Posted on Leave a comment

SUBOTICA

subotica

Суботица GIS

PRIKAZ PODATAKA Интерактивна мапа приступачности

Завод за јавно здравље, Суботица, Змај Јовина 30, +38124571333, @мапаприступачности објекат није приступачан
http://www.zjzs.org.rs/

Зоо Палић, Крфска 4, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица
Пословни центар, улица Партизанских база, Парк хероја 13, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, без система за оријентацију
Арт биоскоп Александар Лифка, Трг Жртава фашизма 5, +38124527110, @мапаприступачности објекат је приступачан
Завичајна галерија Др Винко Перчић, Максима Горког 22, +38124530910 @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
Историјски архив Суботица, Трг слободе 1/3 спрат, +38124548220, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица и санитарне просторије.
Градски музеј Суботица, Трг Синагоге 3, +38124548220, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Савремена галерија Ликовни сусрет, Парк Ференца Рајхла 5, @мапаприступачности објекат није приступачан. Приступачна је веб страна и документација која се преузима, према стандардима који омогућавају слепим и слабовидим особама да уз употребу софтвера читају документ. Приступачан је шалтер/пулт и постоји тактилна инфо табла.

Народно позориште, сцена Јадран, Трг Рајхл Ференца 12, +38124554700, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Народно позориште****, Сенћански пут 7, +38124554700, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, сам објекат није приступачан.
Међуопштински завод за заштиту споменика културе, (налази се у Градској кући Суботица), Трг слободе 1/3 спрат, @мапаприступачности прилаз и улаз савладане препреке, сам објекат није приступачан.
Дечије позориште Суботица, Парк Рајхл Ференца 12 а, +38124555736, @мапаприступачности прилаз са препрекама, улаз довољно широк,  потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Позориште Деже Костолањи, Трг жртава фашизма 5, +38124557471, @мапаприступачности објекат је приступачан.
Градска библиотека Суботица, Цара Душана 2, +38124553115, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Градска библиотека Суботица, огранак Палић, Хоргошки пут 82, +38124553115, @мапаприступачности на прилазу савладане препреке, улаз и објекат нису приступачни
Нова општина,трг Лазара Нешића ,+38124626757, @мапаприступачности на прилазу савладане препреке, улаз и објекат нису приступачни.

Градска кућа, Трг слободе 1,+38124626757, @мапаприступачности на прилазу савладане препреке, улаз и објекат нису приступачни.
Пословни инкубатор Суботица д.о.о., Магнетна поља 6, +381245440044, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица.
Регионална депонија д.о.о., Трг Лазара Нешића 1, +38124673815, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Музички павиљон Палић, Парк хероја бб, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Термални базен Палић, Омладински парк бб, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека,потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Зграда Мастер Палић, Кањишки ут бб, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека,потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Велика тераса Палић, Парк хероја 13, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека,потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Еко центар Палић, Језерска бб, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека,потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Летња позорница Палић, Парк хероја бб, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Рибарска кућа Палић, Салаши 218 а, Парк хероја 13, +38124602780, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.

ЈП Радио Суботица, Парк Рајхл Ференца 1-8, +38124552200, @мапаприступачности објекат није приступачан – просторије ЈП се налазе на три висинска нивоа до прве канцеларије са нивоа тротоара долази се високим успоном, степеништем са 14 степеника, објекат је неадекватан за основну делатност и адаптације

ЈП Суботица транс, Аутобуска станица, Сегедински пут 3, @мапаприступачности на прилазу савладане препреке,потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈП Привредно технолошки паркови Суботица, Парк Рајхл Ференца 1 , +38124673550, @мапаприступачности објекат није приступачан.

ЈП Завод за урбанизам града Суботице, Трг републике 16, +38124620348, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈП Дирекција за изградњу града Суботице, @мапаприступачности на прилазу савладане препреке (обезбеђен улаз из дворишта),потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.

ЈП Палић  Лудаш, Визиторски центар, Преспанска 12, +38124753121, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица.
ЈП Палић  Лудаш, Паркови, Парк хероја 16, +38124753121, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈКП Суботичка топлана, Сегедински пут 22,,+38124548200, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈКП Водовод и канализација, Трг Лазара Нешића 9 а, +38124553115, @мапаприступачности на прилазу и улазу су савладане препреке,потребна улагања у приступачност  информација за слепа и глува лица.
ЈКП Стадион Суботица, Сеп Фернца 3, +38124552800, @мапаприступачности на прилазу савладане препреке, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈКП Паркинг, +38124694200, @мапаприступачностиприлаз без препрека, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈКП Димничар, Браће Радић 50, @мапаприступачностиобјекат није приступачан.
ЈКП Суботичке пијаце, дирекција, Ђуре Ђаковића 23/1, +38124555013, @мапаприступачности прилаз са препрекама, улаз довољно широк,  потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
ЈКП Суботичке пијаце, Трг Јакоба Икомора бб, +38124555013, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност  информација за слепа и глува лица.
ЈКП Суботичке пијаце, пијаца Зеленац, Прозивка, Наде Димића бб, +38124555013, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност  информација за слепа и глува лица.
ЈКП Суботичке пијаце,Теслина пијаца, Партизанске базе бб, +38124555013, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност  информација за слепа и глува лица.
ЈКП Суботичке пијаце, Зелена пијаца Кванташка пијаца, Мирка Боговића бб, +38124555013, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност  информација за слепа и глува лица.
ЈКП Суботица гас, Јована Микића 58, +38124641203, @мапаприступачности на прилазу савладане препреке, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица.
ЈКП Чистоћа и зеленило, Јожефа Атиле 4, +38124620455, @мапаприступачности објекат није приступачан.ЈП Палић  Лудаш, Кањишки пут 17а, +38124753121, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ЈКП Погребно ЈКП Погребно (пословне просторије), Парк Рајхл Ференца 1 2 спрат, +38124554848, @мапаприступачности објекат није приступачан
ЈКП Погребно (пословне просторије), Трг Жртава фашизма 1, +38124554848, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
.ЈКП Погребно (мртвачница), Бајско гробље градски део, Мичуринова 1,  +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
ЈКП Погребно (мртвачница), Керско гробље Драгојле Јарневић 63,  +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
ЈКП Погребно (мртвачница), Гробље Александрово, Адачка 14,  +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
ЈКП Погребно (мртвачница), Сенћанско гробље, Сенћански пут 144,  +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
ЈКП Погребно (мртвачница), Гробље Дудова шума, градски део, Грабовачка 4, +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
ЈКП Погребно (мртвачница), Палићко гробље, Ловачка 57, Палић,  +38124554848 @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, објекат није приступачан
ЈКП Погребно (мртвачница), Лудошко гробље, Лудош бб, +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
ЈКП Погребно (мртвачница), Гробље Мишићево Сарајевска бб, +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
ЈКП Погребно (мртвачница), Гробље Папрењача, Франа Супила бб, +38124554848 @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарне просторије
Дневни центар за децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању, Сомборски пут 33, +38124584220, @мапаприступачности објекат није приступачан

Центар за социјални рад, Шантићева 27, +38124548220, @мапаприступачности објекат није приступачан, адаптација у плану.

Дом за децу ометену у развоју Колевка, Јаше Игњатовића 6, +38124548220, @мапаприступачности објекат није приступачан

Дом здравља Суботица, огранак Келебија, Келебија 342, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија
Дом здравља Суботица, АДРЕСА, +38124, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија
Дом здравља Суботица, Аксентија Мародића бб, @мапаприступачности објекат је приземни са приступним рампама
Дом здравља Суботица, Јожеф Атила 13, Чантавир, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија
Дом здравља Суботица, Илије Лубарде 2, Нови Жедник, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија
Дом здравља Суботица, Шабачка бб, Пешчара, @мапаприступачности објекат је приземни са приступним рампама.
Дом здравља Суботица, Владимира Назора бб, Стари Жедник, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Београдска бб, Бачки виногради, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Фрање Клуза 2, Мали Бајмок, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, М. Орашковић бб, Таванкут, @мапаприступачности објекат није приступачан, рампа стрма, великог нагиба. Потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Велики парк 8, Палић, @мапаприступачности објекат је неприступачан, приземни објекат.
Дом здравља Суботица, Суботичка 34, Мала Босна, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Бориса Кидрича 21, Хајдуково, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Биково 342, Биково, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Маршала Тита бб, Бајмок, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица,Граничар, Источни виногради, @мапаприступачности приземни објекат са приступном рампом,потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Бориса Кидрича бб, Ђурђин, @мапаприступачности објекат је приземни, рампа неодговрајучег нагиба. Потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Трг жртава фашизма 16, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Сегедински пут 42, @мапаприступачности објекат је приземни са приступним рампама, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Змај Јовина 29, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија. Приземље – прилаз преко стрме рампе, спрат неприступачан.
Дом здравља Суботица, Карађорђев пут 55 @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Београдски пут 45, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Дом здравља Суботица, Руђера Бошковћа 22, @мапаприступачности објекат није приступачан, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица и санитарних просторија.
Геронтолошки центар
Геронтолошки центар РЈ Отворена заштита (објекат клуба пензионера Бајнат), Браће Радића 59, +38124644444, @мапаприступачности објекат није приступачан
Геронтолошки центар РЈ Отворена заштита (објекат клуба пензионера Центар 1), Петра Драпшина 3, +38124644444, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
Геронтолошки центар РЈ Дом за одрасла лица (објекат домског смештаја) Чикош Беле 34, +38124644444, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
Геронтолошки центар РЈ Дом за негу (објекат домског смештаја) , 27. марта 36, +38124644444, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
Геронтолошки центар РЈ Дом дудова шума (објекат домског смештаја) , Алеја Маршала Тита 31, +38124644444, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
Геронтолошки центар РЈ Отворена заштита (објекат клуба пензионера Бајмок), Штросмајерова 13, +38124644444, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
Геронтолошки центар РЈ Отворена заштита (објекат клуба пензионера Центар 2), Жарка Зрењанина 16, +38124644444, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност прилаза и информација за слепа и глува лица
ПУ Наша радост
ПУ Наша радост, Антона Ашкерца 3, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза
ПУ Наша радост, вртић Марија Петковић Бисер, Старине Новака 58 @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Мандарина, Арсенија Чарнојевића, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза
ПУ Наша радост, вртић Мала сирена, Мохачка 33, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Мали принц, Сутјеска 82, @мапаприступачности објекат је приступачан
ПУ Наша радост, вртић Лабуд, Холомски шор 3, Шупљак @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Зека, Гундулићева 39, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Златна рибица, Дорословачка 22, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност улаза.
ПУ Наша радост, вртић Клара, Петра Драпшина 51, Бачко Душаново @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Кекец, Орбанфалва 6, Стари Палић @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Калимеро, Марка Орешковића 21, Палић @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Јагодица, Пут Едварда Кардеља, 379/А, Келбија @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Коцкица, ОШ Вук Караџић ЈНА 27, Бајмок, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Бајка, ОШ Сечењи Иштван, Карађорђев пут 94, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Бамби, ОШ Иван Милутиновић 37, Мала Босна @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Бубамара, Гајева 15, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Дуга, Шандора Петефија 2, Хајдуково, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Звончица, Сомборски пут 26А @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Марија и Марија, К. Битермана 20, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Марија Петквић-Сунчица, Скерлићева 4, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Мала Алиса, Аксентија Мародића бб, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Мак Ђерђ, Чикош Бела 2, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Лептирићи, Едварда Кардеља 114, ОШ Сечењи Иштвана, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Лане, Баје Пивљанина бб, ОШ Вук Караџић, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Полетарац, Матије Гупца 31, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Пера Детлић, Београдски пут 47, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Палчица, Толстојева 8, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Невен, Рада Кончара 25, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Шумица, Банијска бб, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Цицибан, Игманска 1, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Сеница, Омладинских бригада 29-31, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Снежана, С. П. Крцуна 5, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Сунцокрет, Лудошка бб, Бачки виногради, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Сунчица, Мије Мандића 1, Бајмок, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Хајди, Ивана Сарића 36, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Машталица, Мајшански пут 95, @мапаприступачности објекат је приступачан
ПУ Наша радост, вртић Маслачак, Цара Лазара 13, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Ластавица, Драгише Мишовића 21, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Плави зец, Бајски пут 22, @мапаприступачности објекат није приступачан
ПУ Наша радост, вртић Пинокио, Братства и јединства бб, Велики Радовац, @мапаприступачности објекат није приступачан, превазиђене препреке на улазу и прилазу.
ПУ Наша радост, вртић Петар Пан, Иве Лоле Рибара бб, Доњи Таванкут, ОШ Матија Гупец, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Пепељуга, Николе Тесле бб, Љутово, ОШ Матија Гупец, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Наш бисер, Е. Русијана бб, @мапаприступачности објекат је приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Шумица јасле, Банијска бб, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Цветићи, Горњи Таванкут, ОШ Матија Гупец 1477, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Сунце,Нови Жедник, ОШ Боса Миличевић, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Санда Марјановић, Пазинска 4, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Звездице, Шабачка бб, @мапаприступачности објекат је неприступачан.
ПУ Наша радост, вртић Делфин, Војводе Влаховића 5, Келебија, ОШ Сечењи Иштван, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Висибаба, Трогирска бб, Палић, ОШ Мирослав Антић, @мапаприступачности објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Веверица, Франкопанска 13, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Балончићи, Биково, ОШ Свети Сава, @мапаприступачности објекат је приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Алиса, Аксентија Мародића бб, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ПУ Наша радост, вртић Колибри, И.Г. Ковачића 9, @мапаприступачности прилаз без препрека, објекат није приступачан.
ПУ Наша радост, вртић Морска звезда, Стари Жедник, ОШ Пионир, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност прилаза.
ОШ Ђуро Салај, Бајски пут 25, +38124554270, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Ђуро Салај, Петефи Шандора 19, +38124554270, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Матија Губец, Салаш 1488, Горњи Таванкут, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Матија Губец, Николе Тесле бб, Љутово, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Матија Губец, Марка Орешковића 12а Доњи Таванкут, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Мајшански пут, главна зграда, Мајшански пут 87, +38124576700, @мапаприступачности објекат је приступачан * информација за слепа лица
ОШ Мајшански пут, мала школска зграда, Мајшански пут 87, +38124576700, @мапаприступачности објекат је приступачан * санитарних просторија и информација за слепа лица
ОШ Мајшански пут, стара школска зграда, Мајшански пут 87, +38124576700, @мапаприступачности објекат је приступачан * информација за слепа лица
ОШ Петефи Шандор, Бачки Виногради, Београдски пут 21, +38124758030, @мапаприступачности објекат је приступачан
ОШ Петефи Шандор, Омладинских бригада 29-31, Хјдуково +38124758030, @мапаприступачности објекат је приступачан
ОШ Петефи Шандор, Носа, Хајдукво +38124758030, @мапаприступачности објекат је приступачан
ОШ Петефи Шандор, Бачки Виногради, Београдски пут 21, +38124758030, @мапаприступачности објекат је приступачан
ОШ Соња Маринковић, Јо Лајоша 78, +381532900, @мапаприступачности објекат није приступачан постоје информације за слепе и слабовиде особе
ОШ Сечењи Иштван (централна зграда), Карађорђев пут 94, +38124525799, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица
ОШ Сечењи Иштван, Шабачка 1, +38124525799, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Сечењи Иштван Пут Едварда Кардеља 114, +38124525799, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Сечењи Иштван Вељка Влаховића 5, Келебија +38124525799, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Вук Караџић, Баје Пивљанина бб, Рата @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Вук Караџић, Трг Маршала Тита, Бајмок @мапаприступачности објекат је приступачан, савладане препреке на прилазу, потребна додатна улагања у приступачност информација
ОШ Вук Караџић, Трогирска 20, Палић @мапаприступачности објекат је приступачан, савладане препреке на прилазу, потребна додатна улагања у приступачност информација
ОШ Свети Сава, мала школа, Аксентија Мародића, бб, +38124692120, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Свети Сава, централна зграда, Аксентија Мародића, бб, +38124692120, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Свети Сава, издвојено одељење, Биково, +38124692120, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна додатна улагања у приступачност информација
ОШ Јован Јовановић Змај, Трг Јакаб и Комора 22, +38124556735, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Пионир, Владимира Назора 15, Стари Жедник, +38124787016, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Милош Црњански, Банијска 67, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна додатна улагања у приступачност информација
ОШ Кизур Иштван, Ивана Зајица 9, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Иван Милутиновић, Београдски пут 50, +38124558063, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Иван Горан Ковачић, Максима Горког 29, +38124552762, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Хуњади Јанош, Трг Слободе 2, +38124782025, @мапаприступачности објекат није приступачан
ОШ Боса Милићевић, Теслина 1, Нови Жедник, +38124785026 @мапаприступачности савладане препреке на прилазу и улазу сам објекат није приступачан
ОШ Јован Микић, Саве Ковачевића 16, @мапаприступачности савладане препреке на прилазу и улазу, сам објекат није приступачан
Основна и средња школа Жарко Зрењанин, Ивана Горана Ковачића 14, @мапаприступачности на улазу у зграду постоји рампа а из хола у ходник приземља степениште и платформа, обезбеђено је несметано кретање у приземљу, на спрату није.
Гимназија Светозар Марковић, Петефи Шандора 1, +38124552147, @мапаприступачности на улазу у објекат постоји рампа
Економска средња школа Боса Милићевић, Ђуре Ђаковића 21, +38124559255, @мапаприступачности објекат није приступачан
Хемијско технолошка школа, Максима Горког 53, @мапаприступачности објекат није приступачан
Музичка школа Суботица, Штросмајерова 3, +38124553837, @мапаприступачности објекат није приступачан
Техничка школа Иван Сарић, Трг Лазара Нешића 9, +38124551972, @мапаприступачности објекат није приступачан постоји пројекат неопходних адаптрација израђен 2008.
Техничка школа Иван Сарић, Матије Гупца 8-10, +38124551972, @мапаприступачности објекат није приступачан
Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи, +38124524785, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, потребна улагања у приступачност информација за слепа и глува лица
Политехничка школа, Максима Горког 38, +38124663107, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, објекат није приступачан.
Средња медицинска школа, Београдски пут 126, +38124553983, @мапаприступачности прилаз и улаз без препрека, објекат није приступачан
Месна канцеларија, Костолањи Арпада 108, Шупљак, +38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Трг Маршала Тита 2, Бајмок, +38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Биковачки пут 197, Биково, +38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Београдски пут 2, Бачки виногради, +38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Чантавир, +38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Бориса Кидрича 79, Ђурђин, +38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Бориса Кидрича 30, Хајдуково, +38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Пут Едварда Кардеља 383, Келебија,+38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Суботичка 34, Мала Босна,+38124626757, @мапаприступачности прилаз је приступачан, сам објекат није приступачан.
Месна канцеларија,Сплитска алеја 1,Палић,+38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Илије Лубарде 4, Нови Жедник,+38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, Трг слободе , Стари Жедник,+38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Месна канцеларија, ТЗрг Жарка Зрењанина, Таванкут,+38124626757, @мапаприступачности објекат није приступачан.
WC код женског штранда, Парк хероја бб, Палић,+38124602780, @мапаприступачности објекат није приступачан.
WC код ресторана Фонтана, Омладински парк бб, Палић,+38124602780, @мапаприступачности објекат није приступачан.
WC код пешчане плаже, Викенд насеље 78, Палић,+38124602780, @мапаприступачности објекат није приступачан.
WC код мушког штранда, Омладински парк бб, Палић,+38124602780, @мапаприступачности објекат није приступачан.
WC код мола, Омладински парк бб, Палић,+38124602780, @мапаприступачности објекат није приступачан.
WC код водоторња, Хоргошки пут бб, Палић,+38124602780, @мапаприступачности објекат није приступачан.
Апотека, огранак 2, Трг Јакаба и Комора 4, +38124671106, @мапаприступачности објекат је приступачан, потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Апотека, огранак 21, Сутјеска 84, +38124671106, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Апотека, огранак 18, Блашка Раића 5, +38124671106, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Апотека, огранак 13, Првомајска 43, Чатавир, +38124671106, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.
Апотека, огранак 3, Ђуре Ђаковића 14, ,+38124671106, @мапаприступачности објекат је приступачан потребна улагања у приступачност санитарних просторија и информација за слепа и глува лица.