Tag: Poreska uprava

APATIN

Апатин Prikaz podataka: Пешачка зона, Српских владара (од Средње до Петефи Шандора) @мапаприступачности јавна површина је приступачна, потребна улагања у системе за оријентацију. Министарство финансија, Пореска управа, филијала Апатин, Српских владара 31, +38125773045 @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, објекат није приступачан Основни суд Сомбор, Апатин, Светог Саве 2, +38125414506, @мапаприступачности објекат није приступачан Полицијска […]