Posted on Leave a comment

ARANĐELOVAC

Аранђеловац

PRIKAZ PODATAKA
Општинска управа Аранђеловац, Венац слободе 10, +38134710100, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Центар за социјални рад Сава Илић, Краља Петра Првог 2а, +38134710100, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Дневни боравак за децу са сметњама у развоју, Николе Пашића 70, +38134701078, финансирање из буџета општине.
Дом здравља Аранђеловац, Краља Петра Првог 62, +38134701078, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз савладане препреке, потребна улагања у улаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ПУ Дуга, војводе Путника 9, +38134701078, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија.
Трг венац слободе, Венац слободе, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију.
Парк Буковичка бања, Буковичка бања, @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију