ELABORAT 001 UMETNIČKI PAVILJON CVIJETA ZUZORIĆ

$5.00

$1.00 Cashback
Категорија: Ознака:

Опис

Предмет овог елабората је објекат Павиљон Цвијета Зузорић, који је споменик културе од изузетног значаја, што подразумева да свака интервенција мора бити у сагласности са Законом о културним добрима, одобрена од надлежних инсистуција. Из тог разлога, према методологији наручиоца ове студије, сва упутства и препоруке које овај елаборат садржи биће предмет анализе архитеката конзерватора.

Приступачност не угрожава архитектуру – она је побољшава. У складу са позитивним променама у урбаном планирању, пројектна решења треба да буду компатибилна са различитим потребама, гарантујући употребљивост, сигурност, независност, лакоћу сагледавања и коришћења, а самим тим и подизање квалитета коришћења објеката и простора (града).

У Великој Британији, Законом су тачно дефинисани објекти и културна добра на којима је немогуће изводити радове у смислу обезбеђивања приступачности тако да се не оставља простор за нагађања. У нормалним околностима, када се ради о зградама које нису наведене у овом закону, дужност је пружаоца услуге да иницира одређене кораке како би:

 1. уклонио баријеру

 2. изменио је тако да више не представља препреку

 3. обезбедио разумне мере адаптације како би се превазишао проблем

 4. обезбедио алтернативни метод како би се постигла приступачност

Приступачност не угрожава архитектуру – она је побољшава. У складу са позитивним променама у урбаном планирању, пројектна решења треба да буду компатибилна са различитим потребама, гарантујући употребљивост, сигурност, независност, лакоћу сагледавања и коришћења, а самим тим и подизање квалитета коришћења објеката и простора (града).

Обзиром да Закон о културним добрима не уређује ову област, на конзерваторима је одговорност да савесно и избалансирано вреднују две цивилизацијске тековине једну културно-историјску споменичку вредност и другу признавање и прихватање права свих људи на несметано кретање, сигурност и удобност и поштовање инвалидности као дела људске разноликости. Светска баштина би требало да настоји да помири захтеве приступачности и интереса споменика културе како би повећали или омогућили њихово континуирано коришћење. Културно наслеђе треба да промовише примере најбоље праксе као и да подстиче спровођење одговарајућих иницијатива за обезбећивање приступачности.

Код споменика културе где је неизводљиво превазићи проблем физичких баријера, требало би уложити напор на управљање и организацију културног добра тако да се његове вредности презентују свима.

Заштита наслеђа и очување његове аутентичности, која представља основу културне вредности, представља и незамењив потенцијал за туристичку индустрију, а одрживи културни туризам је фактор економског, социјалног и културног развоја. Одрживи културни туризам је само онај који уважава потребе свих људи односно који је приступачан свима.

МЕТОДОЛОГИЈА

У анализи приступачности користимо методологију ревизије приступа (енг. access audit) која се користи у земљама Европске уније у циљу израде свеобухватне анализе доступности објеката. Она обухвата:

 1. Анализу приласка

  1. Удаљеност од станица градског превоза, такси станица и сл.

  2. Информације на путањама приласка (инфо пулт, знакови обавештавања, опасности на пешачком путу, употреба тактилних подлога за обавештавање слепих и слабовидих о приласку опасном делу, положај парковског мобилијара и томе сл.)

  3. Паркинг

  4. Промене нивоа – рампе или степенице

 1. Анализу вертикалне и хоризонталне комуникације унутар објекта

  1. Улазак у објекат

  2. Дизајн степеница и рампи, нагибе, тактилна упозорења за слепе и слабовиде, места за окретање и мимоилажење инвалидских колица итд.

  3. Постојање рукохвата и њихов дизајн

  4. Лифтови и покретне платформе

 1. Анализа садржаја у објекту

  1. Приступ инфо пулту

  2. Тоалет

  3. Осветљеност

  4. Приступачност експоната

Анализа приласка:

Павиљон Цвијета Зузорић се налази на платоу парка Мали Калемегдан уз Источни фронт Београдске тврђаве. Објекат је најближи саобраћајницама које тангирају подручје Београдске тврђаве. Места резервисана за паркирање возила особа са инвалидитетом налазе се у Париској улици и наспрам улаза у БеоЗоо врт. Павиљону се прилази из високо фрекфентних градских улица: Пешачка зона Кнез Михајлова улица и Узун Миркова улица. Како би се приступило свим објектима неопходно је савладати прелаз преко улице интензивног аутомобилског и трамвајског саобраћаја – Париска улица. Пешачки прелази су обележени семафорима, вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, ивичњаци су на местима обележеног пешачког прелаза упуштени са висинском разликом +-1цм што не представља препреку корисницима инвалидских колица. По преласку пешачког прелаза обезбеђено је више пешачких стаза до улаза у УП Цвјета Зузорић. Главна стаза према павиљону из правца Узун Миркове улице почиње степеницама и није приступачна, али имајући у виду да постоји већи број стаза које су без препрека за кориснике инвалидских колица, није потребно вршити адаптације у смислу обезбеђивања приступачности на тим степеницама. Постоје две приступачне стазе из правца парка Калемегдан које је довољно истаћи приступачном информацијом.

Објекат има три улаза. Два из правца Узун Миркове улице и један са супротне стране објекта према Југоисточном фронту. Два улаза су неприступачна на висинској разлици 80 одн. 120 цм од нивоа терена. Трећи улаз је у нивоу терена. Обзиром да су за савладавање улаза из правца Узун Миркове улице потребне рампе које би значајно утицале на изглед објекта који је заштићен споменик културе, процена је да би оспособљавање улаза према југоисточном фронту било сасвим довољно за обезбеђивање улаза у објекат. Испред степеница улаза из правца Узун Миркове улице је довољно поставити тактилну подлогу која ће упозорити особе са оштећењем вида на прилазак степеницама.

. Улази у УП „Цвјета Зузорић“:

  

 

 

 

 

 

 

Овај улаз се тренутно користи као технички улаз, врата су запуштена а фасада је девастирана графитима. Могуће је обезбедити приступачност уколико би се овај улаз адекватно осветлио, простор иза врата рашчистио и обезбедило дигитално управљање за отварање врата.

Анализу вертикалне и хоризонталне комуникације унутар објекта:

Проласком кроз врата улази се у међупростор музеја ширине 230 цм. У међупростору лево је теретни лифт ширине 120 цм, дубине 160 цм, што је допвољно за маневар инвалидских колица и самим тим приступачно. Прилаз лифту и коришћење лифта је тренутно онемогућено за коришћење посетиоцима.

Право од улазних врата су унутрашња двокрилна врата 120 цм (лево крило је 70цм десно је 50 цм) која воде директно у велику салу са галеријом. Да би пролаз био приступачан, потребно је отварати оба крила. Исти случај је и на галерији (спрату).

Кретање по приземљу објекта је потпуно приступачно. Сале су простране и међусобно повезане широким пролазима.

Приземље и спрат су повезани степеницама, одн. лифом који би требало да се оспособи за посетиоце. Кретање по спрату (галерији) објекта је приступачно за посетиоце музеја.

Улаз у канцеларију УЛУС није приступачан. Ниво канцеларије је 35 цм виши од нивоа галерије, док је улаз до чајне кухиње и тоалета за особље уздигнут 66 цм. Денивелације су решене степеницама. Са аспекта посетилаца павиљона није неопходно обезбедити приступ овим просторијама али је то свакако пожељно.

Не постоји формиран инфо пулт. Каталог изложбе није изложен одмах на улазу на видљивом месту. Не постоји дефинисана линија кретања кроз изложбу.

Изложбена поставка није дизајнирана тако да буде приступачна свим посетиоцима. Информације о изложеним експонатима су исписане ситним словима и само на српском језику.

Предвидети простор за слепе и слабовиде посетиоце за праћење аудио презентација изложби. Ово би свим посетиоцима омогућило да у атмосфери павиљона прате актуелне изложбе.

 1. Формирати приступачан инфо пулт и опремити га каталозима са објашњењима и на енглеском језику

 2. Осмислити приступачне начине презентације изложбе.

 3. Направити тоалет за посетиоце уколико за тим постоји потреба.

 4. Предвидети простор за инклузивно праћење актуелних поставки.

 

 

Рецензије

Још нема коментара.

Само пријављени корисници који су купили овај производ могу оставити коментар.