Tag: Aranđelovac

ARANĐELOVAC

Аранђеловац PRIKAZ PODATAKA Општинска управа Аранђеловац, Венац слободе 10, +38134710100, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија. Центар за социјални рад Сава Илић, Краља Петра Првог 2а, +38134710100, @мапаприступачности објекат није приступачан. Дневни боравак за децу са […]