxi" mini market
10549Stadion "FK Borac"
10550park Avala
10551Posta
10552Sportski centar Smederevo
10554Os. "Dositej Obradovic"
10555Os "Dr.Jovan Cvijic"
10556Os "Dimitrije Davidovic"
10557Centar za Kulturu Smederevo
10558Shopping Centar Danubius
10559Glavana posta Smederevo
10565Biber
10566Restoran "Harmonika"
10567Posta
10570Farm mino lek, Leskovac
10571Tnt Servis, Leskovac
10572Morpho doo, Leskovac
10573Frizerski Salon "Zoki Koskar"
10574Staklorezacka radnja Svetlost, Leskovac
10575Frizerski Salon "Bale"
10576Sobim, Leskovac
10577Provi mix, Leskovac
10578Astra vet, Leskovac
10579Studio Lepote "J.P.D."
10580Piljara Hellas, Leskovac
10581Staklorezacka radnja Ram, Leskovac
10582Trgovina Olida, Leskovac
10583Knjizara Suva Reka, Leskovac
10584Milan Tattoo, Leskovac
10585Poli produkt, Leskovac
10586Kablovi promet, Leskovac
10587Terra Belt, Leskovac
10588Alu stolarija Pech ms, Leskovac
10589Pet shop statik, Leskovac
10590Hostel Mimi, Leskovac
10591Zubarska ordinacija Mimi, Leskovac
10592MN menjacnica, Leskovac
10593Kladionica Mozzart, Leskovac
10594Pet Shop Cana, Leskovac
10595Tramp Plast, Leskovac
10596Salon namestaja Bata dj, Leskovac
10597Farbara Hemkos, Leskovac
10598Candy shop, Leskovac
10599Pekara Dine, Leskovac
10600Farbara Dine 2, Leskovac
10601Ribarnica Lovopromet, Leskovac
10602Butik Dior, Leskovac
10603Butik OR, Leskovac
10604Frizerski salon Goran Brica, Leskovac
10605Mitic Tende, Leskovac
10606Prodavnica alata MN, Leskovac
10608Frizerski salon Perica, Leskovac
10609Ribarnica Lovopromet, Leskovac
10610Poslasticara Sloga, Leskovac
10611Deciji butik Tri S, Leskovac
10612Mesara Srbija, Leskovac
10613Prodavnica obuce Srna, Leskovac
10614Kafana Kod Jareta, Leskovac
10615Rasveta Svetionik, Leskovac
10616Mesara Mesokombinat, Leskovac
10617Stefaneli, Leskovac
10618Novoles, Leskovac
10619Butik Sportski Grad, Leskovac
10620Makos Stil, Leskovac
10621Nadja shoes, Leskovac
10622Deciji butik Filip, Leskovac
10623Menjacnica Moneta, Leskovac
10625Expert, Leskovac
10626Butik Trend, Leskovac
10627Expert stil. Leskovac
10628Globus zavese, Leskovac
10629Deciji butik djurdjeval. Leskovac
10630Butik Flekica, Leskovac
10631Butik Herc, Leskovac
10632Brza hrana Pera Kojot, Leskovac
10633Trgovina MB, Leskovac
10634Menjacnica Posejdon, Leskovac
10635Doder, Leskovac
10636Mesara Simag, Leskovac
10637Trgovina Alex Hem, Leskovac
10638SMP Trgovina, Leskovac
10639Bolero Gril, Leskovac
10641Farbara Astra, Leskovac
10642Boem Leskovac
10643Nela
10644Frizerski salon Joka
10645Little lilly
10646Vasiljkovic NVDD, Leskovac
10647Pekara Zlatni Klas, Leskovac
10648Srebrnara Unca, Leskovac
10649Obuca Daniko, Leskovac
10650Butik Leone, Leskovac
10651Kamenorezacka radnja Gran Pi, Leskovac
10652Obuca Aleks, Leskovac
10653Obuca Ledi, Leskovac
10654Optika Javorac, Leskovac
10655Zanatska radnja Roltex, Leskovac
10656Obuca Mona, Leskovac
10657Obuca 600 doo, Leskovac
10658Sirela Leskovac
10659Mesara Biftek, Leskovac
10660Pekara sampion, Leskovac
10661Selektra trade, Leskovac
10662Bio & Body Shop, Leskovac
10663Farbara Duga, Leskovac
10664Butik Serdjo, Leskovac
10665Elax Leskovac
10666Proline, Leskovac
10667J Cool, Leskovac
10668Farbara Nijansa, Leskovac
10669Knjizara Stilo, Leskovac
10670Rasveta Pegaz, Leskovac
10671Prodavnica Tigar, Leskovac
10673Butik Cezar, Leskovac
10674Parfimerija Tamara, Leskovac
10675Obuca Alex, Leskovac
10676Pekara Godiva, Leskovac
10677Medea Leskovac
10678carobnjak, Leskovac
10679Zlatara Peja, Leskovac
10680Butik Martes, Leskovac
10681Pergo laminati, Leskovac
10682Butik Firenzza, Leskovac
10683Tepisi Dobric, Leskovac
10684Butik Uno, Leskovac
10685Frizerski salon djerdan, Leskovac
10686Second Hand Shop, Leskovac
10687Prizma, Leskovac
10688Menjacnica Alpiz, Leskovac
10689Sportska kladionica Arena, Leskovac
10690Trgovina Jelen, Leskovac
10691Butik Sladja, Leskovac
10692Copy Centar, Leskovac
10693Restoran Maldost, Leskovac
10694Astra, Leskovac
10695Metalac, Leskovac
10696Trgovina Glisic, Leskovac
10697Euro Komerc, Leskovac
10698Butik Lira, Leskovac
10699Aqua land pet shop, Leskovac
10700Oriflame, Leskovac
10701Smoke Shop, Leskovac
10702Union Commerce, Leskovac
10703sumadijalek, Leskovac.
10704Vencanice Happy Day, Leskovac
10705Zlatara Kode, Leskovac
10706Butik TIn timo, Leskovac
10707Butik Hajdi, Leskovac
10708Delta Generali, Leskovac
10709Leani Trade, Leskovac
10710Frizerski salon Jeca, Leskovac
10711Marmary travel, Leskovac
10712Pecatorezac, Leskovac
10713Zepter Internacional, Leskovac
10714Butik Madmazel, Leskovac
10715Vlada Tel, Leskovac
10716Butik Roma Plus, Leskovac
10717Butik Rado, Leskovac
10718Deciji butik Poni, Leskovac
10719Frizerski salon Kaliopa, Leskovac
10720Frizerski salon L2/1, Leskovac
10721Turisticka atencija Fan Travel, Leskovac
10722Srebrnara Silver Store, Leskovac
10723SPORTSKI CENTAR
10724Butik za decu Kids fashion
10725Butik za decu Alni
10726Telekom
10727Butik TIffany
10728Telenor
10729Frizerski salon Vera
10730Muski frizerski salon Bane
10731Zenski frizerski salon Mara
10732Kineska prodavnica
10733Kineska radnja Lux Chan 1
10734Kineska prodavnica Lux Chan 2
10735Krojacka radnja Sarm
10736Prodavnica decijih igracaka Pepeljuga
10737Kineska prodavnica
10738Kineska robna kuca
10739Kafe Magic
10740GO Socijalisticka partija Srbije
10741GO Liberalno demokratska partija
10742GO Srpski pokret obnove
10743GO Demokratska stranka
10744GO Srpska napredna stranka
10746Veterinarska ambulanta za kucne ljubimce Sirius
10748Butik Wawla, Leskovac
10749Parfimerija Milenium, Leskovac
10750Butik Exit, Leskovac
10752Menjacnica Masa, Leskovac
10753Vencanice Belle Marie, Leskovac
10754Butik Smit, Leskovac
10755Butik Tri smizle, Leskovac
10756Butik Chagne me, Leskovac
10757Butik Latesa & Respect, Leskovac
10758Butik Nena Shop, Leskovac
10759Utenzilija, Leskovac
10760Butik Extreme, Leskovac
10761Biciklisticki klub Olimpik, Leskovac
10762Menjacnika King, Leskovac
10764Butik Stil, Leskovac
10765Butik Trend, Leskovac
10766Servis bele tehnike Moris, Leskovac
10767Gradska Hala "Mostonga"
10768Gradski bazen "Mostonga"
10769zenski butik Martes, Leskovac
10770Limarska radnja Valcic, Leskovac
10771Obuca MIS, Leskovac
10772Hotel "Internacion"
10773Elektronska radnja VEL MO, Leskovac
10774Kamenorezacka radnja, Leskovac