Tag: Knić

KNIĆ

Кнић PRIKAZ PODATAKA Објекат јединице локалне самоуправе, 34240 Кнић, +38134510491, @мапаприступачности објекат није приступачан. Дом здравља Кнић, +38134510173, @мапаприступачности објекат није приступачан, улаз савладане препреке, потребна улагања у прилаз, кретање унутар објекта, приступачност информација и комуникације за слепа и глува лица и приступачност санитарних просторија. Дом здравља Баре, +38134510173, @мапаприступачности објекат није приступачан, прилаз и […]