Komunikacija u kontaktu sa osobama sa invaliditetom EVALUACIJA

OBRAZAC ZA OCENU USPEŠNOSTI TRENINGA

Program treninga za Asistente u Kancelarijama za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima

Beograd, 3.septembar 2010. godine

Poštovani/a,

Da bismo procenili efekte treninga, molimo Vas da popunite upitnik koji je pred Vama. Neka pitanja su formulisana kao tvrdnje, a Vi treba da zaokružite u kom stepenu se one odnose na Vas ili u kom stepenu su u skladu sa Vašim mišljenjem. Tamo gde pitanje ne zahteva numeričku procenu, molimo Vas da obrazložite svoj odgovor.

 1. Imajući u vidu da je cilj treninga bio da omogući učesnicima/ama da steknu osnovna znanja o komunikaciji u kontaktu sa osobama sa invaliditetom, ali i da se poveća njihova senzibilisanost za rešavanje aktuelnih problema osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, u kojoj meri je po Vašem mišljenju taj cilj uspešno ostvaren (1 – ni malo, 5 – u potpunosti)?

Cilj treninga je ostvaren sa srednjom ocenom od 4,75 – (6 učesnika je odgovorilo zaokruživanjem ocene 5, a 2 učesnika sa zaokruživanjem ocene 4.)

 1. U kolikoj meri su ispunjena vaša očekivanja od ovog treninga (1 – ni malo, 5 – u potpunosti)?

Srednja ocena je 4,50 – (0/1, 0/2, 1/3, 2/4, 5/5)

Komentar:

 • Moja očekivanja su bila mala tako da se nisu poklopila sa dobijenim u najpozitivnijem smislu (ocena 3);
 • Razvijena je svest, terminologija i pristupačnost osobama sa invaliditetom (ocena 4);
 • Budući da sam prvi put na ovakvom treningu zadovoljna sam i nadam se da će mi pomoći u budućem radu! (ocena 4);
 • Drago mi je da sam saznala i nešto novo na treningu kao što sam uobličila i definisala već postojeće znanje o ovoj temi.
 1. Aktivnosti (vežbe i predavanja) tokom treninga bile su
  (1 – uopšte se ne slažem, 5 – slažem se u potpunosti):
 • Zanimljive 1 2 3 4 5 (4,50) – (4/4, 4/5)
 • Dobro osmišljene i pripremljene 1 2 3 4 5 (4,50) – (1/3, 2/4, 5/5)
 • U skladu sa temom treninga 1 2 3 4 5 (4,62) – (3/4, 5/5)
 • Omogućavale vam da budete aktivni 1 2 3 4 5 (4,75) – (2/4, 6/5)
 • Još nešto što biste dodali:

Komentari:

 • Nije mi se dopala aktivnost u kojoj je trebalo da se glumi (ona je dobro osmišljena ali se meni nije glumilo ☺)

 1. Koliko će vam informacije i znanja dobijena tokom treninga koristiti u praktičnom radu
  (1 – neće mi uopšte koristiti, 5 – biće mi mnogo korisne)?

Srednja ocena je (4,50) – (4/4, 4/5)

Komentar:

 • Pokušaću da ih implementiram, posebno u sledećim budućim aktivnostima koje će naša kancelarija organozovati. Tj. Pokušaću da da ih prilagodimo svim osobama.
 • Biće mi mnogo korisnije informacije za dalji rad, profesionalniji pristup kod slučaja u odnosu na prošli pristup.
 • Zbog svakodnevne komunikacije sa građanima svih profila, dobijena znanja će mi biti više nego korisna.
 1. Da li je edukacija bila korisna za Vas i na neki drugi način osim profesionalno?

(8/da, 0/ne)

Molimo Vas da obrazložite:

 • U edukativnom smislu…
 • Znanja su primenjiva u svakodnevnom životu i percepciji društvenog okruženja u odnosu na ovaj problem. Svaki pojedinac je bitan u ovom slučaju…što više ljudi poseduje ova znanja i informacije to je rešenje bliže.
 • Edukacija je bila korisna iz razloga što smo naučili kako se ponašati sa osobama sa invaliditetom, što smo se upoznali sa njihovim problemima, a to nam je potrebno i u životu uopšte a ne samo profesionalno.
 • Upoznali smo se sa problemima koje nismo ni primetili…
 • Mogu reći da sam naučila dosta novih stvari koje pre nisma znala i da će mi pomoći u komunikaciji sa osi.
 • Svaki dan se srećemo sa osobama koje imaju neki invaliditet (u prodavnici, komšiluku, prevozu…)
 • Upoznavanje sa terminologijom …
 1. Kako procenjujete kompetentnost trenera  (1 – nekompetentni, 5 –veoma kompetentni)?

4,87 – (0/1, 0/2, 0/3, 1/4, 7/5)

 1. Šta Vam se dopalo u radu trenera?
 • Posvećenost i predanost treningu, odnos sa slušaocima, vežbe koje izvode …
 • Zanimljivi su, stručni, i veoma dobro i razumljivo prezentuju temu.
 • Dobro osmišljen i pripremljen trening sa zanimljivim vežbama.
 • Spremnost profesionalnog predavanja.
 • Odgovore na naša pitanja, neobavezna interaktivnost.
 • Profesionalno su odradili predavanje, akcenat su stavili na aktivno učestvovanje svih.
 • Otvorenost, smisao za humor, i naravno profesionalnost u vezi sa temom.
 • Približavanje teme treninga na odlčan način.
 1. Da li ima nečeg što Vam se nije dopalo u njihovom radu?
 • Sve je bilo dobro.
 • Nema
 • Više primera iz prakse ali nije nedostatak….ništa konkretno u vezi sa trenerima.
 • Imam jednu zamerku ali ne bih joj pridao značaj….:)
 1. Šta je to što je ostavilo najveći pozitivan utisak na Vas tokom treninga?
 • Atmosfera i zanimljivost na treningu kroz naše aktivno učešće
 • Mnogo novih stvari i shvatanje koliko su neke stvari nepoznate široj zajednici
 • Atmosfera i raspoloženje trenera da odgovore na sva naša pitanja.
 • Od početka do kraja raspoloženje i profesionalnost trenera
 • To što smo mi morali da predstavimo jednu situaciju to je bilo super
 • Vežbe tokom treninga…posebno prva.
 • Jedan od predavača je osoba sa invaliditetom što je ostavilo veoma pozitivan utisak na mene i dalo predavanju veći kredibiltet.
 • Aktivno učešće asistenata.
 1. A šta je to što Vam se najmanje svidelo / što bi trebalo promeniti?
 • Prilagođenost teme našem konkretnom radu je falila.
 • Možda bi trebalo više takvih igara u kojima možemo da učestvujemo tako je lakše razumeti.
 • Možda više konkretnih primera iz prakse.
 • Nemam primedbi.
 1. Da li želite još nešto da dodate za kraj?
 • Sve najbolje u daljem radu.
 • Hvala
 • Hvala vam na prijatnom iskustvu i znanju koje ću koristiti ubuduće.
Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *