Posted on Leave a comment

KNIĆ

Кнић

Кнић

PRIKAZ PODATAKA
Објекат јединице локалне самоуправе, 34240 Кнић, +38134510491, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Дом здравља Кнић, +38134510173, @мапаприступачности објекат није приступачан, улаз савладане препреке, потребна улагања у прилаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Дом здравља Баре, +38134510173, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Амбуланта Губеревац, +38134510173, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Здравствена станица Топоница, +38134510173, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
Здравствена станица Гружа, +38134510173, @мапаприступачности објекат је приступачан, прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија.
ПУ Цветић, 34240 Кнић, +38134511009, @мапаприступачности објекат није приступачан, улаз савладане препреке, потребна улагања у прилаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица.
ОШ Вук Караџић, 34240 Кнић, +381510968, @мапаприступачности објекат је приступачан, улаз савладане препреке, потребна улагања у прилаз и глува лица и приступачност санитарних просторија. У школи постоји специјални рачунар који реагује на звук за инвалидно лице чији екстремитети нису у функцији.