Predlozi projekata:

Uz zahvalnost kolegama koji su poslali svoje inicijative za učešće u ovogodišnjoj kampanji povodom Nacionalnog dana davanja. Neophodno da radimo na sistemskom rešavanju problema i na sveopštoj promociji važnosti i vidljivosti izazova sa kojima se svakodnevno susreću osobe sa invaliditetom.

Predlozi projekata:

Udruženje za reviziju pristupačnosti (Vidan Danković): Cilj kampanje je da do početka oktobra uz pomoć građana i filantropske zajednice izradimo 100 Elaborata o pristupačnosti za nepristupačne objekta/površine koje ćemo predati odgovornima. Očekujemo da će barem polovina predloženih radova biti realizovana tokom sledeće godine.  Iznos: 18.500 EUR

Forum mladih sa invaliditetom Kragujevac: Prikupljanjem sredstava želimo da rešimo problem uklanjanju arhitektonskih barijera na objektu u kojem je smešteni Centar za razvoj usluga saocijalne zaštite Kneginja Ljubica i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kraguejvac. Iznos: 8.500 EUR

Inkluzija osoba sa invaliditetom Zlatibor (Aleksandar Radišić): Brendirani pristupačni javni toalet u samom centru Zlatibora će uticati na svest lokalnog stanovništva o potrebama osoba sa invaliditetom uz stvorene uslove za nesmetano kretanje i pristup javnim površinama / objektima na teritoriji opštine Čajetina. Iznos: 62.000 EUR

Društvo za podršku osobama sa invaliditetom „Impuls“ Arilje: Primarni cilj nam je da prikupimo sredstva za izgradnju prilazne rampe u Srednjoj školi. Iznos: 3.000 EUR (gruba procena)

Pored navedenih predloga, predlog Fonda B92 i Srpskog filantropskog foruma je fandrejzing kampanja za ugradnju rampi i liftova za bazene (od 43 bazena u Srbiji, 37 nema rampu, 33 nema lift), Iznos: 10.000 EUR po bazenu

Ideja je sa ovim projektima da animiramo lokalne samouprave, lokalno preduzetnike i kompanije, građane i udruženja da se uključe u fandrejzing kampanju, pa i da se formiraju lokalno koalicije koje će raditi na promociji i prikupljanju sredstava za sve navedene inicijative (konkretan mehanizam fandrejzing kampanje će biti u narednim danima osmišljen i dogovoren, te vas u tom smislu molimo za malo strpljenja).

Pored arhitektonskih barijera, jako je važno da se orijentišemo i na dostupnost informacija, komunikacija i medijskog sadržaja osobama sa oštećenjem sluha i vida, te da pristupačnost posmatramo na najširi mogući način, uključujući i širu zajednicu, stare, osobe sa povredama, majke sa decom itd. Takođe, kao jedna od važnih tema kojom bi se trebalo baviti i koju bi trebalo naglasiti kroz kampanju je i pitanje učenja znakovnog jezika i senzibilizacija dece, pa i zaposlenih po kompanijama, bankama i sl. za znakovni jezik.

Kao najznačajniju platformu za promociju Nacionalnog dana davanja i ovogodišnje teme pristupačnosti vidimo Beogradski maraton koji će u potpunosti biti posvećen promociji pristupačnosti, ali i povećanju vidljivosti osoba sa invaliditetom i njihovih problema, kao i važnosti izgradnje zajednice pristupačne svakom građaninu. U narednom periodu, u saradnji sa Beogradskim maratonom i Sportskim savezom osoba sa invaliditetom, ali i svim ostalim organizacijama, radićemo na motivaciji osoba sa invaliditetom da u što većem broju uzmu učešće na Maratonu. Za njihov dolazak i učešće, potrebna je dodatna infrastruktura i organizacija, te smo zamolili kolege iz Sportskog saveza osoba sa invaliditetom da daju procenu troškova i neophodne infrastrukture (montažni toaleti,  šatori i sl.)

Kao i prošle godine, kolege iz Catalyst Balkans nam stoje na raspolaganju sa fandrejzing platformom donacije.rs na kojoj će sve kampanje ovogodišnjeg Nacionalnog dana davanja, kao i one koje budu bile deo Trke dobrote na Beogradskom maratonu, biti oglašene i predstavljene javnosti i potencijalnim donatorima.

Ovo je prilika da se aktivno uključite sa idejama, sugestijama, jer su zaista informacije koje dobijamo od vas dragocene i pomažu nam da ovu kampanju kreiramo na najbolji mogući način i po meri svakog građanina. Takođe, molim vas da dopunite ukoliko smatrate da je još nešto od informacija važno da se nađe ovde.